Jičín v tisku na internetu – prosinec 1999

11. 12. – 20. 12.

Předchozí dílDalší díl


MF DNES 11/12/99

Mladá fronta DNES     Inspektoři prověřili a pokutovali čerpadláře v severních Čechách     11.12.1999
Ze severních Čech - Autor: (mc) - Strana: 02

Inspektoři prověřili a pokutovali čerpadláře v severních Čechách
L i b e r e c - Na prodej autodoplňků u benzinových čerpadel se letos v říjnu zaměřili pracovníci České obchodní inspekce v Liberci a nyní svá zjištění vyhodnocují. Někde udělili pokutu hned na místě, několik provinilců nemine správní řízení. "Uložili jsme dvanáct blokových pokut celkem za jedenáct tisíc korun, v šesti případech kvůli závažnějším nedostatkům zahájíme s prodávajícími správní řízení," upřesnila ředitelka České obchodní inspekce v Liberci Marie Kučerová. "Ve dvanácti čerpacích stanicích jsme také pozastavili prodej dohromady dvou set patnácti kusů autodoplňků," dodala. Inspektoři prověřili celkem dvacet čtyři čerpacích stanic v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily,
<< Jičín>>  a Česká Lípa a u osmnácti z nich zjistili nedostatky. "Nejčastěji u výrobku chybělo, kdo ho vyrábí nebo dováží, někde jsme nenašli návod k použití nebo montáži," uvedla Kučerová. Inspektoři kontrolovali například prodej autopotahů, svítidel, výfuků nebo autokosmetiky. "Čerpadláři nám také několikrát účtovali za výrobek víc, než uváděli na cenovce," připomněla Kučerová. Nejvíc předražil kontrolní nákup zaměstnanec jedné benzinové stanice na Jablonecku, který se u zákazníka při nákupu za téměř tisíc korun přepočítal o čtyřicet korun ve svůj prospěch," vysvětlila Kučerová. "V této prodejně jsme našli i deset výrobků, které neměly cenovku a u pěti autodoplňků neuvedl prodejce všechny informace, které na zboží podle zákona na ochranu spotřebitele musí být."


MF DNES 11/12/99

Mladá fronta DNES     Dotace státu na rozvoj prům. zón (1999 v tis.Kč)     11.12.1999
Ekonomika a finance - Autor: - Strana: 19

Dotace státu na rozvoj prům. zón (1999 v tis.Kč)
Obec                Velikost území      Přidělená dotace
                (ha)          (99 v tis. Kč)

Plzeň                45,0           20.250
Chomutov           18,2           9.000
Olomouc           18,7           8.400
Ždirec n.Doubr.           5,8           1.500
Uničov                30,6           21.000
Mor.Třebová           11,5           6.500
Klášterec n.Ohří      62,0           29.500
Blatná                10,0           2.000
Podbořany           10,7           1.000
Brno                3,3           8.060
Pardubice           50,0           22.500
<< Jičín>>                 34,3           13.350
Pelhřimov           10,5           5.600
Kladno                19,8           5.000
Stod                10,9           5.600
Staré město          5,1           4.740
Znojmo                1,8           3.500
Šumperk           13,4           9.000

Pramen: Czechinvest


MF DNES 11/12/99

Mladá fronta DNES     Vyhlášení prázdnin vyvolalo zmatek     11.12.1999
Z domova - Autor: DAVID PŮLPÁN - Strana: 04

