Číslo 3/1998

 • Sobotka 500 let městem: Program oslav

 • 42. Šrámkova Sobotka

 • Milí návštěvníci Šrámkovy Sobotky
  Jaroslava Vraná

 • 42. Šrámkova Sobotka: podrobnosti k programu
  Alena Pospíšilová

 • Tematické vymezení
  Jan Bílek

 • O lesku a bídě slova
  Oldřich Daněk

 • Malé zamyšlení nad prací Zdeňka Svěráka
  Jana Hofmanová

 • Literární soutěž 42. Šrámkovy Sobotky

 • Pět pohledů na Šrámkovu Sobotku
  Pavel Charousek

 • Zprávy z města a z městského úřadu
  Jaroslava Vraná

 • Usnesení

 • Půjčky z Fondu rozvoje bydlení také v Sobotce

 • Rozpočet 1998 Město Sobotka

 • Čestné občanství a ceny města Sobotky

 • Budeme opět volit

 • Všímálek

  Zprávy ze Základní školy v Sobotce

 • Setkání učitelů v rámci vzdělávání
  Marie Sekerová

 • Opět soutěže

 • Atletický čtyřboj
  Naďa Ortová, Jana Zumrová

 • Svátek slabikáře
  Alena Slavíková

 • Den otevřených dveří
  Marie Sekerová

  Z literárního šuplíčku

 • Můj pradědeček
  Lucie Štroblová, II. A

 • Sobotecká pohádka
  Pavel Drázský, IV. A

 • Básnička o Sobotce
  Monika Ulrychová

 • Dobrá zpráva ze ZUŠ
  Ivana Hučíková

 • Pozvánka na koncert

  Vlastenecko dobročinná obec baráčníků pro Sobotku a okolí

 • Vydařený župní ples
  Eugenie Půlpánová

 • Pozvánka

 • Zámek Humprecht a Nadace rodného domu…

  Informace pro Vás

 • Oblastní Charita Sobotka
  Libuše Kollová

 • Představujeme soboteckou firmu Truhlářství Josefa Dajče
  Alena Pospíšilová

 • Ohlédnutí za divadelní činností DK Vesna Libošovice
  mapos

 • Kulturní komise Obecního úřadu v Libošovicích…

 • O Keltech, ale ne jenom o nich
  Dobromil Ječný

  Sportovní okénko

 • Turistický oddíl Sobotka
  Š

 • Oddíl stolního tenisu SK Sobotka
  Alena Pospíšilová

 • Automobilové orientační závody
  Květoslav Fryšný

 • Redakční tip na váš rodinný cyklistický výlet

 • Policejní zpravodajství
  Nstržm. Vladimír Brendl

 • Kulturní kalendář

 • František Palacký a Sobotka
  Karol Bílek

 • Slovutný spolku Slovanské Lípy v Praze !

 • Dvě záslužné bibliografie
  Aleš Fetters

 • Zveme vás do kina

  Společenská oznámení

 • Vzpomínka na Josefa Trnku
  František Staška

 • Opustili nás navždy


  Ročník 35 číslo 3
  Počet stran: 52
  Uzávěrka 19. 5. 1998.


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín