Fotodiář – 11. 05. 2002, aktuality

Bašnice – most přes Bašnický potok


Od 13. května 2002 do srpna probíhá rekonstrukce mostu 326-002 na silnici II/326 přes Bašnický potok v Bašnicích, a to z důvodu špatného technického stavu a úzkého průjezdního profilu. Proto jsme most vyfotografovali ještě před zahájením prací.

Most byl konstruován jako dvouobloukový (Bašnický potok protéká pouze západním obloukem) a k severnímu okraji byla připojena lávka pro pěší.

Obr. 1
Celkový pohled na most od západu.
11/05/02
Obr. 2
Konstrukce mostu při pohledu od jihozápadu.
11/05/02
Obr. 3
Západní nájezd mostu, pohled od jihu.
11/05/02
Obr. 4
Severní strana mostu, konstrukce pěší lávky.
11/05/02
Obr. 5
Lávka pro pěší, pohled od západu.
11/05/02


Fotodiář Serveru Jičín
Server Jičín