Letecké pohledy na Jičín

Severní část města, sídliště U trati, rybník Šibeňák.

Sídliště U trati, rybník Šibeňák (83K), zvětšený obrázek – 270K

Na této fotografii je pohled na severní okraj města a oblast východně od centra. Hlavní část záběru představuje oblast s výrazným blokovým členěním a s výraznými zelenými plochami – ulice Vrchlického, Tyršova, část Husovy a Denisovy. V levém spodním rohu se nachází nepravidelná křižovatka s rozšířeným ústím a přímo na ní, čelem k objektivu, je budova Městské knihovny. Od knihovny je možno se vydat na autobusové nádraží (doleva mimo záběr) či nahoru k ulici Husově souvislou řadou lip po jedné straně ulice. Nahoře je tento blok uzavřen budovou II. základní školy, dříve Raisův učitelský ústav. Výrazná budova vlevo u kraje snímku je jeviště Kulturního domu, třetí nejvyšší v republice. – Šikmo z levé strany směrem na sever, tj. od objektivu, probíhá čtyřřadá lipová alej, bohužel nyní po ořezání. Po její levé straně je komplex kasáren a za nimi v levém horním rohu snímku je vrch Čeřovka. Sídelní útvar u horního okraje po obou stranách lip jsou Sedličky. Uliční řady jsou narušeny budovou sportovního areálu s hotelem Start a stadiónem. Přibližně uprostřed snímku je sídliště Pod lipami / U trati. – Ze spodního pravého kraje snímku vybíhá železniční trať Jičín–Turnov, která přetíná Husovu ulici, stáčí se mírně doleva podél sídliště a pak doprava na Valdice. – Rybník nahoře vpravo je Šibeňák – viz další fotografie.

12456přehled


Server Jičín