Seznam silnic na území okresu Jičín

Tento seznam můžete využít např. při plánování cesty nebo k přibližnému trasování cyklistických výletů. Pokud se týká podrobnosti, měl by obsahovat o něco více názvů sídel než rejstřík zeměpisných názvů.

Vysvětlivky: trasa – v závorce uveden okres, pokud místo neleží na okr. Jičín. Křižovatka – pokud místo připojení silnic leží mimo intravilán obce, je popsáno jako křižovatka+nejbližší obec či označené místo, v případě potřeby je též použito zeměpisných směrů či místních orientačních bodů. Délka – pouze část na našem okrese. Hodnoty na jedno desetinné místo jsou pouze orientační (0,0 znamená začátek). U průjezdních obcí jsou uváděny přibližně ke středu osídleného území, v ostatních případech se vždy vážou ke křižovatkám, spojnicím a odbočkám. h.o. – hranice okresu, k.s. – konec silnice, h.p. – hraniční přechod. Průběh – v závorce uvedeny další napojující se či navazující silnice, L a P – pokud je možno určit stranu, je takto uvedena (např. 27930 L = silnice č. 27930 se připojuje zleva), a to vždy ve smyslu kilometráže.

Údaje na tři desetinná místa (metry) byly převzaty z mapy zachycující stav k 1. 1. 1998. S drobnými změnami lze počítat pouze u silnic I/16 a I/35 (dostavba obchvatu Holín–Kbelnice, vyrovnání u Špice), u ostatních silnic není změna kilometráže příliš pravděpodobná.

Místní komunikace do sídel jsou značeny jako odbočky a jsou psány kurzívou. Neoznačené komunikace jsou psány kurzívou a pro přehlednost označeny písmenem A a dvojmístným číslem. Toto označení se používá jen v tomto seznamu, a sami jsme si jej vymysleli.

Pozor – pro označení míst a křižovatek jsou často použity shodné zeměpisné body, proto např. Miletín-jih a křižovatka Miletín-jih jsou dvě různá místa!

Kritická místa, kde byl v oficiální mapě jaksi zmatek: Hořice, částečně Jičín a hlavně okolí Cerekvice.

řazení: nejprve I tř., pak II tř. a poté III. tř., vždy vzestupně dle pořadového čísla.

tř.číslo silnicetrasadélkaprůběh na našem okresu
I16Řevničov (RA) – h.p. Králova Lhota / Lubawka (TU / PL)39,079105,040 h.o. – 105,163 křižovatka Šlejferna (28114 L) – 107,289 křižovatka Sobotka (281) – 107,8 (A03) – 108,484 křižovatka Spyšova (0166a P) – 109,654 křižovatka Staňkova Lhota (2807) – 110,744 křižovatka Šalanda (2808, A06 L) – 112,706 křižovatka Samšina (2815) – 113,6 Drštěkryje-jih (A05 L) – 114,1 Ohařice – 115,299 křižovatka Maršov (2813 L) – 115,794 křižovatka Dolní Lochov (28017 P) – 117,120 křižovatka Horní Lochov (0168 L) – 118,1 Ohaveč (A10) – 118,972 křižovatka Holín-západ (2816a L) – 119,550 křižovatka Hurychovna (03526 ? L) – 119,7 křižovatka Jičín-západ (35 L) – 122,034 Jičín-jih (32 P, 286 L) – 123,719 křižovatka Moravčice (32840) – 124,709 křižovatka Jičín, nadjezd 1 (32833A L) – 125,912 křižovatka Jičín, nadjezd 2 (32833B P) – 126,299 křižovatka Robousy (32843) – 128,729 Úlibice (35P) – 129,059 křižovatka Úlibice-východ (2862) – 130,522 křižovatka Dřevěnice (2863 L) – 131,090 křižovatka Na Špici 1 (2861 L) – 131,142 křižovatka Na Špici 2 (28424 P) – 131,875 křižovatka Babák (28412 L) – 134,502 křižovatka Stav (28414 L) – 135,222 Kumburský Újezd-jih (28426 P) – 136,028 křižovatka Studénka (0169 P) – 137,552 Nová Paka, ZPA (28416 L) – 138,088 Nová Paka, před Viaduktem (28425 P) – 138,149 Nová Paka, Poliklinika (284 P) – 138,603 Nová Paka, most (248 L) – 139,666 Nová Paka, rozvodna (01610 L) – 140,047 Vrchovina (01611 P) – 140,126 Vrchovina, bazar (2931 L) – 142,231 Vidochov (28421 P) – 144,119 h.o.
I32křižovatka Poděbrady-východ (NB) – Jičín-jih18,10220,872 h.o. – 22,892 Budčeves (32829 L) – 24,650 křižovatka Kopidlno (32830 L) – 25,943 Kopidlno-jih (280 P) – 26,249 Kopidlno, náměstí (280 L) – 26,745 Kopidlno, přejezd 1 (28028 L) – 26,911 Kopidlno, přejezd 2 (28032 L) – 28,808 Pševes (28029) – 30,8 Bartoušov (P odb. Štěkov) – 31,303 křižovatka Keteň (28027 L) – 31,584 křižovatka Dolany (28025 L) – 32,060 křižovatka Žitětín (28035 P) – 32,918 Jičíněves (328 P) – 33,435 Jičíněves, škola (28024 L) – 34,328 křižovatka Jičíněves (28023 L) – 36,037 křižovatka Staré Místo (28011) – 36,958 Staré Místo (28018) – 38,353 Čejkovice-jih (28019 L) – 38,661 Čejkovice-západ (28017 L) – 38,974 Jičín-jih (16, 35, 286)
I35h.p. Habartice / Zawidów (LB / PL) – Valašské Meziříčí (VS)12,927 + 22,51954,859 h.o. – 55,579 Újezd pod Troskami (281 L) – 55,856 Újezd pod Troskami-východ (2821 L) – 58,296 Libuň-sever (2836 L) – 58,490 Libuň (2819 P) – 58,5 L odb. Šidloby, L odb. Svatý Petr – 59,903 Kněžnice-západ (28610 L) – 60,0 Kněžnice, ČD (A12 L) – 61,743 Jinolice, ČD (2846 L) – 62,446 křižovatka Jinolice (2818 P) – 62,704 křižovatka Podůlší (2867 L) – 63,4 Podůlší – 63,704 křižovatka Dílce (03522 L, P odb. Brada) – 64,948 Kbelince (03523 P) – 64,972 Kbelnice (03524 L) – 66,574 Jičín, Letná (03526 L) – 67,4 Jičín-západ (16) – 67,439 křižovatka Holín (2816 P) – 67,786 křižovatka Hurychovna (16) – staničení přerušeno, dále 67,786 Úlibice (16) – 68,342 Úlibice-střed (32842 P) – 68,403 Úlibice-jih (28438 L) – 70,412 křižovatka Lužany-jih (28437 L) – 71,892 křižovatka Kamenice (03525 L) – 73,092 Konecchlumí 1 (28435 L) – 73,193 Konecchlumí 2 (32834 P) – 75,408 křižovatka Vojice (327 P, 32751 L) – 76,0 Podhorní Újezd-západ – 76,792 Podhorní Újezd-jih (32750)– 78,021 Ostroměř-západ (32752 P) – 79,084 Ostroměř (28053 P, 28434 L) – 80,980 Holovousy-západ (28432 L) – 81,163 Holovousy-východ (32753 P) – 82,378 křižovatka Bílsko (28431 L) – 82,812 Velké Bílsko (32611 P, L odb. Chlum) – 83,965 Hořice, obchvat 1 (A18 L) – 85,264 Hořice, obchvat 2 (300 L, 3267 P) – 86,6 Hořice, obchvat 3 (A19 L) – 87,150 křižovatka Vinice (326 P, 32522 L) – 87,4 křižovatka Vinice-jih (A16 L) – 88,223 Milovice (3263 P) – 89,945 křižovatka Ostrov (323 P, 32525 L) – 90,305 h.o.
II279křižovatka Podhora (LB) – Domousnice (MB)1,50217,376 h.o. – 18,470 křižovatka Pomníky (27930 L, 27931 L) – 18,878 h.o.
