Obrázky z Jičínska

Valdice – Valdštejnská lodžie, Libosad

Pohled od západu


Valdice, lodžie a Libosad, pohled ze Zebína
(65K)

Valdštejnská lodžie je jednou z nejvýznamnějších kulturních a stavebních památek Jičínska. Je součástí komponované krajiny, jejíž koncepce byla založena za dob Albrechta z Valdštejna.
Lodžie byla vybudována v l. 1630–34 dle plánů italského stavitele N. Sebregondiho a drobně přestavěna v r. 1813. K ní náleží rozsáhlá obora a park zvaný Libosad.
Náš pohled ze Zebína je vlastně v podélné ose celého parku. Lodžie, obklopená čestným dvorem, je vystavěna kolmo na tuto osu. Kolmý směr přitom spojuje přes lipovou alej (počínající těsně u lodžie, zde na jeji pravé straně) Valdickou bránu v Jičíně a vrch Velíš, na sever pak míří na Kumburk.
Několik domů před čestným dvorem patří do místní části Sedličky. Mezi domy a čestným dvorem prochází silnice z Jičína (zprava) do Valdic (za levým okrajem snímku) a Lomnice nad Popelkou.
Oblast Libosadu je velmi magická a tajemná. V oboře, schován v lese, se nachází rybník a na jižním okraji Libosadu je částečně poničený židovský hřbitov.

Snímek z května 1999


Obrázky z Jičínska


Server Jičín