Letecké pohledy na Jičín

Střed města při pohledu od západu


Střed města (122K), zvětšený obrázek – 360K

Na této fotografii je výrazně viditelný středověký půdorys města, kdy centrum je obklopeno okruhem, který odpovídá přibližně průběhu původních městských hradeb. Zřetelné je obdélné náměstí a na jeho jižní (zde pravé) straně jičínský zámek. Východně od zámku je kostel sv. Jakuba Většího a známá Valdická věžová brána s hodinami (můžete porovnat s pohledem z náměstí). Výrazná stavba s půdorysem ve tvaru písmene "U" jižně od zámku je nyní budova I. ZŠ a spořitelny. Západně od náměstí (blíže k objektivu), u vnější okružní cesty, se nachází rozsáhlý komplex jezuitského gymnázia, nyní využívaný PČR a dříve sovětskou armádou. Mezi I. ZŠ a jezuitským gymnáziem lze rozeznat věž kostela sv. Ignáce z Loyoly.

Na levém okraji snímku přibližně ve středu je vidět část IV. ZŠ (moderní stavba) a budovy současného gymnázia (přímo naproti ulici vycházející z náměstí). Severovýchodně od náměstí (v levém horním rohu fotografie) je patrná příjezdová trasa od Valdic a Lomnice nad Popelkou s ořezanou lipovou alejí. U horního okraje fotografie vidíme sídliště U stadionu / U trati, zvané též sídliště V lipách. Na východ také vybíhá hlavní obchodní třída – Husova ulice (dříve hlavní cesta na Paku a Hradec Králové, nyní pěší zóna). V pravé horní části snímku je autobusové nádraží s nevzhlednou výškovou budovou soudu (blíže k centru) a na samém okraji areál továrny AGS (tradičně Agrostroj).

Jižně pod zámkem se rozkládá rozsáhlý zámecký park. Z dalších objektů je možné rozeznat budovu Obchodní akademie ihned pod parkem (budova s půlkruhovým zakončením), Střední školy průmyslové se zaměřením na elektro (výraznější budova u nezastavěné plochy u pravého okraje snímku), kina (soused Obchodní akademie směrem k objektivu) a ARiSu (větší nová budova u pravého dolního okraje snímku).

Řeka Cidlina přitéká zprava na hranici nezastavěné plochy a před autobusovým nádražím se stáčí na jih, lemována hustým porostem topolů.

23456přehled


Server Jičín