Menu


Vydavá STŘEDISKO MĚSTSKÉ KULTURY SOBOTKA,
náměstí Míru čp. 4, 507 43 Sobotka, tel. 0433 / 57 16 18
e-mail: smks@sobotka.cz
Odpovědná redaktorka Drahomíra Flodrmanová
Obálka a značka SMKS akad. mal. Zdeněk Kerda
Tiskne MS Mnichovo Hradiště, I. Olbrachta 308, tel./fax: 0329/77 10 68
Cena 15,- Kč.
Podávání novinových zásilek povoleno ČP, s. p. - OZ Východní Čechy č.j. P / 2-1440 / 98 ze dne 3. 3. 1998
ISSN 12 12-7906