PŘÁTELSKÝ SEMINÁŘ

Pořádaný Open Society Fund Praha v rámci programu Brána muzea otevřená na téma Podíl komunity na obnově krajiny

Jezuitská kolej v Jičíně 22. - 25. června 2000

a

SLAVNOST SVATOJÁNSKÉ NOCI

Noční prezentace barokní komponované krajiny v pátek 23. 6. 2000 v Jičíně

model jičínské krajiny z písku na nádvoří jezuitské kolejeosvětlená lipová alej z jičína do libosaduslavnost v lodzii v libosadu

20:00-22:30 putování za překvapeními na klíčových místech města (zámecký park, nádvoří zámku, jezuitská kolej, synagoga, Valdická brána, kostel sv. Jakuba); 22:30 setkání na Žižkově náměstí a cesta se světly lipovou alejí do Lodžie za květem zlatého kapradí; 24:00 půlnoční návrat do města aznamení na horách; 04:30 (24.6.) čekání na východ Slunce.

Projekt organizovaný OMaG Jičín, Lodžie o.s., studenty Lepařova gymnázia, ZUŠ Jičín, K-klub Jičín, DAMU Praha a AVU Praha se uskutečnil za podpory Open Society Fund Praha a MěÚ Jičín.

jezuitská kolej v jičíně

sam 19/07/00