Číslo 3/2000

 • 44. Šrámkova Sobotka

 • K tématu 44. ročníku Šrámkovy Sobotky
  Jan Bílek

 • Z přednášek 43. Šrámkovy Sobotky

 • Tak zvaná hudebnost verše
  M. Červenka

 • Soulad a spor slova a hudby (libreta)
  A. Stich

 • Slovo o hudbě, hudba o slově
  L. Hurník

 • Folková píseň v kontextu 60. - 80. let
  J. Prokeš

 • Několik myšlenek o F. Šrámkovi
  Josef Pavlík

 • Vzpomínka na Josefa Kábrta
  Jaroslav Klápště

 • Národopisné kresby u Šolců
  S

 • Z dopisu
  Šárka Bumbová

 • Semtinská lípa
  FLO

 • Sobotecký špitál se restauruje
  S

 • Kdy bude mít starosta zlatou čárku na kontě?
  JJ

 • Napsal nám kastelán hradu Trosky pan Ladislav Tomáš
  Ladislav Tomáš

 • Doteky minulosti
  S

 • Skauting v Sobotce
  František Staška

 • K článku …
  František Staška

 • Jak to bývalo
  S

 • Variace na trubku s Miroslavem Kejmarem
  AF

 • Kulturní akce na Humprechtu v roce 2000

 • Kulturní kalendář
  KB

 • Otazníky kolem bílých čápů
  Pavel Kverek

 • Čapí hnízdo
  Jakub Vlček

 • Jarní vyučování
  různí autoři

 • Školní střípky
  M. S., J. Z.

 • Běh Terryho Foxe v Sobotce
  JO

 • Zprávy z mateřské školy
  Štěpánka Kubištová

 • Cesty pomoci
  Lenka Dědečková

 • Divadelní podvečer
  FLO

 • Činnost knihovny

 • Společenská oznámení

 • Svatý Vendelín z Domousnic …


  Ročník 37 č. 3
  Počet stran: 40
  Uzávěrka 17. 5. 2000


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín