Obrázky z Jičínska

Hořice

pohled od jihu


Hořice od jihu

Tento snímek zachycuje střed Hořic a přilehlá prostranství. Patrné je protáhlé stáčející se náměstí, na němž je možno rozeznat autobusové nádraží a parčík (v severní části). Jižně při náměstí je kostel Narození P. Marie, t.č. v rekonstrukci. V pravé horní části snímku se nachází sídliště Pod lipou a v růžku hořická nemocnice. Uprotřed u horního okraje je zámek (16. stol.), kolem nějž a podél sídliště nahoru vybíhá cesta na Dachovy. Do levého horního okraje míří cesta na Lukavec a Lázně Bělohrad, součást motoristického závodu 300 zatáček G. Havla. V horní části levého okraje, již částečně mimo záběr, se nachází budova ZŠ Na Habru.

snímek byl pořízen 21.6.1995, autorkou je E. Ulrychová


pohled od západupohled od severu

Obrázky z Jičínska