Obrázky z Jičínska

Jičínská kotlina – západní část

Pohled z Velíše


Jičínská kotlina, západ
(52K)

Tento snímek, pořízený z Velíše, zachycuje západní část Jičínské kotliny. Pohled je přibližně směrem severním.

Za Ostruženským rybníkem (hladina 266,5 m.n.m.) vidíme Prachovský hřbet skrývající Prachovské skály, za nimiž se částečně objevuje Kozákov (744 m.n.m., vzdálenost 40 km). Vpravo jsou Kozlov (605 m.n.m.) a Tábor (678 m.n.m., viz též zde). Před Kozlovem jsou zprava Brada a Přívyšina (464 m.n.m.).

Sídla nejsou příliš znatelná. Severně u Ostruženského rybníku se nachází Ohaveč, uprostřed snímku blíže k objektivu je Březina, v pravém rohu je statek a zámek ve Vokšicích. Vlevo na úpatí Prachovského hřbetu je Horní Lochov, mezi hřbetem a Přívyšinou Prachov a doprava k Jičínu se táhne Holín.

Jičín je těsně za pravým okrajem snímku.

Snímek z 21. 4. 1999


KrajinaObrázky z Jičínska


Server Jičín