Fotodiář – 07. 03. 2002, aktuality

Lom u Šibeňáku

Většině obyvatel sídliště U trati, V lipách a Větrova je známý lom u Šibeňáku – dávnou těžbou pozměněný přírodní útvar, kde se kdysi nacházela šibenice. Toto místo je oblíbeným cílem vycházek.
V současnosti uvažuje Městský úřad o uzavření místa a jeho zavezení inertním materiálem. Materiál by měl pravděpodobně pocházet z nedalekých Allanových sadů.
Tento návrh vzbudil poměrně silný nesouhlas občanů. Krajináři vnímající Jičínsko jako svébytnou krajinu s jedinečnými prvky tento návrh dokonce považují za regionální křupanství vedoucí k likvidaci veškerých zvláštností, kterými se Jičín může odlišit od ostatních měst. Pokud by došlo k vytvoření nového kopce, jedná se o změnu reliéfu krajiny, která musí být schválena od příslušných úřadů.
V lokalitě již byly započaty některé práce a panelová cesta vedoucí k lomu již byla nákladními vozy poměrně poničena, přestože souhlas od všech nezbytných úřadů zatím zdaleka nebyl obdržen. Především nejsou dostatečně známé důvody pro takový zásah do krajiny, spekuluje se i o tom, že dosud neexistuje potřebná dokumentace ani časový plán. Podle všeho by se jednalo o horizont 8–15 let. Se záměrem zatím předběžně souhlasil Referát životního prostředí OkÚ Jičín, který dle blízkého zdroje nenašel právní odůvodnění k neschválení záměru.
Na setkání s občany organizovaném Spolkem přátel města Jičína, kde zazněl jeden z nejsilnějších nesouhlasů se zavezením Šibeňáku, odůvodňoval ředitel Technických služeb Jičín (budoucí dodavatel prací) Čeněk Strašík tento zásah nebezpečím úrazu občanů. Uvážíme-li, že místo je v nezměněném stavu již téměř 40 let a občas se zde projíždějí terénní motocykly, a žádný úraz zde doposud hlášen nebyl, zní tento výrok poměrně neseriózně.

Obr. 1
Východní svah lomu na Šibeňáku – vlevo v zemi vedle paneláků bývalá ústředna.
07/03/02
Obr. 2
Pohled do rokle k jihu.
07/03/02
Obr. 3
Pohled na severní stěnu rokle, v popředí překopaný profil.
07/03/02Server JičínFotodiář