Server Jičín

Fotodiář

aneb Co jsme také zahlédli


Na této stránce budeme postupně uvádět fotomateriály, které jsme pořídili buď zcela náhodně, nebo zcela cíleně. Patří sem fotografie z různých událostí, které se ve městě a okolí odehrály, obrázky z okolí, nebo i fotografie zachycující absurditu našeho života.


Z Jičína

Speciální obchod na Husovce (leden 1999)

Demolice domu čp. 73, ulice Boženy Němcové (červen 1999)

Tylovo náměstí krátce před zahájením archeologického výzkumu (léto 1999)

Zima v Jičíně (1999)

Osázení parků (duben 2000)

Speciální stromy pod Čeřovkou (duben 2000)

Sakura (duben2000)

Čeřovka (květen 2000)

Tablo Septimy (květen 2000)

Maturita Septimy (květen 2000)

Poškození zeleně a cest v Lodžii (červen 2001)

Nová vodoměrná stanice na Cidlině (podzim 2001 – foceno 11/03/02)

Lom u Šibeňáku (07/03/2002)

Zřícení stěny objektu u Jezuitské koleje po vichřici (07/03/2002)

Topoly u kina (14/03/2002)

Výstavba na Novém Městě-Sever (Barákova ulice) (14/03/2002)

Topoly u Cidliny (03/04/2002)


Z okolí

Vodočet na Žehrovce (zima 1999)

Vykácený les na Prachově (únor 2000)

Bývalé javory v Robousích (květen 2000)

Pískovna ve Střelči (květen 2000)

Instalace BTS v Bačálkách (červen 2001)

Pokácené lípy u sv. Anny (od zimy 2001/2)

Most přes Bašnický potok v Bašnici před rekonstrukcí (11. květen 2002)

Kuriózní informace z nástěnky Městské knihovny na náměstí v Miletíně (11. květen 2002)

Základní triangulační bod na Velíši (18. květen 2002)

Vysázené lípy u sv. Anny (19. květen 2002)


Obrázky z Jičínska

Server Jičín