Vyhlášení prázdnin vyvolalo zmatek
ú s t í  n a d  O r l i c í - Zdánlivě nevinné rozhodnutí ministerstva školství vyhlásit na první únorový den roku 2000 jednodenní pololetní prázdniny vyvolalo v některých regionech zmatek mezi úředníky, řediteli škol i dopravci. Prázdniny totiž připadají na úterý, ale většina ředitelů škol je přesunuje na pondělí či pátek. V některých okresech se dopravci i úřady budou patrně řídit rozhodnutím ministerstva. Pravidelné školní autobusové spoje v úterý nevypraví, i když školy budou otevřené. "Ředitelé škol musí počítat s tím, že v úterý prvního února jim děti z vesnic zřejmě do školy nepřijedou," konstatoval vedoucí referátu dopravy Okresního úřadu v ústí nad Orlicí Mojmír Myšák. "Do jízdního řádu zasahovat nehodláme. Ředitelé v našem okrese naprosto svévolně přesunují prázdniny na různé dny. Někde to bude pondělí, jinde pátek, na další škole v pondělí i v úterý," dodal. Ve většině okresů se ředitelé škol, úředníci i dopravci pokoušejí dohodnout na jednom dni, kdy budou ve všech školách prázdniny a zároveň nebudou jezdit autobusy. "Školský úřad dal doporučení, aby prázdniny byly v pátek. Všichni ředitelé škol se tím nemusí řídit, ale věřím v jejich zdravý rozum," uvedl například vedoucí referátu dopravy Okresního úřadu v Chrudimi Ladislav Umbraun. Na první pohled se zdá, že úřady řeší umělý problém. Není totiž nic jednoduššího, než aby dopravci prázdniny ignorovali a autobusy vypravovali po celý týden. "Jsme ochotni to udělat. Není to pro nás žádný problém," tvrdí vedoucí chrudimské filiálky ČSAD Bus Chrudim Miroslav Brychnáč. To se však nelíbí okresním úřadům, které dopravce dotují. Zbytečnou cestu prázdných autobusů by totiž musely zaplatit. "Stálo by nás to peníze navíc. Byly by to zbytečně najeté kilometry," soudí Umbraun. Někteří úředníci i dopravci si stěžují, že ministerstvo školství je včas neinformovalo, že budou školy prázdniny přesunovat na jiné termíny. "Vadí nám, že jsme se o tom dozvěděli až na poslední chvíli. Musíme rychle provést změny v jízdních řádech. Ministerstvo školství na to mělo upozornit centrálně," řekl vedoucí referátu dopravy Okresního úřadu v
<< Jičíně>>  Pavel Benda.


MF DNES 13/12/99

Mladá fronta DNES     POLITICI UKÁZALI PRAVOU TVÁŘ     13.12.1999
Z východních Čech - Autor: Michal Ulrich, Univerzita Pardubice - Strana: 07

POLITICI UKÁZALI PRAVOU TVÁŘ
dopisy čtenářů

I v
<< Jičíně>>  se uskutečnilo setkání na podporu výzvy Děkujeme, odejděte!. Studenti Lepařova gymnázia se nezalekli a aktivně se zapojili do koordinace této výzvy i v našem městě. Při tomto neformálním shromáždění zazněla mnohá slova, mnohá byla velmi pravdivá a vystihující dnešní politickou atmosféru. V naší zemi vládne korupce, podvodníci se vysmívají zbytku slušných lidí, zodpovědnost neexistuje, nevidíme snahu našich politiků špatnou situaci řešit a vzdalujeme se tak připojení do evropských struktur. Velký podvod zvaný opoziční smlouva se stal krédem naší politické prezentace. To vše jsou naše hříchy týkající se nevyrovnání s naší vlastní minulostí. Dočkali jsme se i projevů místních funkcionářů ODS a ČSSD. Mluvili, ale neřekli nic. Upozorňovali, že všichni musí pracovat, abychom se měli lépe. Neuvedli však, že oni dobře nepracuj a přesto využívají svých výhod a sedí na svých trůnech moci. Toto jsme už slyšeli a viděli před deseti lety při projevech komunistických představitelů. Vyvrcholením bylo vystoupení představitele místní ODS pana Šebíka, který napadl studenty gymnázia tvrzením, že mají velký počet zameškaných hodin. Nejen, že to bylo od bývalého pedagoga neprofesionální, ale použil i známé pravidlo, že účel světí prostředky. Výzvy ke slušnosti a zodpovědnosti, které tady zazněly, se míjely zcela účinkem. Co nám zbývá? Máme představitele, kteří papouškují svoji vrchnost, jsou jí plně odevzdáni a zcela neschopni své sebereflexe. Hlásají morální hodnoty, ale sami se jimi neřídí. Mají tedy právo spravovat věci veřejné?


MF DNES 13/12/99

Mladá fronta DNES     Stalo se před lety 13. až 19. prosince     13.12.1999
Kultura z východních Čech - Autor: JAN JAKL, autor je historikem hradeckého muzea - Strana: 03

Stalo se před lety 13. až 19. prosince
kalendárium

13. prosince 1858 - Královéhradecký biskup Karel Hanl vysvětil budovu špitálu v Chrudimi. Stavbu v novogotickém stylu navrhl architekt a stavitel František Schmoranz.

14. prosince 1883 - Z Pardubic byl vypraven speciální vlak, ve kterém na představení do Národního divadla v Praze přicestovalo přes sedm set lidí. Divadelní vlaky byly organizovány hned po slavnostním otevření Národního divadla a přivážely zvědavé a dychtivé obecenstvo z celých Čech.

14. prosince 1910 - V Dělnickém domě Střelnice v Hradci Králové se uskutečnila první cvičební hodina dělnické-tělocvičné jednoty, ustavené na témž místě 11. prosince.

15. prosince 1701 - V kryptě katedrály sv. Ducha v Hradci Králové byl pohřben čtvrtý královéhradecký biskup Bohumír Kapoun, svobodný pán ze Svojkova. V čele diecéze působil pouze dva roky a její vývoj výrazněji neovlivnil. Nástupcem biskupa Bohumíra Kapouna se stal Tobiáš Jan Becker.

17. prosince 1725 - Kněžna Anna Viktorie Piccolomini spravující náchodské panství za nemocného syna Jana Václava nařídila městské radě, aby jí byly jednou za půl roku předkládány ke schválení všechny obecní účty. V listě náchodským radním napsala, "aby slávy boží byli všichni pamětlivi, aby jen blaho a dobro svých sousedů vyhledávali a stále na paměti měli, o dobré vychování dítek se starali a pokoj v obci na zřeteli měli".

18. prosince 1833 - Pardubice a okolí postihla mohutná vichřice, kterou vyvrcholilo deset dnů trvající větrné počasí. Vichr strhal mnoho střech, pobořil některá stavení a v panských lesích vyvrátil téměř dvacet pět tisíc stromů. Současně město čelilo velké povodni, která trvala až do konce ledna následujícího roku.

19. prosince 1861 - Okresní hejtmanství povolilo založení Občanské besedy v
<< Jičíně>> . K jejímu vzniku dal podnět obchodník Antonín Soumar, v jehož domě se první příznivci této myšlenky scházeli. V dubnu následujícího roku se konala v hostinci U města Hamburku první valná hromada Občanské besedy, v polovině července pak byla slavnostně otevřena besední čítárna.


MF DNES 14/12/99

Mladá fronta DNES     Muzeum zasvětilo konec roku času a hodinářskému géniovi     14.12.1999
Kultura z východních Čech - Autor: LEOŠ KUČERA - Strana: 03

