Číslo 4/1998

 • Sobotka 500 let městem – program oslav na měsíc srpen

 • Milí spoluobčané a přátelé města Sobotky
  MUDr. Ivan Kafka

 • Malý pozdrav z velké dálky
  Ludmila Budagovová

  Sedm ohlédnutí za letošním festivalem aneb Jaká byla 42. Šrámkova Sobotka

 • Město mládí a poezie
  Jana Štefánková

 • Adresa: Paní Jindřiška Janků
  Dana Hejduková

 • Já už to chápu
  Blanka Kotoučová

 • Spolek Exod nazývaný
  Jana Pavlíčková

 • Senátorský list
  Petr Pithart

 • Poděkování P. Pithartovi
  Tovaryšstvo Šrámkovo

 • Potřetí v Sobotce
  Soňa Husáriková

 • Zpráva o jednom pokusu
  Ajka Pospíšilová

 • Literární soutěž 42. Šrámkovy Sobotky – vyhodnocení

 • Procházka po výstavách v průběhu 42. Šrámkovy Sobotky
  Jana Dolejší

 • Poděkování
  Lenka Dědečková a Alena Pospíšilová

 • Malý doplněk k přednáškám o Josefu Pekařovi
  Aleš Fetters

 • 11. svazek Knihovničky Českého ráje

 • Zprávy z města a z Městského úřadu v Sobotce
  Jaroslava Vraná

 • Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na Sobotecku

 • Čestná občanství a ceny města Sobotky

 • Malé ohlédnutí za restaurováním kašny na náměstí v Sobotce
  Petr Veselý

 • Zprávy ze Základní školy v Sobotce
  Marie Sekerová

 • Všímálek

 • 100 čechů Českého ráje: Rodina Krejčíkova
  Pavel Charousek

 • Osudy legionářů: František Staška, svobodník 6. střeleckého pluku hanáckého
  František Staška

 • O vodnících i o psychologii
  Dobromil Ječný

  Informace pro Vás

 • Obnovení venkovské tradice
  Jiří Pácl

  Zprávy z Libošovic

 • Dětský den
  Pavel Holčík

 • Ukončení školního roku
  Jana Tanečková

 • Prázdninové odpoledne v Dobšicích
  Pavel Blažo

 • Hamlet na hradu Kosti
  Ivan Kafka

 • Sňatky v Sobotce, další informace

 • Sportovní okénko: Rozhovor s fotbalovým trenérem Sobotky Karlem Tichým
  Pavel Novák

 • Redakční tip na váš prázdninový rodinný výlet

 • Kulturní kalendář

 • Do sobotecké knihovničky

 • Vzpomínka na paní Milku
  Karol Bílek

 • ŠRÁMKŮV DŮM

 • Povzdech
  Josef Jindra

 • Společenská oznámení

 • Z redakční pošty


  Ročník 35 číslo 4
  Počet stran: 52
  Uzávěrka 17. 7. 1998.


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín