home... 
 
historie... 
současnost... 
a-co-dál?... 
... 
fórum... 
 
schéma  <
 
 ----- život bývalé jezuitské koleje v jičíně - publikace ----
01/11/99 "Jezuitská kolej v Jičíně - nejen výtvarný projekt O. Okamury" 
12/01/00 "Nadace Open Society Fund Praha pro jezuitskou kolej" 
28/01/00 "Podaří se částečně zpřístupnit Jezuitskou kolej?" 
05/04/00 "Salon fotografie. Jičín 8.-9. dubna. - zvláštní příloha" 
10/04/00 "Dva dny života pro tajemné místo uprostřed Jičína" 
12/04/00 "Salon jičínské fotografie. Vítězné snímky." 
14/04/00 "Úspěšný Salon jičínské fotografie" 


a další 

 
 
 
 ...mail
 
 ...publikace
 ...english
 ...plán
 ...
 ...kontext
 
> info
 
Hledání nového možného využití komplexu budov bývalé jezuitské koleje je velice úzce spjato s celou urbanisticko-krajinnou vizí Valdštejnovy koncepce města Jičína jako nového významného politického a kulturního centra českých zemí. Stavba samotná se dá jen těžko vydělit ze svého rámce, kompozice významných budov a os ve městě i v širší krajině (kolej, zámek, kostel sv. Jakuba, brány a bývalé opevnění města, lipová alej, kasárna, lodžie, obora, kartuziánský klášter (nyní věznice) ve Valdicích, rybníky, řeka Cidlina, kopce s kostelíky, skály a krajina vůbec). Naopak nám dává možnost tyto jednotlivé prvky sloučit a jejich vztahy opět naplnit novým smyslem. Samotné udržování prázdných forem, i když velice historicky cenných, se zdá být těžko opodstatnitelným, zvláště při tak vysokých nákladech nutných na jejich provoz. Původní koncepce zřetelně přesahuje rámec města, jak svou velkorysostí, rozsahem a významem, tak i z pohledu čistě ekonomického. Tato základní úvaha by měla být východiskem k uvažování o nové "funkci", spíše významu národního, ne-li celoevropského... 
  
PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE - PROJEKTY ZDE ...