Číslo 2/2000

 • Informace občanům

 • Usnesení

 • Trestná činnost na území obvodu města Sobotka
  Jiří Klečal

 • Sobotecké náměstí
  Karol Bílek

 • Sobotecké náměstí očima Zdeňka Petrželky, žáka 9. B
  Zdeněk Petrželka

 • Ještě jednou " ... i budovy mají své dějiny"
  Eugenie Utíkalová

 • A ještě něco z historie
  S

 • Žili tu s námi ...
  František Staška

 • Od Ještěda k Troskám
  Josef Jindra

 • Rituály, čarodějnictví a kanibalismus nejen v černé Africe
  Dobromil Ječný

 • Vajíčko malované od srdce je darované
  Ludmila Kolumpková

 • Vzpomínáme na paní profesorku Marii Hejnovou
  FAKA

 • K výročí narození Josefa Pekaře
  Karol Bílek

 • Rádi vzpomínáme
  AF

 • Středisko městské kultury informuje

 • Kulturní kalendář
  KB

 • Je pravdou …
  B. Rejchrtová

 • V mateřské škole se děti nenudí
  Štěpánka Kubišťová

 • Školní střípky
  JK, M. S., A. Šulerová

 • Čtvrtstoletí v jednom domě aneb Knihovnické vzpomínání
  Alena Pospíšilová

 • Činnost knihovny

 • Sejdeme se na Strahově
  JO

 • Dne 3. dubna 2000 …
  FLO

 • Společenská oznámení

 • Zdeněk Kerda


  Ročník 37 č. 2
  Počet stran: 40
  Uzávěrka 21. 3. 2000


  Další čísla

  Redakce  Server Jičín

  Vyhledávání
  Jičín a okolí
  Programy
  Přečtěte si
  Místní tisk
  Hlavní stránka

  e-mail:
  Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
  Server Jičín