Fotodiář – 11. 03. 2002, zajímavosti

Nová vodoměrná stanice na Cidlině

Na podzim 2001 byla uvedena do provozu nová vodoměrná stanice na Cidlině v Jičíně. Ve stanici, která se nachází poblíž mostu v ulici Pod Koželuhy vedle pozemku SPŠ elektrotechnické, bude použit automatický systém hlášení. Údaje bude využívat podle dostupných informací pravděpodobně krajská pobočka ČHMÚ v Hradci Králové. Vzhledem k tomu, že zatím zřejmě nebyla provedena kalibrace a měření průtoků, nebyl tento profil zatím zařazen do celostátní sítě automatického hlásného systému.
Současně byla podnikem Povodí Labe provedena úprava břehů a profilu řeky.
Regulace, na kterou úprava profilu řeky volně navazuje, pochází přibližně z 20. let 20. století a byla prováděna za působení architekta Č. Musila.

Obr. 1
Nová vodoměrná stanice.
08/03/02Server JičínFotodiář