Menu


Vydává STŘEDISKO MĚSTSKÉ KULTURY SOBOTKA, náměstí Míru čp. 4, 507 43 Sobotka, tel. 0433 / 571618. Odpovědná redaktorka Alena Pospíšilová. Obálka a značka SMKS Zdeněk Kerda. Tiskne Ofsetová tiskárna MONDIAL - TOM Valdštejnovo nám. 1, 506 01 Jičín. Cena 15,- Kč. Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s. p. - OZ Východní Čechy č. j. P / 2 - 1440 / 98 ze dne 3. 3. 1998.