II280Židněves (MB) – Sukorady-jih27,496 + 1,4499,981 h.o. – 12,0 Rokytňany (Hor.+Dol.) – 14,0 Osenice – 14,966 Dětenice-jih (27523 L) – 15,084 Dětenice, náves (2806) – 16,6 (L odb. Kozodírky) – 18,672 Libáň-jih (2807) – 18,878 Libáň-východ (28030 L) – 20,5 Zliv – 22,541 Ledkov (28031 P) – 25,097 Kopidlno, nádraží (28032 L) – 25,735 Kopidlno, náměstí (32 L) – 25,795 Kopidlno-jih (32 P) – 26,662 Cholenice (28033 P) – 30,047 Vršce (28035 L) – 33,647 Slavhostice (328) – 38,082 Žlunice (28036 L) – 36,347 Žlunice-jih (28038 P) – 37,477 h.o., dále po území okresu HK, až 50,933 h.o. – 51,1 Kouty – 52,382 Sukorady-jih (326)
II281Dolní Bousov (MB) – Újezd pod Troskami13,3020,556 h.o. – 1,5 Matice – 2,720 křižovatka Kdanice (2811 P, A03 L) – 3,489 křižovatka Sobotka (16) – 3,836 Sobotka, přejezd ČD (28114 L) – 4,483 Sobotka, JZD (2807 P) – 4,646 Sobotka, lípa (27931 L) – 5,1 Čálovice – 6,1 Ryje – 6,6 Stéblovice – 9,067 křižovatka Mladějov (2812 L) – 9,715 Mladějov (28113 P, L odb. Pařízek) – 11,438 křižovatka Hrdoňovice (2816 P) – 12,050 Hrdoňovice (28112 P) – 13,7 (A02 P) – 13,803 Újezd pod Troskami, škola (28115 L) – 13,858 Újezd pod Troskami (35)
II283Turnov (SM) – Ústí0,67629,957 h.o. – 30,633 Ústí (284)
II284křižovatka Zelený háj (SM) – křižovatka Bílé Poličany (TU)31,21311,949 h.o. – 14,003 Ústí (283 L) – 16,543 Roškopov (28411 L) – 19,710 Nová Paka, ČSAD (28415 P) – 20,402 Nová Paka, most (16 L), staničení přerušeno až do 20,402 Nová Paka, Poliklinika (16 P) – 20,925 Nová Paka, Pivovar (28418 P) – 24,823 křižovatka Radkyně (28418 P) – 25,715 Bělá u Pecky (28420 L) – 27,155 křižovatka Uhlíře (28422 P) – 27,658 křižovatka Dolní Javoří (28423 L) – 28,8 Horní Nová Ves – 30,1 Prostřední Nová Ves – 31,458 Lázně Bělohrad (28424 P) – 32,026 Lázně Bělohrad-východ (28439 L) – 33,9 Brdík – 35,441 Tetín (28440) – 35,8 (P odb. Vlkanov) – 36,184 Vidoň (28444) – 37,373 Podhájí (28446 L) – 38,887 Miletín-sever (28447 L) – 39,768 Miletín (300 L) – 39,788 Miletín (300 P) – 40,273 Miletín 2 (28452 P) – 40,854? Miletín 3 (28451 L) – 41,387 Rohoznice (28453 P) – 43,162 h.o.
II286Jičín-jih – Horní Mísečky, Vrbatova bouda (SM)8,1250,0 Jičín-jih (16, 32, 35) – 1,828 Jičín, Agrostroj (32840 P) – 2,124 Jičín, lípy (03526) – 4,560 Valdice (2861 P) – 6,255 křižovatka Těšín (2864 P, L odb. Těšín) – 6,570 Železnice, u Těšína (2867 L) – 7,255 Železnice, léčebna (2869 L) – 8,125 h.o.
II300Hořice, obchvat 2 – Královec (TU)10,4820,0 Hořice, obchvat 2 (35, 3267) – 0,316 Hořice, k ČD (32524 P ?) – 1,386 Hořice, Barákova (32510 P) – 1,45 Hořice, Žižkova (32520 P) – 1,547 Hořice, Komenského nám. (A17 L) – 1,801 Hořice, Hankovo nám. (3001 P) – 4,069 Dachova-západ (3003 L) – 4,138 Dachova-východ (28444 L) – 6,060 křižovatka Jahodná (3004 L, P odb. Jahodná) – 7,710 Miletín-jih (3001 P) – 7,928 Miletín 1 (28452 L) – 8,154 Miletín (284L) – staničení přerušeno, dále 8,154 Miletín (284 P) – 8,380 Miletín-východ (28451 P) – 9,7 Trotinka (3005 P) – 10,482 h.o.
II323křižovatka Výrov (PU) – křižovatka Ostrov0,28431,380 h.o. – 31,664 křižovatka Ostrov (35, 32525)
II326Nový Bydžov, Metličany (HK) – křižovatka Vinice6,2589,509 h.o. – 10,892 Sukorady-jih (280 L) – 11,597 Sukorady (3266 L) – 13,443 Bašnice-západ (32348 P) – 13,878 Bašnice (3267 L) – 13,939 Bašnice-východ (32612 P) – 15,767 křižovatka Vinice (35)
II327Nové Dvory (KH) – křižovatka Vojice8,39645,632 h.o. – 47,394 Staré Smrkovice (32747 P) – 48,978 Nevratice (32748 L) – 50,169 Chomutice-jih (32749 P) – 50,427 Chomutice-západ (32754 L, L odb. Chomutičky) – 52,0 Kabáty (A15 L) – 54,028 křižovatka Vojice (35, 32751)
II328Kolín (KO) – Jičíněves9,02732,391 h.o. – 33,596 Slavhostice (280) – 35,169 křižovatka Kozojedy (2832 P) – 37,066 Češov (32743 P) – 38,140 Liběšice (32834 P) – 41,021 Jičíněves-jih (32836 P) – 41,418 Jičíněves (32)
III0166křižovatka Osek – Střehom (MB)1,2840,0 křižovatka Osek (28114) – 1,284 h.o.
III0166akřižovatka Spyšová – Spyšová1,2700,0 křižovatka Spyšová (16) – 1,270 Spyšová
III0168křižovatka Horní Lochov – Horní Lochov, Šikmá věž1,4300,0 křižovatka Horní Lochov (16) – 0,3 Horní Lochov, odb. (A11 P) – 0,6 Horní Lochov – 1,430 Horní Lochov, Šikmá věž
III0169křižovatka Studénka – Studénka0,6030,0 křižovatka Studénka (16) – 0,603 Studénka
III01610křižovatka Podlevín – Podlevín1,9860,0 křižovatka Podlevín (16) – 1,986 Podlevín
III01611Vrchovina – Vrchovina, k.s.2,1200,0 Vrchovina (16) – 2,120 Vrchovina, k.s.
III03522křižovatka Dílce – Dílce1,3000,0 křižovatka Dílce (35, odb. Brada) – 1,300 Dílce
III03523křižovatka Rybníček – Rybníček1,2650,0 křižovatka Rybníček (35) – 1,265 Rybníček (L odb. Brada)
III03524křižovatka Kbelnice – Kbelnice1,1200,0 křižovatka Kbelnice (35) – 1,120 Kbelnice
III03525křižovatka Kamenice – Kamenice0,9400,0 křižovatka Kamenice (35) – 0,940 Kamenice
III03526Jičín-sever ? – Jičín, lípy ?2,0 ?0,0 Jičín-sever (35) – 2,0 Jičín, lípy (286, 32833)
III27523Křinec (NB) ? – Dětenice, náves2,77910,800 h.o. – 12,2 Brodek – 13,3 Dětenice, jih 2 (27947 L) – 13,4 Dětenice, jih (280 L) – Dětenice, náves (280 P, 2806)
III27926Hrubá Skála (SM) ? – Libošovice3,41411,656 h.o. – 13,5 Pleskoty – 14,4 křižovatka Libošovice (2812 L) – 15,070 Libošovice (27930)
III27930křižovatka Pomníky – křižovatka Vesec u Sobotky6,90,0 křižovatka Pomníky (279, 27931) – 2,5 Dobšice (L odb. Meziluží) – 3,4 Rytířova Lhota – 5,0 Libošovice (27926 L) – 6,0 odb. Nepřívěc – 6,9 křižovatka Vesec u Sobotky (27931, A01)
III27931křižovatka Pomníky – Sobotka, lípa5,3000,0 křižovatka Pomníky (279, 27930) – 2,0 Podkost (hrad Kost) – 3,2 Vesec u Sobotky – 3,6 křižovatka Vesec u Sobotky (27930 L, A01) – 5,0 P odb. k zámku Humprecht – 5,300 Sobotka, lípa (281)
III27932Dolní Bousov (MB) – křižovatka Střevač9,7002,510 h.o. – 4,5 Spařence – 6,0 Markvartice-západ (27933 P) – 6,2 Markvartice (27934 L) – 6,4 Markvartice-východ (A07 P) – 8,0 Rakov (2807) – 8,3 Rakov-jih (27936 L) – 9,2 Batín (P odb. Malý Batín) – 12,210 křižovatka Střevač (28012)
III27933Markvartice-západ – Libáň-sever7,7810,0 Markvartice-západ (27932) – 1,0 Mrkvojedy – 2,0 Skuřina (L odb. Peklo) – 3,9 Zelenecká Lhota (27937 P) – 7,781 Libáň-sever (2807)
III27934Markvartice – křižovatka Příchvoj-západ1,8130,0 Markvartice (27932) – 1,813 křižovatka Příchvoj-západ (2807, 2815)
III27936Rakov, jih – Leština1,2700,0 Rakov, jih (27932) – 1,270 Leština
III27937Dolní Bousov (MB) – Zelenecká Lhota0,9895,058 h.o. (neodpovídá!) – 5,4 křižovatka Záhuby (27942 P) – 6,047 Zelenecká Lhota (27933)
III27940Domousnice (MB) – Libáň, náměstí6,4613,350 h.o. – 4,0 Bačálky – 6,0 Lično – 7,5 křižovatka Lično (2806 P) – 8,9 křižovatka Libáň-západ (27942 L) – 9,811 Libáň, náměstí (2807, 28027)
III27942křižovatka Libáň-západ – křižovatka Záhuby4,1170,0 křižovatka Libáň-západ (27940) – 1,0 (L odb. Milkovice) – 3,2 Záhuby – 4,117 křižovatka Záhuby (27937)
III27947Prodašice (MB) – Dětenice, jih 24,1670,730 h.o. – 4,897 Dětenice, jih 2 (27523)
III2806Dětenice, náves – křižovatka Lično1,10,0 Dětenice, náves (280) – 1,1 křižovatka Lično (27940)
III2807Sobotka, JZD – Hasina (NB)17,595 + 2,00,0 Sobotka, JZD (281) – 1,4 Staňkova Lhota – 2,0 křižovatka Staňkova Lhota (16) (počátek staničení) – 3,1 křižovatka Lavice (2808 L) – 4,1 křižovatka Zajakury (2809 L) – 4,8 křižovatka Příchvoj-západ (2815 L, 27934 P) – 6,5 Rakov (27932) – 8,1 Hřměnín, Dola (A07 L) – 8,5 Hřmenín – 10,0 (L odb. Dola, Važice) – 10,8 křižovatka Sedliště (28011 L) – 11,3 Sedliště – 12,1 Staré Hrady – 12,8 Libáň-sever (27933 P) – 13,5 Libáň, náměstí (28027 L, 27940 P) – 13,6 Libáň-jih (280) – 16,0 Psinice – 16,8 křižovatka Psinice (28031 L) – 17,8 Křešice – 17,595+2,0 h.o.
III2808křižovatka Šalanda – křižovatka Lavice1,0450,0 křižovatka Šalanda (16) – 0,6 Lavice – 1,045 křižovatka Lavice (2807)
III2809křižovatka Zajakury – Zajakury0,7300,0 křižovatka Zajakury (2807) – 0,3 Zajakury – 0,730 k.s.
III28011křižovatka Sedliště – Staré Místo, ČD11,2000,0 křižovatka Sedliště (2807) – 1,5 Bystřice (28026 P, A09) – 3,9 Střevač-jih (28025 P) – 4,3 Střevač (28012 L) – 5,8 Bukvice, kaple (28014 L) – 6,2 Bukvice (28015 L) – 7,3 Veliš (28020 L) – 7,9 Veliš-východ (28021 P, L odb. Šlikova Ves) – 8,6 křižovatka Vesec (28022 P) – 9,6 křižovatka Staré Místo (32) – 10,5 Staré Místo-východ (28018 L) – 11,200 Staré Místo, ČD
III28012Střevač – křižovatka Příchvoj-východ6,4840,0 Střevač (28011) – křižovatka Střevač (27932 L) – 2,5 Nadslav – 4,2 Štidla – 5,5 křižovatka Netolice (28013 L) – 6,484 křižovatka Příchvoj-východ (2815)
III28013křižovatka Netolice – Netolice0,8860,0 křižovatka Netolice (28012) – 0,886 Netolice
III28014Bukvice, kaple – Křelina1,5200,0 Bukvice, kaple (28011) – 1,520 Křelina
III28015křižovatka Vokšice – Bukvice3,4400,0 křižovatka Vokšice (28017, odb. Aeroklub) – 0,8 křižovatka Šlikova Ves (28018 L) – 2,0 Podhradí (28020 L) – 3,440 Bukvice (28011)
III28016Jičín, Raisova – křižovatka Březina3,3370,0 Jičín, Raisova (286) – 1,1 Porák – 1,8 (L odb. Vokšice) – 2,4 Březinka – 2,6 Březina – 3,337 křižovatka Březina (28017)
III28017křižovatka Dolní Lochov – Čejkovice7,00,0 křižovatka Dolní Lochov (16) – 0,5 Dolní Lochov – 1,8 Ostružno (P odb. sv. Trojice) – 3,0 (P odb. Homole) – 3,4 Hlásná Lhota – 4,1 křižovatka Březina (28016 L) – 5,0 Vokšice (L odb. Porák) – 5,3 křižovatka Vokšice (28015 P, L odb. Aeroklub) – 6,9 Čejkovice-západ (32)
III28018křižovatka Šlikova Ves – Staré Místo-východ2,6520,0 křižovatka Šlikova Ves (28015) – 0,9 Šlikova Ves (28019 L, P odb. Veliš) – 2,2 Staré Místo (32) – 2,652 Staré Místo-východ (28011)
III28019Čejkovice – Šlikova Ves1,3030,0 Čejkovice – 0,1 Čejkovice-jih (32) – 1,303 Šlikova Ves (28018, odb. Veliš)
III28020Veliš – Podhradí1,1260,0 Veliš (28011) – 1,126 Podhradí (28015)
III28021Veliš-východ – křižovatka Kostelec4,1560,0 Veliš-východ (28011, odb. Šlikova Ves) – 1,0 Vesec (28022 L) – 3,5 Kostelec (28023 L) – 4,156 křižovatka Kostelec (28024)
III28022křižovatka Vesec – Vesec0,7880,0 křižovatka Vesec (28011) – 0,788 Vesec (28021)
III28023křižovatka Jičíněves – Kostelec0,6060,0 křižovatka Jičíněves (32) – 0,606 Kostelec (28021)
III28024Jičíněves, škola – Dolany1,6740,0 Jičíněves, škola (32) – 0,4 křižovatka Kostelec (28021 P) – 1,674 Dolany (28025)
III28025křižovatka Dolany – Střevač-jih6,2450,0 křižovatka Dolany (32) – 1,8 Dolany (28024 P) – 4,0 Chyjice – 6,245 Střevač-jih (28011)
III28026Bystřice – křižovatka Bystřice1,6300,0 Bystřice (28011) – 1,630 křižovatka Bystřice (28027)
III28027křižovatka Keteň – Libáň, náměstí9,0340,0 křižovatka Keteň (32) – 1,0 (L odb. Bartoušov) – 2,0 Keteň – 2,8 křižovatka Drahoraz (28029 L) – 4,1 Údrnická Lhota – 4,8 Údrnice (28028 L) – 6,8 křižovatka Bystřice (28026 P) – 8,5 Libáň, most (28030 L) – 9,034 Libáň, náměstí (27940, 2807) Pozor – v úseku km 6,8 až 7,8 nutno počítat s velmi špatným povrchem.