Muzeum zasvětilo konec roku času a hodinářskému géniovi
<< Jičín>>  - Poslední letošní výstavu pojalo Okresní muzeum a galerie v Jičíně velmi symbolicky. Závěr roku se třemi magickými devítkami totiž zasvětilo výstavě věnované rozličným způsobům měření času od starověku po současnost. Rozsáhlá expozice je korunována malou vzpomínkou na hodinářského génia Jana Prokeše ze Sobotky, který svými nápaditými strojky předběhl dobu. "Na závěr roku jsme chtěli, aby muzeem znělo tikání a tiché přesýpání písku. Zaznamenat řinutí času, které vzhledem k proměně devítkového letopočtu vnímáme daleko intenzivněji. Nešlo nám ale o to, udělat souhrnnou výstavu hodin, zahrnující všechny známé typy. Představujeme jednotlivé principy měření času, které kdy lidstvo používalo tak, aby si je návštěvníci mohli nejen prohlédnout, ale aby se jich mohli i dotknout," říká ředitel muzea Jaromír Gottlieb. Mimo sbírek jičínského muzea tvoří výstavu i zápůjčky z Národního technického muzea v Praze, Muzea v Trutnově či ze zámku v Mnichově Hradišti, odkud pochází vzácný barokní orloj. Prvopočátky měření času sahají až do starověku a jsou spojeny s tradičními živly, jako je slunce, oheň či voda. Vynalezení slunečních hodin datované na 6. století před naším letopočtem bývá připisováno řeckému filosofovi Anaximandrovi. Ktésibios z Alexandrie je zase autorem důmyslných vodních hodin, jejichž jednodušší varianta je vidění i v Jičíně. Z prastarých způsobů jsou zastoupeny i hodiny měřící čas pomocí stínu rysky osvětlené svíčkou či známé přesýpací hodiny. U nich si lze písek vlastnoručně přesypat do různých nádob a porovnat přesýpání v několika rychlostech. Zastoupeny jsou i lihýřové hodiny používané od třináctého století, jejichž klesající závaží na řetízcích později vystřídal princip kyvadla vysledovaný astronomem Galileem. Při nedělní návštěvě kostela si všiml, že ač je rozkmit lampy větší či menší, trvá stejně dlouho. První hodiny s kyvadlem sestavil v roce 1658 na základě Galileova pozorování holandský matematik Christian Huygens. Jako vrchol přesnosti se používaly až do 20. století, kdy kyvadlo nahradilo pero, které umožnilo i vytváření miniatur. Vedle bohatě zdobených stolních či nástěnných hodin z luxusních domácností a salonů se na výstavě objevují i hodiny, které si vyráběli i zručnější chalupníci. "Hodiny byly vždy centrálním a často i doslova kultovním objektem v domě. To se odrazilo i během přípravy expozice. Na rozdíl od obrazů, které na sebe navazují či tvoří určitou tematickou kolekci, jsou hodiny uzavřenou, svébytnou dominantou. Často byly výrazem majetnosti a přesně charakterizovaly i jejich majitele. Jsou tedy i sondou do domácností či kostelních a radničních věží," míní muzejník. Vedle monumentálních strojů věžních hodin, vyrobených ze dřeva a kovu nebo ciferníků z kostela Panny Marie de Sale v Jičíně či z Valdické brány jsou vystaveny i rozličné hříčky. Příkladem jsou čichové hodiny prozrazující podle charakteristické vůně v jedné ze čtyř krabic příslušné roční období či známý kruh z dominových kostek. Část výstavy je věnována i geniálnímu hodináři Janu Prokešovi, který od čtyřicátých let devatenáctého století vymyslel řadu hodin, které předběhly dobu. "Jeho hodiny šly třeba na jedno natažení několik let nebo se natahovaly pouhým otevřením pouzdra či stlačením v jednom místě ciferníku. Zahradní hodiny v Sobotce byly zase natahovány větrnou korouhvičkou," vyjmenovává Gottlieb. Svérázný rodák ze Sobotky na Jičínsku, od jehož úmrtí uplyne v sobotu sto devět let, je pro své nepochopené vynálezy a zlepšováky přirovnáván k fiktivnímu Járu Cimrmanovi. Za svůj život vyrobil okolo čtyř set věžních hodin, které jsou rozesety po městech a vesnicích severních a východních Čech. Dodnes fungují například v jeho rodné Sobotce. Řada z nich se ovšem nedochovala nebo nelze přesně určit, zda jde o výtvor tohoto dosud nedoceněného tvůrce. Vrcholem Prokešovy hodinářské tvorby jsou i funkční modely orlojových strojů. Těch vyrobil celkem osm. V roce 1857 se ucházel i o možnost opravit orloj na Staroměstském náměstí v Praze, který v té době nefungoval několik desetiletí. "Prokešův návrh na opravu nebyl pro příliš nízký požadavek odměny považován za seriózní a východočeský hodinář neuspěl. Pak zahořkl a svým neúspěchem se trápil do konce života," uzavírá Gottlieb.


MF DNES 14/12/99

Mladá fronta DNES     Radní ze vsi lákají učitele na rodinný dům     14.12.1999
Z okolních regionů - Autor: IVAN TRUHLIČKA - Strana: 04

Radní ze vsi lákají učitele na rodinný dům
S l a t i n y - Učitelé se dnes do venkovských škol příliš nehrnou a o mladém kantorovi, který by se za prací na vesnici i přestěhoval, si většina malých obcí může nechat jen zdát. Radnice ve Slatinách na
<< Jičínsku>>  má proto v šuplíku připraven projekt rodinného domku za půldruhého milionu korun, který by pro perspektivního učitele neváhala za obecní peníze postavit. "Na školském úřadu nám už říkali, že to s naší snahou o získání učitele, jenž by ve Slatinách i bydlel, trochu přeháníme. My jsme však stále přesvědčeni, že není úplně ideální, když všichni kantoři do školy pouze dojíždějí," myslí si starosta Jaromír Styblík. Učitel, který by se ve Slatinách usadil natrvalo, by podle něj mohl po vyučování školáky zabavit v zájmovém kroužku, jenž dosud v obci s pěti sty obyvateli chybí. Jeho stálá přítomnost by se prý určitě projevila i v oživení kulturního života vesnice. "S jedním vážným zájemcem jsme už před časem jednali a stavba rodinného domku byla na spadnutí. Nakonec z toho však sešlo. Teď máme projekt v šuplíku a čekáme na další příležitost," říká starosta. Radnice však nemusí spěchat. Ve škole nyní působí tři mladí pedagogové a ve vesnici žije tolik školáků, že slatinská dvojtřídka má zajištěnu budoucnost nejméně do roku 2004. Problémy by prý mohly nastat pouze tehdy, že by rodiče začali děti posílat do větších škol v okolí. "Zatím tomu nic nenasvědčuje a my děláme všechno pro to, aby k podobnému kroku neměli nejmenší důvod. Školu jsme před dvěma lety opravili, vybavili jsme ji počítači, dětem pravidelně připlácíme na plavecký výcvik i na školní výlety. Ještě bychom potřebovali sehnat peníze na pořádné školní hřiště," plánuje Styblík.


MF DNES 15/12/99

Mladá fronta DNES     co projednají zastupitelé v...     15.12.1999
Z východních Čech - Autor: - Strana: 02

co projednají zastupitelé v...
<< JIČÍNĚ>> 

Zastupitelé na svém dnešním zasedání vyslechnou slib nového člena zastupitelstva a zvolí nového člena městské rady. Na programu jednání, které začíná v 16 hodin v malém sále kulturního domu, jsou mimo jiné:

- zpráva o plnění rozpočtu,
- zrušení vyhlášky upravující provoz tržnic,
- změny územního plánu,
- majetkové záležitosti města.


ČESKÉ NOVINY 15/12/99
Olešnice, Libáň a Březová se staly městy

   PRAHA 15. prosince (ČTK) - Tři starostové dnes v Poslanecké sněmovně z rukou jejího předsedy Václava Klause převzali dekrety, jimiž jejich obce povýšil na města. Nyní tak mezi ně budou patřit i Olešnice v okrese Blansko, Libáň na Jičínsku a Březová nad Svitavou.
   "Je to historický mezník, protože my jsme statut města měli od roku 1497. Po druhé světové válce nám byl z neznámých důvodů odejmut," řekl starosta Březové Martin Kiss. Dodal, že snaha o navrácení statutu města obci s 1500 obyvateli vyšla až na třetí pokus.
   Také dvoutisícová Libáň se nyní městem nestává poprvé; byla jím už v letech 1574 až 1945. Její starosta Jan Šesták potvrdil, že ani v tomto případě nebylo vrácení statutu města jednoduché. V 90. letech se o něj neúspěšně snažila jeho předchůdkyně. Řada obyvatel Libáně se podle něj nikdy nepřestala cítit občany města. "Pamětníci, kteří to město zažili, tak ti jsou dnes nesmírně rádi," dodal.
   Oba starostové se shodli, že část občanů se v souvislosti s povýšením jejich obcí na města bojí větších místních daní. Tyto obavy však podle nich nejsou na místě, neboť rozhodnutí o výši těchto daní závisí na zastupitelstvech.
   Zisk statutu města závisí podle šéfa sněmovního regionálního výboru Miroslava Beneše (ODS) na tom, zda obec vyhoví řadě kritérií. Mezi nimi je například dostatečný počet obyvatel. Právě kvůli jejich nízkému počtu se v poslední době statut města nepodařilo získat například obci Rábí na Klatovsku, turistům dobře známé svým hradem.
   Ivana Dvořáková


PRÁVO 15/12/99
Titul: Právo
Datum vydání: 15.12.1999
Proslavili českou kulturu

[obrázky převzaty ze stránek deníku Právo]

JOSEF GOČÁR

* 13. 3. 1880 Semín u Přelouče

zemřel 10. 9. 1945 Jičín

V Evropě existují kubistické obrazy i kubistické plastiky. Ale pouze v Česku máme i kubistickou architekturu a kubistický nábytek. K jejím tvůrcům patřil i Josef Gočár, který v roce 1911 dostal od F. J. Herbsta zakázku na obchodní dům U černé Matky boží v centru Prahy.

Byť limitován památkáři vytvořil originální kubistickou architekturu, jedinou na tzv. Královské cestě. Kubistický byl nejen celek stavby, ale i ty nejmenší detaily v interiéru. Dalším Gočárovým kubistickým skvostem se stal Lázeňský dům v Bohdanči.

Po první světové válce se jeho styl proměnil. Hledal národní prameny pro svoji novou tvorbu. Podle motivů obloučku se těmto stavbám říkalo "rondokubismus", ale fakticky šlo o české art deco. Na výzdobě fasád pracovali sochaři Otto Gutfreund a Jan Štursa; příkladem může být Banka československých legií v Praze Na Poříčí, dnes naproti Bílé labuti. V poslední fázi svojí tvorby se Gočár, tehdy už profesor na pražské Akademii, stal protagonistou funkcionalistických staveb, které najdeme hlavně v Hradci Králové.

V roce 1925 získal Grand prix za československý pavilón na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži a o rok později byl dekorován řádem francouzské Čestné legie. K působivé kapitole jeho díla patří kubistický nábytek, s nímž začal v návrzích pro vlastní jídelnu a ložnici v roce 1912.   (kč)

VÍTĚZSLAV NEZVAL

* 26. 5. 1900 Biskoupky u Brna

zemřel 6. 4. 1958 Praha

V roce 1922 vydal mladý básník Nezval skladbu Podivuhodný kouzelník (byl tehdy členem revolučního spolku Devětsil) s tímto vyznáním: "Odevzdal jsem svůj lístek ve znamení revoluce, neboť jsem ten, jenž věří v osudnou nutnost štěstí."

Tehdy se totiž začal vést spor, zda se budoucností vyjadřující tento pocit i přesvědčení stane směr proletářské poezie (Wolkera, S. K. Neumanna, tehdy ještě Seiferta, Hory ad.), nebo poetismus. Sbírkou Pantomima (1924) se Nezval postavil do čela druhého z nich. Poetismus se chtěl naopak od hledání perspektivy příštího světa obracet k prožitkům současnosti, ke smyslovému okouzlení, k dobrodružství fantazie. Tím uchvacuje dodnes. Následoval Akrobat, Edison, nádherné verše sbírky Sbohem a šáteček i tajných 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida, k jejichž autorství se Nezval přiznal až po čase.

Jedinečné jsou i překlady především francouzských "prokletých" básníků. Právě spojení s francouzskými přáteli Bretonem, Eluardem ad. z něho už tehdy vytvořilo básníka evropského věhlasu.

V roce 1938 tato vůdčí osobnost surrealismu rozpustila skupinu vzhledem k odmítání kritiky stalinského SSSR i ohrožení ČSR fašismem. Verše socialistického realismu po válce (s vědomím věrnosti politice KSČ) už většinou nedosáhly kouzla jeho dřívější tvorby. Přesto je Nezval básnický gigant. A připomenutí si určitě zaslouží i divadelní hra Manon Lescaut.   (cg)


MF DNES 16/12/99

Mladá fronta DNES     Jičínská radnice zpřísnila pravidla pro zřízení tržnic     16.12.1999
Z východních Čech - Autor: (van) - Strana: 02

Jičínská radnice zpřísnila pravidla pro zřízení tržnic
<< Jičín>>  - Zastupitelé v Jičíně včera schválili nový tržní řád, podle kterého se podnikatelé při zřizování tržnice neobejdou bez povolení městského úřadu. "Od ledna zůstanou v Jičíně pouze tři tržnice - na Valdštejnově náměstí, na parkovišti vedle 1. základní školy a u jezuitské koleje. Když si bude někdo chtít zřídit novou tržnici na soukromém pozemku, bude k tomu muset mít povolení," uvedl starosta Jiří Liška. Při koncipování nového tržního řádu využila radnice novely živnostenského zákona, podle které si mohou města stanovit podmínky, bez jejichž splnění nemusí vznik tržnice povolit. "Po zájemcích o zřízení nového tržního místa budeme požadovat především bezpodmínečné splnění všech hygienických norem a dalších podmínek stanovených zákonem," upozornil starosta.


MF DNES 16/12/99

Mladá fronta DNES     Katolická církev směřuje k uznání úsilí Jana Husa     16.12.1999
Ze zahraničí - Autor: JOSEF KAŠPAR - Strana: 09

Katolická církev směřuje k uznání úsilí Jana Husa
Ř í m     (Od našeho spolupracovníka) - Představitelé katolické církve naznačují, že pohled na postavu českého kazatele Jana Husa se od základu mění. Při včerejším zahájení mezinárodního sympozia o Janu Husovi v Římě uvedl Roger Etchegeray, předseda výboru pro oslavy Svatého roku 2000, že Hus byl "reformátorem církve a také reformátorem českého vědomí". "Podobná slova ze strany Říma by ještě před deseti lety nebyla možná," míní předseda české Ekumenické rady církví Pavel Smetana. Diplomaté a odborníci se shodují, že pozornost, které se těší sympozium konané na půdě Lateránské univerzity, z něj činí událost prvořadého významu. "Je to velký posun," uvedl k jednání tiskový mluvčí České biskupské konference Daniel Herman, "je známo, že katolická církev ho dlouhou dobu považovala pouze za kacíře." Je přesvědčen, že katolická církev vysloví v souvislosti s postavou Jana Husa svou omluvu. "Česká biskupská konference o to jasně požádala. Zřejmě se tak stane 8. března 2000 na Popeleční středu," řekl Herman. Kardinál Etchegeray se domnívá, že odvážné pohledy na vlastní minulost církev posilují. "Papežství se v osobě Jana Pavla II. vyslovuje proti vlastním minulým osudovým stránkám," řekl. S tím souhlasili i další hosté sympozia. "Církev nemá strach z pravdy," podotkl český katolický primas kardinál Miloslav Vlk. Otevřený a ekumenický přístup k osobnosti a dílu Jana Husa je podle něj rovněž z nemalé části zásluhou české katolické církve. Připomněl nedávné vztyčení smírčího kříže v
<< Jičíně>>  a také slavnost na Bílé Hoře. "Byly zde společně pochovány tělesné pozůstatky bojovníků kdysi nepřátelských stran při bitvě. A na závěr jsem společně s evangelickým luteránským biskupem Vladislavem Volným sloužil ekumenickou bohoslužbu." Německý kardinál Walter Kasper promítl Husovu vizi do teologických debat a závěrů druhého vatikánského koncilu šedesátých let tohoto století. "Hus předběhl svou dobu o pět set let," prohlásil kardinál Kasper. Na setkání často zazněl názor, že podobné přehodnocování minulosti je pro církev nezbytností. "Jenom tak mohou křesťané účinně přispívat k vytvoření sjednocené Evropy," soudí Daniel Herman. Sympozium podle něj může také pomoci velkým dílem ke sblížení mezi katolíky a ostatními vyznáními. "Jubileum je velkým mezníkem a příležitostí k bilanci i k objasnění temných epizod dějin katolické církve, uvedl Herman. "Myslím tím například projevy antisemitismu, náboženské války, křížové výpravy do Svaté země, ale i do Čech. Za tyto jevy se také katolická církev omlouvá a bude se k nim ještě jasněji stavět. To je zásadně důležité pro její věrohodnost," dodal. Sympozium skončí v pátek 17. prosince projevem prezidenta Václava Havla.


