Obrázky z Jičínska

Hořice

pohled od severu


Hořice od severu

Tento snímek pokrývá celkem rozsáhlou část Hořic, od nejseverněji položených obytných bloků až po jižní okraj města. Uprostřed se nachází protáhlé hořické náměstí a kostel Nanebevzetí P. Marie. Vlevo je sídliště Pod lipou. – Na jihu města (horní část obrázku) se nachází železniční stanice a areál Hořických strojíren (levý horní roh) a je vidět připojení na obchvat města – hlavní silniční tah na Hradec Králové. Na snímku se dále nachází mnoho dalších významných budov Hořic, avšak jejich umístění nelze jednoduše popsat.

snímek byl pořízen 21.6.1995, autorkou je E. Ulrychová


pohled od jihupohled od západu

Obrázky z Jičínska