III28028Kopidlno, přejezd 1 – Údrnice4,8670,0 Kopidlno, přejezd 1 (32) – 0,1 Kopidlno, cesta (28032) – 1,5 Bílsko – 2,9 Únětice – 4,867 Údrnice (28027)
III28029křižovatka Drahoraz – Pševes, ČD2,8280,0 křižovatka Drahoraz (28027) – 1,2 Drahoraz – 2,2 Pševes (32) – 2,828 Pševes, ČD (odb. Pazderna)
III28030Libáň-východ – Libáň, most0,6300,0 Libáň-východ (280) – 0,630 Libáň, most (28027)
III28031Ledkov – Psinice1,9700,0 Ledkov (280) – 1,3 Nový Dvůr – 1,970 Psinice (2807)
III28032Kopidlno, nádraží – Kopidlno, přejezd 20,8230,0 Kopidlno, nádraží (280) – 0,7 Kopidlno, cesta (28028) – 0,823 Kopidlno, přejezd 2 (32)
III28033Cholenice – Chroustov (NB)5,8200,0 Cholenice (280) – 1,9 Běchary (28034 L) – 5,2 Židovice – 5,820 h.o.
III28034Běchary – Běchárky3,3800,0 Běchary (28033) – 3,0 Běchárky – 3,380 k.s.
III28035Vršce – křižovatka Žitětín4,7580,0 Vršce (280) – 2,1 Labouň – 3,3 Žitětín – 4,758 křižovatka Žitětín (32)
III28036Žlunice – Volanice4,6550,0 Žlunice (280) – 1,8 Kozojedy (32832 L) – 4,655 Volanice (32743)
III28037Žlunice – Sběř3,6650,0 Žlunice (280, 28036) – 3,3 Sběř-západ (28037a L) – 3,665 Sběř (28044)
III28037aSběř-západ – Sběř-sever0,2800,0 Sběř-západ (28037) – 0,280 Sběř-sever (28044)
III28038Žlunice-jih – Hlušice (HK) ?3,0070,0 Žlunice-jih (280 L) – 1,5 Sekeřice – 3,007 h.o.
III28044Smidary (HK) ? – Slatiny-sever9,7713,193 h.o. – 4,4 Hrobičany – 5,8 (P odb. Velešice) – 6,0 Sběř (28037 L) – 6,3 Sběř-sever (28037a L) – 7,2 Vysoké Veselí-jihozápad (28045 P) – 7,5 Vysoké Veselí-západ (32743) – 9,3 (P odb. Vlhošť) – 10,3 Žeretice (28046 L, 32835 P, P odb. Hradíštko) – 12,5 Slatinky – 12,970 Slatiny-sever (32834)
III28045Vysoké Veselí, rybník – Vysoké Veselí-jihozápad0,5900,0 Vysoké Veselí, rybník (32743) – 0,590 Vysoké Veselí-jihozápad (28044)
III28046Žeretice – Volanice-sever1,9240,0 Žeretice (28044, 32835) – 1,924 Volanice-sever (32743)
III28047křižovatka Smidary (HK) ? – Obora2,0144,768 h.o. – 6,776 Obora (32749)
III28048křižovatka Tereziny Dary (HK) – křižovatka Lískovice-západ2,4280,234 h.o. – 1,2 Tereziny Dary – 2,662 křižovatka Lískovice-západ (3266)
III28053křižovatka Kouty (HK) – Ostroměř, střed6,8780,467 h.o. – 2,1 Lískovice-jih 1 (3266 P) – 2,2 Lískovice-jih 2 (3266 L) – 2,9 křižovatka Lískovice-sever (28054 P) – 4,0 Sylvárův Újezd – 5,7 křižovatka Domoslavice-západ (32749) – 7,345 Ostroměř, střed (35, 38434)
III28054křižovatka Lískovice-sever – Horní Dobrá Voda3,9280,0 křižovatka Lískovice-sever (28053) – 2,0 křižovatka Švehlův vrch (32749 L) – 3,5 Horní Dobrá Voda-západ (32611) – 3,928 Horní Dobrá Voda (3267)
III2811křižovatka Kdanice – Dolní Bousov (MB)3,1560,0 křižovatka Kdanice (281, A03) – 1,0 Kdanice – 2,2 Trní – 3,156 h.o.
III2812křižovatka Mladějov – křižovatka Libošovice4,6560,0 křižovatka Mladějov (281) – 0,2 (P odb. Bacov)1,6 (L odb. Podhůra) – 2,1 Roveň (P odb. Nebákov, L odb. Kozlov) – 3,0 Malechovice – 4,656 křižovatka Libošovice (27926)
III2813Mladějov – křižovatka Maršov5,2930,0 Mladějov (281, L odb. Pařízek) – 0,2 (L odb. Loveč) – 1,1 křižovatka Hubojedy (2814 P) – 2,4 Zámostí (2815 P) – 3,0 Blata (A04 L) – 4,0 Maršov – 5,293 křižovatka Maršov (16)
III2814křižovatka Hubojedy – Hubojedy1,0000,0 křižovatka Hubojedy (2813) – 1,000 Hubojedy
III2815Zámostí – křižovatka Příchvoj-západ5,5650,0 Zámostí (2813) – 1,0 Všeliby (A05 L) – 1,4 Samšina-sever (A06 P) – 2,0 Samšina – 2,6 křižovatka Samšina (16) – 3,9 křižovatka Příchvoj-východ (28012 L) – 4,5 Příchvoj – 5,565 křižovatka Příchvoj-západ (27934, 2807)
III2816křižovatka Hrdoňovice – křižovatka Holín10,0700,0 křižovatka Hrdoňovice (281) – 0,8 Střeleč – 3,4 Pařezská Lhota (A04 P) – 4,1 křižovatka Pařezská Lhota (2818 L) – 5,1 křižovatka Prachovské skály (2817 P) – 6,4 Prachov – 7,7 Holín, vrch (A11 P, A10 P) – 8,7 Holín (21816a P) – 10,070 křižovatka Holín (16)
III2816akřižovatka Holín-západ – Holín0,4440,0 křižovatka Holín-západ (16) – 0,444 Holín (2816)
III2817křižovatka Prachovské skály – Prachovské skály, Turist. chata0,9130,0 křižovatka Prachovské skály (2816) – 0,2 (P odb. Hotel Košíček) – 0,913 Prachovské skály, Turist. chata
III2818křižovatka Jinolice – křižovatka Pařezská Lhota3,5290,0 křižovatka Jinolice (35) – 0,4 Jinolice – 1,1 Malá Jinolice (28110 P) – 2,7 Březka-jih (2819P P) – 3,529 křižovatka Pařezská Lhota (2816)
III2819Libuň – Březka-jih2,7730,0 Libuň (35) – 0,4 Libuň-jih (28111 L, 28113 P) – 0,8 křižovatka Libuň (28110 L) – 1,4 křižovatka Březka (28112 P) – 2,1 Březka (P odb. Březka-chaty) – 2,773 Březka-jih (2818)
III28110křižovatka Libuň – Malá Jinolice2,8460,0 křižovatka Libuň (2819) – 1,7 Javornice – 2,846 Malá Jinolice (2818)
III28111Libuň-jih – Libuň, ČD0,380Libuň-jih (28113, 2819) – 0,380 Libuň-ČD
III28112Hrdoňovice – křižovatka Březka2,9930,0 Hrdoňovice (281) – 1,2 Libunec (28113 L, A02 L) – 2,993 křižovatka Březka (2819)
III28113Libunec – Libuň-jih1,8650,0 Libunec (28112, A02 L) – 1,865 Libuň-jih (2819)
III28114křižovatka Šlejferna – Sobotka, přejezd ČD2,20,0 křižovatka Šlejferna (16) – 1,0 křižovatka Osek (0166 L) – 1,4 Osek (A01 L, A03 P) – 2,2 Sobotka, přejezd ČD (281)
III28115Újezd pod Troskami, škola – Troskovice (SM) ?1,6260,0 Újezd pod Troskami, škola (281) – 1,626 h.o.
III2821Rovensko pod Troskami (SM) – Újezd pod Troskami, východ2,4102,026 h.o. – 3,0 Semínova Lhota (odb. Kozlenec) – 4,436 Újezd pod Troskami, východ (35)
III2836Křečkovice (SM) ? – Libuň-sever2,677,300 h.o. – 8,1 Jivany – 9,97 Libuň-sever (35)
III2845Lomnice nad Popelkou (SM) – Zámezí3,3423,957 h.o. – 4,2 Pekloves – 4,5 křižovatka Pekloves (28610) – 4,9 Cidlina (2846 P) – 7,299 Zámezí (2867)
III2846Jinolice, ČD – Cidlina1,8600,0 Jinolice, ČD (35) – 1,7 (P odb. Březka II.) – 1,860 Cidlina (2845)
III2849Ploužnice (SM) ? – křižovatka Soběraz2,7724,660 h.o. – 6,3 křižovatka Lháň (2865 L) – 7,437 křižovatka Soběraz (2864)
III28410Syřenov (SM) – křižovatka Brdo1,7770,351 h.o. – 0,7 Krsmol – 2,134 křižovatka Brdo (28412)
III28411Roškopov – Nouzov (SM) ?3,1720,0 Roškopov (284) – 2,6 Karlov (2934 P)– 3,172 h.o.
III28412Nová Paka, náměstí – křižovatka Úbislavice11,1330,0 Nová Paka, náměstí (28415 L) – 1,6 (L odb. Zápřičnice) – 3,3 Brdo – 4,0 křižovatka Brdo (28410 P) – 5,6 Chaloupky – 6,1 Zboží (28413 P) – 7,8 Úbislavice (28415 L) – 9,2 Stav (28414 L) – 11,133 křižovatka Úbislavice (16)
III28413Zboží – Chloumek1,1740,0 Zboží (28412) – 1,174 Chloumek
III28414křižovatka Stav – Stav1,5020,0 křižovatka Stav (16) – 1,502 Stav (28412)
III28415Nová Paka, ČSAD – Úbislavice4,9960,0 Nová Paka, ČSAD (284) – 0,3 Nová Paka, náměstí (28412 P) – 0,5 Nová Paka, kaple (28416 L) – 1,9 Zlámaniny – 3,8 Česká Proseč – 4,6 křižovatka Štěpanice (28417 P) – 4,996 Úbislavice (28412)
III28416Nová Paka, ZPA – Nová Paka, kaple0,4280,0 Nová Paka, ZPA (16) – 0,428 Nová Paka, kaple (28415)
III28417křižovatka Štěpanice – Štěpanice0,3670,0 křižovatka Štěpanice (28415) – 0,367 Štěpanice
III28418Nová Paka, Pivovar – křižovatka Radkyně3,9300,0 Nová Paka, Pivovar (284) – 2,1 Přibyslav – 3,0 Radkyně – 3,930 křižovatka Radkyně (284)
III28420Bělá u Pecky – Pecka-jih2,3140,0 Bělá u Pecky (284) – 0,1 Bělá u Pecky, most (28421 L) – 1,9 Pecka-západ (28443 L) – 2,314 Pecka, obecní úřad (28440)
III28421Vidochov – Bělá u Pecky, most6,6140,0 Vidochov (16) – 2,8 Stupná – 6,614 Bělá u Pecky, most (28420)
III28422křižovatka Uhlíře – Valdov-jih3,1290,0 křižovatka Uhlíře (284) – 0,4 Uhlíře – 3,129 Valdov-jih (28425)
III28423křižovatka Dolní Javoří – Dolní Javoří0,6090,0 křižovatka Dolní Javoří (284) – 0,609 Dolní Javoří (odb. Horní Javoří)
III28424Lázně Bělohrad – křižovatka Na Špici 29,2350,0 Lázně Bělohrad (284) – 0,1 Lázně Bělohrad, rozcestí (28429 L) – 0,8 Lázně Bělohrad-západ (28425 P) – 2,8 křižovatka Svatojánský Újezd (28434 L) – 4,7 Choteč-východ (28427 P) – 5,0 Choteč (28426 L) – 7,6 Lužany-sever (28437) – 9,235 křižovatka Na Špici 2 (16)
III28425Nová Paka, před Viaduktem – Lázně Bělohrad-západ8,6810,0 Nová Paka, před Viaduktem (16) – 1,2 Heřmanice – 3,3 Valdov-sever (28426 P) – 3,7 Valdov-jih (28422 L) – 4,0 křižovatka Valdov (28427 P) – 6,9 Lány (28428 P) – 8,681 Lázně Bělohrad-západ (28424)
III28426Kumburský Újezd-jih – Valdov-sever3,3300,0 Kumburský Újezd-jih (16) – 1,8 Pustá Proseč – 3,330 Valdov-sever (28425)
III28427křižovatka Valdov-jih – Choteč-východ4,1070,0 křižovatka Valdov-jih (28425) – 1,6 Hřídelec (28428 L) – 4,107 Choteč-východ (28424)
III28428Hřídelec – Lány1,7900,0 Hřídelec (28427) – 1,790 Lány (28425)
III28429Hořice, Palackého nám. – Lázně Bělohrad, rozcestí9,8450,0 Hořice, Palackého nám. (300A) – 0,2 Hořice, Na Habru (28430 L) – 2,6 křižovatka Hořice-sever (3003 P) – 4,0 Lukavec – 4,7 Lukavec-sever (3004 P) – 5,7 Černín – 6,8 křižovatka Hamry-východ (28433 L) – 7,0 křižovatka Hamry (28435 L) – 8,5 Dolní Nová Ves – 9,845 Lázně Bělohrad, rozcestí (28424)
III28430Hořice, Na Habru – Holovousy3,0480,0 Hořice, Na Habru (28429) – 1,2 Hrachovec – 2,5 Chlum (L odb. Velké Bílsko) – 4,0 Chodovice (28431 )– 5,048 Holovousy (28432)
III28431křižovatka Bílsko – Chodovice0,7630,0 křižovatka Bílsko (35) – 0,763 Chodovice (28435)
III28432Holovousy-západ – Chloumky2,1360,0 Holovousy-západ (35) – 0,5 Holovousy (28430 P) – 2,136 Chloumky
III28433křižovatka Hamry-východ – Tikov0,9470,0 křižovatka Hamry-východ (28429) – 0,947 Tikov
III28434křižovatka Svatojánský Újezd – Ostroměř, střed9,1250,0 křižovatka Svatojánský Újezd (28424) – 0,7 Svatojánský Újezd – 2,8 křižovatka Šárovcova Lhota (28435) – 4,3 Mezihoří – 5,4 Libín – 9,125 Ostroměř, střed (35)
III28435Konecchlumí 1 – křižovatka Hamry8,3370,0 Konecchlumí 1 (35) – 3,5 Mlázovice (28436 L) – 5,7 křižovatka Šárovcova Lhota – 8,0 (P odb. Bertoldka) – 8,337 křižovatka Hamry (28429)
III28436Choteč – Mlázovice2,8890,0 Choteč (28424) – 2,889 Mlázovice (28435)
III28437křižovatka Lužany-jih – Lužany, k.s.3,3950,0 křižovatka Lužnay-jih (35) – 1,6 Lužany-střed (28438 L) – 2,8 Lužany-sever (28424) – 3,395 Lužany, k.s.
III28438Úlibice-jih – Lužany-střed2,2140,0 Úlibice-jih (35) – 2,214 Lužany-střed (28437)
III28439Lázně Bělohrad-východ – Brtev1,8700,0 Lázně Bělohrad-východ (284) – 1,870 Brtev
III28440Tetín – křižovatka Na Mýtě (SM)10,131 + 0,5340,0 Tetín (284) – 1,8 Vřesník – 4,0 křižovatka Bukovina (28441 L) – 5,9 křižovatka Pecka-jih (28442 P) – 7,2 Pecka, obecní úřad (28420 L) – 7,5 Pecka-východ (28443 P) – 7,7 Pecka-sever (28443 L) – 10,181 h.o., dále mimo území okresu až 10,937 h.o. – 11,471 h.o.
III28441křižovatka Bukovina – Horní Javoří2,6000,0 křižovatka Bukovina (28440) – 0,6 Bukovina u Pecky – 1,7 Arnoštov (L odb. Paseky) – 2,600 Horní Javoří (L odb. Dolní Javoří)
III28442křižovatka Pecka-jih – Horní Brusnice (TU) ?3,0890,0 křižovatka Pecka-jih (28440) – 0,8 křižovatka Kal (28444 P) – 2,7 Vidonice – 3,089 h.o.
III28443Pecka-západ – Staňkov2,4710,0 Pecka-západ (28420) – 0,5 Pecka-sever (28440 L) – staničení přerušeno až do 0,5 Pecka-východ (28440 P)– 1,5 Lhota u Pecky – 2,471 Staňkov
III28444Dachova-sever – křižovatka Kal10,9540,0 Dachova-sever (300) – 1,8 Červená Třemešná (3004) – 3,2 (P odb. Miletínek) – 4,7 Vidoň (284) – 6,6 křižovatka Vidoň (28445 P) – 9,8 Kal – 10,954 křižovatka Kal (28442)
III28445křižovatka Vidoň – Bezník1,3080,0 křižovatka Vidoň (28444) – 0,8 křižovatka Bezník (28446 P) – 1,308 Bezník
III28446Podhájí – křižovatka Bezník3,4210,0 Podhájí (284) – 1,5 Želejov – 2,7 Borek (P odb. Lukaveček) – 3,421 křižovatka Bezník (28445)
III28447křižovatka Miletín-sever – Mostek (TU) ?5,4890,0 křižovatka Miletín-sever (284) – 1,4 křižovatka Brodek (28448) – 3,1 Chroustov – 5,489 h.o.
III28448křižovatka Brodek – Třebihošť (TU) ?1,1190,0 křižovatka Brodek (28447) – 0,7 Brodek (28449 L) – 1,119 h.o.
III28449Brodek – Úhlejov0,9190,0 Brodek (28448) – 0,919 Úhlejov
III28451Miletín 3 – Miletín-východ0,4230,0 Miletín 3 (284) – 0,423 Miletín-východ (300)
III28452Miletín 2 – Miletín 10,1210,0 Miletín 2 (284) – 0,121 Miletín 1 (300)
III28453Rohoznice – křižovatka Miletín-jih2,1750,0 Rohoznice (284) – 1,8 křižovatka Polšť-sever (28454 P) – 2,175 křižovatka Miletín-jih (3001)
III28454křižovatka Polšť-sever – křižovatka Polsť1,2920,0 křižovatka Polšť-sever (28453) – 1,292 křižovatka Polsť (32540)
III2861Valdice – křižovatka Na Špici 16,6180,0 Valdice (286) – 3,0 Studeňany – 3,9 křižovatka Radim (2862) – 4,5 Dřevěnice-západ (2864 L)– 5,2 Dřevěnice (2863 P) – 5,7 Dolánky – 6,618 křižovatka Na Špici 1 (16)
III2862Úlibice, střed – Radim2,7090,0 Úlibice, střed (35, 32842) – 0,4 křižovatka Úlibice-východ (16) – 2,2 křižovatka Radim (2861) – 2,709 Radim (2864, 2866)
III2863křižovatka Dřevěnice – Dřevěnice1,1160,0 křižovatka Dřevěnice (16) – 1,116 Dřevěnice (2861)
III2864křižovatka Těšín – Dřevěnice-západ4,3050,0 křižovatka Těšín (286, odb. Těšín) – 0,4 křižovatka Soběraz (2849 L) – 1,2 Soběraz – 3,0 Radim-západ (2865 L) – 3,6 Radim (2866 L, 2862 P) – 4,305 Dřevěnice-západ (2861)
III2865Radim-západ – křižovatka Lháň2,1130,0 Radim-západ (2864) – 1,4 Lháň – 2,113 křižovatka Lháň (2849)
III2866Radim – Tužín1,0400,0 Radim (2864, 2862) – 0,9 (L odb. Podháj) – 1,040 Tužín
III2867Železnice, u Těšína – křižovatka Podůlší4,2260,0 Železnice, u Těšína (286) – 0,7 Železnice, sv. Trojice (2869) – 0,8 Železnice, kostel (2868 L) – 2,4 Zámezí (2845 P)– 3,8 Dolní Podůlší – 4,226 křižovatka Podůlší (35)
III2868Železnice, kostel – Železnice, ČD1,0260,0 Železnice, kostel (2867) – 1,026 Železnice, ČD
III2869Železnice, léčebna – Doubravice, lom3,0760,0 Železnice, léčebna (286) – 0,5 Železnice, sv. Trojice (2867) – 3,076 Doubravice, lom (28610)
III28610Bradlecká Lhota (SM) – Kněžnice-západ6,4650,694 h.o. – 1,4 Kyje – 2,2 Doubravice, lom (2869 L) – 2,5 Doubravice – 4,4 křižovatka Pekloves (2845) – 4,7 Nový Svět – 6,0 Dolní Kněžnice – 6,3 Kněžnice – 6,8 Kněžnice, škola (A12) – 7,159 Kněžnice-západ
III2931Horka u Staré Paky (SM) – Vrchovina, bazar1,2294,651 h.o. – 5,880 Vrchovina, bazar (16)
III2934Studenec (SM) ? – Karlov0,1046,382 h.o. – 6,486 Karlov (28411)
III3001Hořice, Hankovo nám. – Miletín-jih5,9350,0 Hořice, Hankovo nám. (300) – 1,0 Hořice, Domov důchodců (3002 P) – 3,2 křižovatka Kačerov (32540 P) – 3,5 (P odb. Jeníkov) – 4,8 křižovatka Miletín-jih (28453 P) – 5,935 Miletín-jih (300)
III3002Hořice, Domov důchodců – Hořice, sloup0,080,0 Hořice, Domov důchodců (3001) – 0,08 Hořice, sloup (32520, 32521)
III3003Dachov-západ – křižovatka Hořice-sever0,9180,0 Dachov-západ (300) – 0,918 křižovatka Hořice-sever (28429)
III3004křižovatka Jahodná – Lukavec-sever3,9080,0 křižovatka Jahodná (300, odb. Jahodná) – 1,5 Červená Třemešná (28444) – 2,5 Dobeš – 3,5 (P odb. Paseky) – 3,908 Lukavec-sever (28429)
III3005Trotinka – Zábřezí (TU) ?0,9040,0 Trotinka (300) – 0,904 h.o.
III32348Stračov (HK) – Bašnice-západ3,7220,980 h.o. – 2,0 Bříšťany (3263) – 4,3 (L odb. Zvínovská) – 4,702 Bašnice-východ (326)
III32510Máslojedy (HK) ? – Hořice, Barákova9,8 ?3,3 h.o. – 4,2 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihovýchod (32518 L ?) – 4,7 Cerekvice nad Bystřicí (32539 P, 32511 L) – 4,9 Cerekvice nad Bystřicí-sever (32516 P) – 5,7 Třebovětice-východ (32518 L) – 6,2 Třebovětice-západ (32512 L) – 8,3 Jeřice-východ (32519 P) – 8,6 Jeřice-sever (32520 P) – 8,8 Jeřice, ČD (32514 L) – 9,2 Jeřice-západ (32522 L) – 11,4 Chvalina-sever (32527) – 13,1 Hořice, Barákova (300)
III32511Sovětice (HK) – Cerekvice nad Bystřicí1,3083,240 h.o. – 3,9 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 1 (32518 L) – 4,0 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 2 (32538 P) – 4,548 Cerekvice nad Bystřicí (32510, 32539)
III32512Sovětice (HK) – Třebovětice-západ1,8902,336 h.o. – 2,9 křižovatka Dolní Černůtky-jih (32514) – 3,2 křižovatka Dolní Černůtky,ČD (32515 L) – 4,226 Třebovětice-západ (32510)
III32513Klenice (HK) – Hněvčeves (HK) ?0,2912,731 h.o. – 3,022 h.o.
III32514křižovatka Hněvčeves-západ (HK) – Jeřice, ČD3,2530,075 h.o. – 0,7 křižovatka Dolní Černůtky, ČD (32512)– 1,3 Dolní Černůtky (32515 P) – 2,8 křižovatka Jeřice-jih (32523 L) – 3,328 Jeřice, ČD (32510)
III32515Dolní Černůtky – křižovatka Dolní Černůtky, ČD0,4470,0 Dolní Černůtky (32514) – 0,447 křižovatka Dolní Černůtky, ČD (32512)
III32516Cerekvice nad Bystřicí-sever – křižovatka Skála (HK)1,8880,0 Cerekvice nad Bystřicí-sever (32510) – 1,888 h.o.
III32518Třebovětice-východ ? – křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 1 ?0,70,0 Třebovětice-východ (32510) – 0,7 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 1 (32511)
III32519Jeřice-východ – Chloumek3,0730,0 Jeřice-východ (32510)– 2,0 Votuz – 3,073 Chloumek (32535)
III32520Hořice, Žižkova – Jeřice-sever5,1390,0 Hořice, Žižkova (300) – 1,3 Hořice, sloup (3002 L, 32521 L) – 2,2 Svatogothardská Lhota – 3,0 Březovice (32527 L) – 3,3 Březovice-východ (32535 L) – 5,139 Jeřice-sever (32510)
III32521Hořice, sloup – Doubrava1,6760,0 Hořice, sloup (3002 L, 32520) – 1,676 Doubrava
III32522křižovatka Vinice – Jěřice-západ3,4830,0 křižovatka Vinice (35, 326) – 0,4 Vinice – 0,8 křižovatka Vince-východ (32525 P) – 1,6 Třebnouševes-západ (32524 L) – 1,9 Třebnouševes-východ (32523 P) – 3,483 Jeřice-západ (32510)
III32523Třebnouševes-východ – křižovatka Jeřice-jih2,7970,0 Třebnouševes-východ (32522) – 2,0 Rašín – 2,797 křižovatka Jeřice-jih (32514)
III32524Hořice, přejezd ČD – Třebnouševes-západ2,2480,0 Hořice, přejezd ČD (300, A19 P) – 0,6 křižovatka Chavlina (32527 L) – 2,248 Třebnouševes-západ (32522)
III32525křižovatka Ostrov – křižovatka Vinice-východ2,5730,0 křižovatka Ostrov (35, 323) – 1,8 Ostrov – 2,2 křižovatka Ostrov-sever (A16 L) – 2,573 křižovatka Vinice-východ
III32527křižovatka Chvalina – Březovice2,4020,0 křižovatka Chvalina (32524) – 0,6 Chvalina – 0,8 Chvalina-sever (32510) – 2,402 Březovice (32520)
III32535Želkovice (TU) ? – Březovice-východ5,0984,168 h.o. – 5,0 Skála – 6,0 Boháňka (32536 P) – 7,4 Chloumek (32519 L)– 9,267 Březovice-východ (32510)
III32536Boháňka – Maňovice1,5370,0 Boháňka (32535) – 1,537 Maňovice (32540)
III32538?křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihovýchod – křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 20,7070,0 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihovýchod (32510) – 0,707 křižovatka Cerekvice nad Bystřicí-jihozápad 2 (32511)
III32539Cerekvice nad Bystřicí – Čenice (HK)1,6200,0 Cerekvice nad Bystřicí (32510, 32511) – 1,620 Čenice, h.o. (32535)
III32540Velký Vřešťov (TU) – křižovatka Kačerov4,5372,312 h.o. – 4,4 Maňovice (32536 L) – 5,6 křižovatka Polšť (28454 P) – 6,849 křižovatka Kačerov (3001)
III32546Mostek (TU) ? – Horka u Staré Paky (SM) ?0,6? h.o. – ? h.o. v mapě nestaničený úsek, kdy silnice jen krátce vstupuje do okresu JC
III3263Podoliby (HK) ? – Milovice3,0 ?6,542 h.o. – 7,5 Bříšťany (32348) – 9,4 Milovice 1 (32612 L) – 9,5 Milovice (35)
III3265křižovatka Myštěves-sever (HK) – křižovatka Pšánky (HK)2,2142,132 h.o. – 2,6 Na Zadě – 3,2 Petrovičky – 4,346 h.o.
III3266 ?Sukorady – Ohnišťany (HK)3,6100,0 Sukorady (326) – 2,3 Lískovice-jih 1 (28053 L) – 2,4 Lískovice-jih 2 (28053 P) – 2,8 křižovatka Lískovice-západ (28048 P) - 3,610 h.o.
III3267Bašnice - Hořice, k ČD4,40,0 Bašnice (326) – 1,3 Dolní Dobrá Voda (3269 P) – 1,8 Horní Dobrá Voda-jih (32611 L)– 2,1 Horní Dobrá Voda (28054 L) – 2,6 Horní Dobrá Voda-východ (3269 P) – 4,1 Hořice, obchvat 2 (35) – 4,4 Hořice, k ČD (300)
III3269Dolní Dobrá Voda – Horní Dobrá Voda-východ1,0560,0 Dolní Dobrá Voda (3267) – 0,3 Dolní Dobrá Voda, odbočka k ČD (32610 P) – 1,056 Horní Dobrá Voda-východ (3267)
III32610Dolní Dobrá Voda, odbočka k ČD – Dolní Dobrá Voda, ČD0,0750,0 Dolní Dobrá Voda, odbočka k ČD (3269) – 0,075 Dolní Dobrá Voda, ČD
III32611Velké Bílsko – Horní Dobrá Voda-jih2,4370,0 Velké Bílsko (35, odb. Chlum) – 1,0 Malé Bílsko – 1,9 Horní Dobrá Voda-západ (28054)– 2,437 Horní Dobrá Voda-jih (3267)
III32612Bašnice-východ – Milovice 11,7070,0 Bašnice-východ (326) – 1,707 Milovice 1 (3263)
III32743křižovatka Chotělice (HK) – Češov8,9120,413 h.o. – 3,0 Vysoké Veselí-východ (32748 P) – 3,5 Vysoké Veselí (32744 P) – 3,9 Vysoké Veselí-rybník (28045 L) – 4,2 Vysoké Veselí-západ (28044) – 6,3 Volanice (28036 L) – 7,0 Volanice-sever (28046 P) – 8,0 Patřim – 9,325 Češov (328)
III32744Vysoké Veselí – Vrbice4,4230,0 Vysoké Veselí (32743) – 1,0 Veselská Lhota (32745 P) – 3,0 Hradíštko (A14 L) – 3,3 křižovatka Hradíštko (32746 P) – 4,423 Vrbice (32835)
III32745Veselská Lhota – Třtěnice-jih4,8940,0 Veselská Lhota (32744) – 2,2 Stříbrnice (32746 L) – 4,894 Třtěnice-jih (32754 P, 32756 L)
III32746křižovatka Hradíštko – Stříbrnice1,8620,0 křižovatka Hradíštko (32744) – 1,862 Stříbrnice (32745)
III32747Staré Smrkovice – Ohnišťany (HK0,4710,0 Staré Smrkovice (327) – 0,471 h.o.
III32748Nevratice – Vysoké Veselí-východ4,4680,0 Nevratice (327) – 4,468 Vysoké Veselí-východ (32743)
III32749Chomutice-jih – křižovatka Švehlův vrch6,5300,0 Chomutice-jih (327) – 0,4 Chomutice-východ (32750 L) – 0,8 Obora (28047 P) – 2,7 křižovatka Obora, ČD (32752 L) – 3,6 Nové Smrkovice – 4,4 křižovatka Domoslavice-západ (28053) – 5,3 Domoslavice (32753 L) – 6,530 křižovatka Švehlův vrch (28054)
III32750Chomutice-východ – Vojice-jih4,8220,0 Chomutice-východ (32749) – 1,5 Sobčice – 3,0 Podhorní Újezd-jih (35) – 3,4 Podhorní Újezd – 4,822 Vojice-jih (32751)
III32751křižovatka Vojice – Vojice, k.s.1,2550,0 křižovatka Vojice (35, 327) – 0,3 Vojice-jih (32750 P) – 0,7 Vojice – 1,255 Vojice, k.s.
III32752Ostroměř-západ – křižovatka Obora, ČD1,9530,0 Ostroměř-západ (35) – 1,953 křižovatka Obora, ČD (32749)
III32753Holovousy-východ – Domoslavice2,1190,0 Holovousy-východ (35) – 2,119 Domoslavice (32749)
III32754Chomutice-západ – Třtěnice-jih2,5060,0 Chomutice-západ (327, L odb. Chomutičky) – 2,4 Třtěnice-jih 2 (A15 P) – 2,506 Třtěnice-jih (32745 L, 32756 P)
III32756Třtěnice-jih – Kovač2,4060,0 Třtěnice-jih (32745 L, 32754 P) – 0,3 Třtěnice-sever (32757 L) – 2,406 Kovač (32834)
III32757Třtěnice-sever – křižovatka Butoves2,0890,0 Třtěnice-sever (32756) – 2,089 křižovatka Butoves (32834)
III32829Budčeves – h.o. Nečas3,0100,0 Budčeves (32) – 2,5 Nečas – 3,010 h.o. Nečas (A08)
III32830křižovatka Kopidlno – h.o. Mlýnec5,2320,0 křižovatka Kopidlno (32) – 2,5 Mlýnec – 5,232 h.o. Mlýnec (A08)
III32832křižovatka Kozojedy – Kozojedy1,6850,0 křižovatka Kozojedy (328) – 1,685 Kozojedy (28036)
III32833křižovatka Jičín, nadjezd 1 ? – Jičín, lípy ?4,3 ?0,0 křižovatka Jičín, nadjezd 1 (16) – 2,3 Jičín, Vkus (32845 L) – 2,8 Jičín, Tyršova (L odb. Jičín, Agrostroj) – 4,3 Jičín, lípy (286, 03526 L) jednosměrné větve A a B u křižovatek Jičín, nadjezd 1 a 2
III32834Liběšice – Konecchlumí-212,0900,0 Liběšice (328) – 3,2 Slatiny (32837 L) – 3,5 Slatiny-sever (28044 P) – 4,4 Milíčeves (32840 L) – 5,8 Malá Strana – 7,0 Butoves-západ (32842 L) – 7,4 Butoves (32835 P) – 8,8 křižovatka Butoves (32757 P) – 11,3 Kovač (32756 P) – 12,090 Konecchlumí-2 (35)
III32835Butoves – Žeretice4,4910,0 Butoves, střed (32834) – 2,5 Vrbice (32744 L) – 4,2 Žeretice-východ (A14 L) – 4,491 Žeretice (28044, 28046)
III32836Jičíněves-jih – Jičíněves-východ0,4840,0 Jičíněves-jih (328) – 0,484 Jičíněves-východ (32837)
III32837Jičíněves – Slatiny3,7420,0 Jičíněves (32, 328) – 0,3 Jičíněves-východ (32836 P) – 1,0 křižovatka Jičíněves-východ (32838 L) – 3,3 Slatiny-západ (32839 L) – 3,742 Slatiny (32834)
III32838křižovatka Jičíněves-východ – Vitiněves3,4100,0 křižovatka Jičíněves-východ (32837) – 2,0 Nemyčeves-jih (32839 P) – 2,2 Nemyčeves (32841) – 3,410 Vitiněves (32840)
III32839Slatiny-západ – Nemyčeves-jih2,3030,0 Slatiny-západ (32837) – 2,303 Nemyčeves-jih (32838)
III32840Jičín, Agrostroj – Milíčeves7,9950,0 Jičín, Agrostroj (286) – 1,6 Jičín-jihovýchod (16, 35) – 3,5 Popovice (32846 L) – 4,8 Hradčany – 5,2 Malá Strana – 5,8 Vitiněves (32838 P) – 6,5 Letná (32841 P) – 7,995 Milíčeves (32834)
III32841Letná – Nemyčeves, ČD1,9090,0 Letná (32840) – 1,5 Nemyčeves (32838) – 1,909 Nemyčeves, ČD
III32842Úlibice, střed – Butoves-západ6,1200,0 Úlibice, střed (35, 2862) – 1,5 Řeheč – 3,2 Kacákova Lhota (32843 P) – 5,0 Tuř-sever (32846 L) – 5,3 Tuř – 6,120 Butoves-západ (32834)
III32843Kacákova Lhota – Dvorce4,5400,0 Kacákova Lhota (32842) – 0,5 Náchodsko (32844 L) – 2,2 Robousy, střed (32845 L) – 3,2 křižovatka Robousy (16) – 3,5 Robousy (A13) – 4,540 Dvorce
III32844Náchodsko – Popovičky-východ1,0710,0 Náchodsko (32843) – 1,071 Popovičky-východ (32846)
III32845Jičín, Vkus – Robousy, střed2,8870,0 Jičín, Vkus (16?, 35?) – 1,2 křižovatka Moravčice (16, 35) – 1,3 Moravčice – 2,887 Robousy, střed (32843)
III32846Tuř-sever – Popovice3,3990,0 Tuř-sever (32842) – 1,6 Popovičky-východ (32844 P) – 1,8 Popovičky (32847) – 3,399 Popovice (32840)
III32847Popovičky – Hubálov0,7200,0 Popovičky (32846) – 0,720 Hubálov
IIIA01křižovatka Vesec u Sobotky – Osek2,00,0 křižovatka Vesec u Sobotky (27930, 27931) – 2,0 Osek (28114)
IIIA02Újezd pod Troskami, jih – Libunec1,70,0 Újezd pod Troskami, jih (281) – 1,7 Libunec, náves (28113)
IIIA03Osek – křižovatka Kdanice1,10,0 Osek (2814) – 0,4 (16) – 1,1 křižovatka Kdanice (281, 2811)
IIIA04Blata – Pařezská Lhota2,50,0 Blata (2813) – 1,4 (L odb. LIAZ) – 2,5 Pařezská Lhota (2816)
IIIA05Všeliby – Drštěkryje-jih2,20,0 Všeliby (2815) – 1,2 Betlem – 1,6 Drštěkryje – 2,2 Drštěkryje-jih (16)
IIIA06Šalanda – Samšina-sever2,10,0 Šalanda (16) – 0,7 (L odb. Plhov) – 1,2 Mackov – 2,1 Samšina-jih (2815)
IIIA07Markvartice-východ – Hřmenín, Dola2,40,0 Markvartice-východ (27932) – 2,4 Hřměnín, Dola (2807)
IIIA08Rožďalovice (NB) ? – Střehom (NB) ?1,8h.o. Mlýnec (32830) – h.o. Nečas (32829) (nestaničený úsek neoznačené silnice přicházející z okr. NB)
IIIA09Bystřice – Važice1,50,0 Bystřice (28011) – 1,5 Važice (L odb. k 2807, odb. Dola)
IIIA10Ohaveč – Holín, vrch0,60,0 Ohaveč (16) – 0,6 Holín, vrch (2816)
IIIA11Holín, vrch – Dolní Lochov, odb.0,80,0 Holín, vrch (2816) – 0,8 Dolní Lochov, odb (0168)
IIIA12Kněžnice, ČD – Kněžnice, škola0,20,0 Kněžnice, ČD (35) – 0,2 Kněžnice, škola (28610)
IIIA13Jičín, ITT příjezd – Robousy, BČS Benzina1,40,0 Jičín, ITT příjezd (32833) – 0,9 Robousy (32843) – 1,4 Robousy, BČS Benzina (16)
IIIA14Žeretice-východ – Hradíštko0,90,0 Žeretice-východ (32835) – 0,9 Hradíštko (32744)
IIIA15Třtěnice-jih 2 – Kabáty2,00,0 Třtěnice-jih 2 (32754) – 2,0 Kabáty (327)
IIIA16křižovatka Ostrov-sever – křižovatka Vinice-jih0,90,0 křižovatka Ostrov-sever (32525) – 0,9 křižovatka Vinice-jih (35)
IIIA17Hořice, k ČD – Hořice, ČD0,3220,0 Hořice, k ČD (300) – 0,322 Hořice, ČD staničený úsek bez ozn.
IIIA18Hořice, obchvat 1 – Hořice, Komenského nám.1,20,0 Hořice, obchvat 1 (35) – 1,0 Hořice, Palackého nám. (28429 L) – 1,2 Hořice, Komenského nám. (300)
IIIA19Hořice, obchvat 3 – Hořice, přejezd ČD0,50,0 Hořice, obchvat 3 (35) – 0,5 Hořice, přejezd ČD (32524 P)Server JičínOkres Jičín