Obrázky z Jičínska

Svatá Anna

Pohled od Ostružna


Sv. Anna
(68K)

Svatá Anna (358 m.n.m., 5 km západně od Jičína) je menší kopeček u Ostružna, na němž se nachází kaple sv. Anny o rotundovém (kruhovém) půdorysu. Kaple byla postavena snad kolem r. 1670 (návrh J. B. Mathey) a pravděpodobně je součástí druhé, méně známé krajinné kompozice, jež se vytvářela v období panství Šliků a nebyla dosud podrobněji zkoumána.

Kapli bohužel na obrázku neuvidíme kvůli hustému lesu. Při peší tůře narazíme v blízkém okolí na kapli Nejsv. Trojice (zhr. 1720, návrh J. Santini) o trojbokém půdorysu a kapli sv. Anděla Strážce ("Andělíček", rovněž 1720, návrh J. Santini?) o šestibokém půdorysu. Dále je v blízkosti Loreta (1694, J. B. Mathey) s obdélným půdorysem.

Snímek z 21. 4. 1999


KrajinaObrázky z Jičínska


Server Jičín