Číslo 5/1999

 • Projekty směřují do budoucna
  Drahomíra Flodrmanová

 • Na společné téma
  Dagmar Šafaříková, Alena Flídrová, Jelena Čapková a Ondřej Čapek, Jitka Křídlová

 • Puškinovské dopoledne
  Jiří Honzík

 • I budovy mají své dějiny
  Luboš Lanciger

 • Sobotecké úřady a instituce
  František Staška

 • Na školu můžeme být pyšní
  M. S., Josef Kozák, Monika Krajňáková

 • Slavný soud
  S

 • Fotoamatér
  S

 • I pohlednice mají svá jubilea
  S

 • Zatmění slunce před 87 lety v Sobotce
  S

 • Dne 1. 9. 1939…

 • Medový měsíc
  Dobromil Ječný

 • Kulturní kalendář
  Sylvie Voláková, S

 • Jaroslav Klápště
  Karel Samšiňák

 • Městská knihovna Fráni Šrámka Sobotka
  LD, KB, J-ík

 • Sobotecký hřbitov
  Přemysl Dolenský

 • Život tropí hlouposti
  Přemysl Dolenský

 • Společenská oznámení

 • Miloslav Bureš


  Ročník 36 č. 5
  Počet stran: 36
  Uzávěrka 30. 9. 1999


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín