Obrázky z Jičínska

Hořice

pohled od západu


Hořice od západu

Uprostřed snímku je hořické náměstí s kostelem Narození P. Marie, t.č. v rekonstrukci. V levé části snímku se nachází sídliště Pod lipou a nad ním hřbitov, vedle nehož je galerie plastik v přírodě. Uprostřed u levého okraje záběru je hořický zámek. Výrazná budova u dolního okraje je budova ZŠ Na Habru. – Uprostřed horního okraje vybíhá cesta na Jeřice a Jaroměř, a na okraji je vidět část Chvaliny. V pravém horním rohu se nachází železniční stanice.

snímek byl pořízen 21.6.1995, autorkou je E. Ulrychová


pohled od jihupohled od severu

Obrázky z Jičínska