Obrázky z Jičínska

Krajina severně od Jičína

Pohled od Ostružna


Severní okolí Jičína od Ostružna
(52K)

Na této fotografii je zachycena krajina severně od Jičína, jak se jeví při pohledu od Ostružna (asi 4 km na západ).

Při zvětšení jsou na fotografii rozeznatelné: Ostruženský rybník, zleva na obzoru Bradlec (542 m.n.m.), Kumburk (642 m.n.m.), špičatý Zebín (400 m.n.m.), plochá tmavá Čeřovka (330 m.n.m.), a konečně nepříliš zřetelně několik nejvyšších budov a věží v Jičíně.

Snímek z 21. 4. 1999


Pohled z VelíšeKrajinaObrázky z Jičínska


Server Jičín