Obrázky z Jičínska

Ostružno – dálkový pohled

pohled z Velíše


Ostružno – dálkový pohled z Velíše
(102K)

Tento pohled na Ostružno z Velíše byl vytvořen za ne zcela optimálních světelných podmínek. Přibližuje nám klíčové stavby Ostružna: Kostel Povýšení sv. Kříže, faru (vpravo u kostela) a školu (vlevo od kostela). Škola je částečně zakryta nízkou podélnou budovou JZD.

Snímek ze 14. května 2002


Obrázky z Jičínska


Server Jičín