krajina... 
 
historie... 
současnost... 
a-co-dál?... 
... 
fórum... 
 
schéma  <
 
 ----- život bývalé jezuitské koleje v jičíně - homepage ----
letecký pohled na historické centrum jičína s kolejí v popředí
 
 
 
 ...mail
 
 ...publikace
 ...sdružení
 ...plán
 ...
 ...kontext
 
> info
 
Hledání nového možného využití komplexu budov bývalé jezuitské koleje je velice úzce spjato s celou urbanisticko-krajinnou vizí Valdštejnovy koncepce města Jičína jako nového významného politického a kulturního centra českých zemí. Stavba samotná se dá jen těžko vydělit ze svého rámce, kompozice významných budov a os ve městě i v širší krajině (kolej, zámek, kostel sv. Jakuba, brány a bývalé opevnění města, lipová alej, kasárna, lodžie, obora, kartuziánský klášter (nyní věznice) ve Valdicích, rybníky, řeka Cidlina, kopce s kostelíky, skály a krajina vůbec). Naopak nám dává možnost tyto jednotlivé prvky sloučit a jejich vztahy opět naplnit novým smyslem. Samotné udržování prázdných forem, i když velice historicky cenných, se zdá být těžko opodstatnitelným, zvláště při tak vysokých nákladech nutných na jejich provoz. Původní koncepce zřetelně přesahuje rámec města, jak svou velkorysostí, rozsahem a významem, tak i z pohledu čistě ekonomického. Tato základní úvaha by měla být východiskem k uvažování o nové "funkci", spíše významu národního, ne-li celoevropského... 
  
PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE ...