BÝVALÁ JEZUITSKÁ KOLEJ V JIČÍNĚ / FORMER JESUIT COLLEGE IN JICIN

PROJEKTY / PROJECTS

PŘESNÉ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ JIČÍNSKÉ OSY (VELIŠ - SV. JAKUB - LIPOVÁ ALEJ - LOGGIE - VALDICE)

EXACT GEODETIC MEASUREMENT OF THE "JICIN AXIS" (EARLY BAROQUE LANDSCAPE COMPOSITION)

BY PROF. ING. JOSEF KABELÁČ, CSc.

Z dopisu: Jičín 5. IX. 1999

"Vážený pane,

toho času bydlím v Jičíně, kde jsem se před 70ti lety narodil. Zúčastňuji se veřejného života v Jičíně; starám se o hvězdárnu, píši do novin, navštěvuji kulturní akce. Přednáším na stavební fakultě geodézii a proto jsem pojal plán: zjistit jak přesně leží Velíš - kostel sv. Jakuba - lípy - loggie - kostel ve Valdicích na jedné přímce. Sháním podklady a pak praktické vyřešení zadám mým kolegům - profesionálům. Proto bych Vás poprosil o obrázek této spojnice v mapě, kterou jsem viděl na vývěsce v den otevřených dveří v bývalé jezuitské koleji (nyní opuštěná kasárna) v Jičíně. Bylo to 26. VI. 1999 v rámci 375. výročí Lepařova gymnázia ...

... Děkuji.  J. Kabeláč"

projekt-kabelac.jpg (55848 bytes)

DALŠÍ INFORMACE O RANĚ BAROKNÍ KOMPOZICI JIČÍNSKÉ KRAJINY

ZPĚT / BACK

(c) 1999 TPC Jičín a Akademie výtvarných umění v Praze (mail) - Last update 1999 / X by Sam