BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ / FORMER JESUIT COLLEGE IN JICIN

PROJEKTY / PROJECTS

(c) 1999 TPC Jičín a Akademie výtvarných umění v Praze (mail) - Last update 2001 / VII by Sam

2001 / VI K1K o.s.
KOLEJ V JEDNOM KOLE 3 - POLYKULTURNÍ FESTIVAL

K1K3 POLYCULTURAL FESTIVAL

2000 / IX JIŘÍ VESELÝ & SPOL. + KAPELY A ČETNÍ HOSTÉ
KOLEJ V JEDNOM KOLE - HUDEBNÍ, DIVADELNÍ A FILMOVÝ FESTIVAL S VÝTVARNOU VLOŽKOU

MUSIC, THEATRE AND FILM FESTIVAL WITH ART EXHIBITIONS

2000 / VIII KOLEJ V JEDNOM KOLE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
ZAKLÁDÁME NAŠE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ!!!

FOUNDATION OF OUR NGO (CIVIL ASSOCIATION)!!!

2000 / VII MAMAPAPA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
"MĚSTO-KRAJINA" LETNÍ ŠKOLA SITE SPECIFIC

"CITY-LANDSCAPE" SITE SPECIFIC SUMMER WORKSHOP

2000 / VI OMAG JIČÍN, OS LODŽIE, STUDENTI LEPAŘOVA GYM., ZUŠ JIČÍN, K-KLUB JIČÍN, DAMU PRAHA, AVU PRAHA, MAMAPAPA OS PRAHA
SLAVNOST SVATOJÁNSKÉ NOCI

MIDSUMMER NIGHT FEAST

2000 / VI OPEN SOCIETY FUND PRAHA
PŘÁTELSKÝ SEMINÁŘ V RÁMCI PROGRAMU BRÁNA MUZEA OTEVŘENÁ

OPENED GATE OF A MUSEUM PROGRAM FRIENDLY MEETING

2000 / VI JIŘÍ VESELÝ & SPOL. + KAPELY A ČETNÍ HOSTÉ
KOLEJ V JEDNOM KOLE - HUDEBNÍ, DIVADELNÍ A FILMOVÝ FESTIVAL S VÝTVARNOU VLOŽKOU

MUSIC, THEATRE AND FILM FESTIVAL WITH ART EXHIBITIONS

2000 / IV OBČANÉ MĚSTA JIČÍNA ZA POMOCI STUDENTŮ LEPAŘOVA GYMNÁZIA A ODBORU KULTURY MĚSTSKÉHO ÚŘADU V JIČÍNĚ
SALON JIČÍNSKÉ FOTOGRAFIE 2000, TÉMA ROKU: "LIDÉ A ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ"

JIČÍN PHOTOGRAPHY 2000 EXHIBITION, THEME OF THE YEAR: "PEOPLE AND LIFE IN OUR CITY"

1999 / IX PROF. ING. JOSEF KABELÁČ, CSc.
PŘESNÉ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ JIČÍNSKÉ OSY (VELIŠ - SV. JAKUB - LIPOVÁ ALEJ - LOGGIE - VALDICE)

EXACT GEODETIC MEASUREMENT OF THE "JICIN AXIS" (EARLY BAROQUE LANDSCAPE COMPOSITION)

1999 / VI STUDENTI LEPAŘOVA GYMNÁZIA JIČÍN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJI A PREZENTACE STUDENTSKÝCH NÁVRHŮ NA JEJÍ BUDOUCÍ MOŽNÉ VYUŽITÍ

ONE-DAY OPENING  OF THE FORMER JESUIT COLLEGE AND PUBLIC PRESENTATION OF STUDENT PROPOSALS FOR ITS FUTURE DEVELOPMENT

1999 / V STUDENTI LEPAŘOVA GYMNÁZIA JIČÍN CO SE VÁM IHNED VYBAVÍ KDYŽ MLUVÍME O BÝVALÝCH RUSKÝCH KASÁRNÁCH / JEZUITSKÉ KOLEJI V JIČÍNĚ? (DOPORUČUJI VAŠÍ POZORNOSTI!!!)

+ SKICI!!!

WHAT COMES TO YOUR MIND WHEN SPEAKING ABOUT THE FORMER SOVIET BARRACKS / JESUIT COLLEGE IN JICIN?

+ SKETCHES!!! (RECOMENDED!!!)

1999 / IV OSAMU OKAMURA (AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA - ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍCH TENDENCÍ PROF. MILOŠE ŠEJNA) DLOUHODOBÝ PROJEKT OŽIVENÍ KOMPLEXU BUDOV BÝVALÉ JEZUITSKÉ KOLEJE V JIČÍNĚ, INTERNETOVÁ HOMEPAGE JEZUITSKÉ KOLEJE - HISTORIE A SOUČASNOST

INTERNET HOMEPAGE OF THE FORMER JESUIT COLLEGE IN JICIN  (HISTORY AND PRESENCE)

1999 / III JAROMÍR GOTTLIEB - ŘEDITEL OMAG JIČÍN CO SI MYSLÍ ŘEDITEL OKRESNÍHO MUZEA A GALERIE V JIČÍNĚ?

WHAT IS THE REACTION OF THE DISTRICT MUSEUM AND GALLERY DIRECTOR?

1999 / I STUDENTI AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ PRAHA - ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍCH TENDENCÍ PROF. MILOŠE ŠEJNA POCITY VNÍMAVÝCH "NÁVŠTĚVNÍKŮ" KOLEJE A MNOHÉ NÁMĚTY K HLUBŠÍMU ZAMYŠLENÍ

EXPRESSED FEELINGS OF SENSITIVE COLLEGE "VISITORS" AND MANY IDEAS TO THINK ABOUT