Fotodiář – 07. 03. 2002, události

Zřícení stěny objektu sousedícího s Jezuitskou kolejí po vichřici

Dne 7. března 2002 se za složité povětrnostní situace Jičín nacházel přesně na rozhraní vzduchových hmot a tudíž bylo vysoce pravděpodobné, že se nárazy větru až o síle vichřice městu nevyhnou. Naštěstí kromě několika popadaných suchých větví ve městě prakticky nedošlo k žádným větším škodám. Okolní města na tom však byla o něco hůře – zaznamenali jsme pády stromů v parcích.
Jediné větší materiální škody vznikly na parkovišti ve dvoře Jezuitské koleje, provozovaném Městským úřadem. Po nejsilnějším nárazu kolem 14. hodiny se provalila a zřítila zeď technického objektu bezprostředně sousedícího se dvorem a zasypala tři nejbližší vozy: Veselých, Podzimků a Píšů.
Událost přilákala pozornost médií, a tak se Jičín po dlouhé době dostal do hlavních televizních zpráv.
Naše fotografie byly pořízeny o den později – 8. března kolem 13. hodiny, kdy se situace od minulého dne nezměnila.

Obr. 1
Zřícená zeď při pohledu od západu.
08/03/02
Obr. 2
Zřícená zeď – pohled přímo ze dvora.
08/03/02
Obr. 3
Poškozené vozy.
08/03/02Server JičínFotodiář