Fotodiář – 14. 03. 2002, aktuality

Topoly u kina v Jičíně

Krátké topolové stromořadí v zahradě kina čili Biografu Český ráj je pohledově významným prvkem, který při pohledu od centra částečně odrušuje nevhodnou architekturu Nového Města-Severu, a při pohledu od jihu zakrývá významné budovy kina, mateřské školy, základní školy a částečně i centrum města.
Na návrh vedoucího kina a radního Pavla Nožičky se uvažuje o pokácení celé řady, a to především z důvodu špatného zdravotního stavu stromů.
Topolová stromořadí byla často vysazována v prvních třech desetiletích minulého století ve volné krajině. Některé z nich jsou tak na hranici udávané životnosti. V Jičíně se nachází několik řad topolů ve vnitřním městě, což je poměrně zvláštní prvek, který nebývá ve městech takové velikosti častý. V době výsadby však byly stromy umísťovány převážně na tehdejší okraje města.
V poslední době se z topolů na zahradě kina odlamují větve a podle P. Nožičky vyvstává riziko vzhledem k bezprostřední blízkosti mateřské školy.

Obr. 1
Topolová řada u kina. Pohled od SPŠ elektroprůmyslové přes most v ulici Pod Koželuhy.
14/03/02Server JičínFotodiář