Menu


Vydavá STŘEDISKO MĚSTSKÉ KULTURY SOBOTKA, náměstí Míru čp.4, 50743 Sobotka, tel. 0433 / 571618 – Odpovědná redaktorka Alena Pospíšilová – Grafická úprava ak. malíř Zdeněk Kerda – Tiskne RK Tisk Jičín, Sv.Čecha 903 – cena 15,- Kč