Číslo 5/1998

 • 28. říjen
  Karol Bílek

 • Zprávy z města a městského úřadu
  Jaroslava Vraná

 • Sobotka finančně pomáhala při záplavách ve Východních Čechách

 • Telefonujeme do Českého Meziříčí

 • Osudy legionářů
  František Staška

 • 100 ČECHŮ ČESKÉHO RÁJE: O jedné keramické dílně na Jičínsku
  Pavel Charousek

 • Chrabrý borec na Šrámkově Sobotce 1998 aneb Jedni se smějí, druzí se cítí dotčeni
  Jiří Demel

 • Okénko Základní školy v Sobotce
  Alena Čelišová

 • Z KOZÍHO PLÁCKU
  Alois Kafka

 • Výběrové řízení

 • Sňatky v Sobotce

 • Podvečer bartolomějský
  Ludmila Kolumpková

 • Rada obchodníkům všeobecně a některým zvláště
  Dobromil Ječný

 • Sté výročí narození prof. Václava Hejna
  Karol Bílek

 • Slavnost ve Šrámkově domě
  Jan Bílek

 • Vlastenecko dobročinná Obec baráčnická v Sobotce
  Eugenie Půlpánová

 • Od historie k současnosti aneb 5. výročí samostatného dětského oddělení knihovny
  Lenka Dědečková

 • Školní rok 1998 - 99 v ZUŠ Sobotka
  Ivana Hučíková

 • Libošovice a přírodní pohromy v minulosti
  Václav Liška

 • O skalním obydlí v Podkosti
  Anna Vaňková

 • Vzácné setkání
  Alena Pospíšilová

 • O divadle v Libošovicích
  Květoslav Fryšný

 • Posezení se zajímavými lidmi 1998

 • Všímálek

 • Podařený vstup soboteckých fotbalistů do nové sezóny
  Pavel Novák

 • Střelecký klub Sobotka
  Vladimír Černý

 • Pojďte s námi, budeme si hrát
  Zdeněk Turek

 • Střípky ze soboteckého Sokola
  Jana Šlechtová

 • Redakční tip na váš podzimní rodinný výlet

 • Spolek filatelistů aneb Filatelia Sobotensis
  Přemysl Dolenský

 • Významná návštěva
  Marie Sekerová

 • Srdečné blahopřání
  Alena Pospíšilová

 • Z redakční pošty

 • Kulturní kalendář

 • K výročí úmrtí prezidenta Beneše
  Aleš Fetters

 • Vzpomínka Edvarda Beneše na Josefa Čapka

 • Za básníkem Miroslavem Holubem
  Aleš Fetters

 • Opustili nás navždy


  Ročník 35 číslo 5
  Počet stran: 60
  Uzávěrka 30. 9. 1998.


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín