Obrázky z Jičínska

Krajinná kompozice:

linie Velíš – Valdická brána – lipové stromořadí – klášter Valdice

foto z Velíše


Krajinná osa Velíš – Valdice
(116K)

Krajinné kompozice Jičínska

V krajině Jičínska dodnes najdeme dvě výrazné krajinné kompozice: Valdštejnskou a Šlikovskou. Toto téma je natolik rozsáhlé, že by si zasloužilo samostatný internetový server. Naše materiály se připravují.

Tato ne zcela kvalitní fotografie jasně ukazuje hlavní osu Valdštejnské krajinné kompozice: Velíš – Valdická brána – lipové stromořadí – klášter Valdice. Fotografie byla pořízena z Velíše. V popředí výrazně vystupuje kostel sv. Jakuba Většího, za ním známá Valdická brána. Linie dál pokračuje čtyřřadým lipovým stromořadím (po brutálním ořezu v l. 1994–96), prochází Loggií a protíná pozemky kláštera kartuziánů ve Valdicích. Linie dále těsně míjí Kumburk.

Na fotografii dále vidíme věžovou stavbu Sportovního areálu v Jičíně.

Snímek ze 14. května 2002


Obrázky z Jičínska


Server Jičín