Obrázky z Jičínska

Ostružno

Kostel Povýšení sv. Kříže


Ostružno, kostel
(72K)

Ostružno se nachází přibl. 5 km jihozápadně od Jičína. V obci stojí jedna z nejvýznamnějších a nejrozlehlejších staveb pozdního baroka na Jičínsku – kostel Povýšení sv. Kříže.

Kostel byl postaven na místě staršího (1355) v l. 1772–80 dle plánu stavitele Fr. Hegera, snad též za účasti I. Palliardiho, zednickým mistrem J. Kupcem, zcela dokončen a vysvěcen až 1797. Restaurován 1904 a 1993.

Jedná se o jediný mimoměstský kostel se dvěma věžemi na Jičínsku.

Sochy před kostelem (sv. Mikuláš a sv. Anthelm, 1749 a 1754) sem byly přeneseny z Valdického kláštera.

Před Ostružnem se nachází Sv. Anna – kopeček s kaplí o kruhovém půdorysu. Nedaleko je též trojboká kaple Nejsv. Trojice (1720, návrh J. Santini). – Přes Ostruženský rybník (který je vidět též na pohledu na Jičínskou kotlinu) je pěkný pohled k Jičínu. Viz též dálkový pohled.

Snímek z 20. 4. 1999


Zátiší s kostelem a traktorem

Obrázky z Jičínska


Server Jičín