LN 16/12/99
Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 16.12.1999
Strana: 15

Přehled českých multimilonářů a miliardářů

Petr Lukeš
Hoteliér
Dobrý odhad v kuponové privatizaci a slušné jazykové znalosti: tyto skutečnosti byly základem úspěchu Petra Lukeše. Bývalý číšník z Karlových Varů se stal po roce 1989 velice zámožným člověkem a jedním z nejbohatších lidí v České republice. Lukešova společnost Cimex, která se se svými fondy zúčastnila kuponové privatizace, sázela zejména na firmy, které měly ve svém majetku nemovitosti. Bonbonkem je majoritní podíl ve společnosti GEN, které patří několikamiliardový majetek odborových svazů, dnes již z většiny Lukešův. Některé informace z poslední doby hovoří o tom, že Cimex má nyní finanční potíže a Lukeš se skrývá ve Spojených státech.

Jiří Malúš
Majitel řady zemědělských firem
Jeho společnosti ze 100 procent patří společnost RB investiční. Prostřednictvím RB investiční ovládá několik dalších významných firem, především sedm podniků zemědělského zásobování a nákupu. RB investiční je rovněž majitelem většinového podílu v holdingu Agropol. Ten se zase prostřednictvím svých dceřiných společností specializuje na vývoz, dovoz a tuzemský obchod na trhu s rostlinnými produkty, stejně tak i se zbožím určeným pro agrární sektor. RB investiční tak patří mezi společnosti, které svým vlivem udávají částečně tón celému tuzemskému zemědělství. Společnosti skupiny dosáhly loni obratu kolem osmi a půl miliardy korun a zisku téměř 63 milionů korun. Malúš se vyhýbá jakémukoliv styku s médii.

Petr Neoral
Většinový vlastník společnosti Czechpol Energy a největší tuzemský soukromý obchodník s elektřinou
Před rokem 1990 pracoval v Biocelu Paskov, kde to dotáhl až na ekonomickoobchodního náměstka. Dnes je většinovým akcionářem Czechpol Energy s aktivy přes jednu miliardu korun a s obratem kolem čtyř miliard. Firma má pobočky na Slovensku, na Ukrajině, ve Švýcarsku a v Polsku. Byla první soukromou firmou, která se odvážila konkurovat dominantnímu ČEZ v dovozech elektřiny po sítích velmi vysokého napětí. Neoral je členem dozorčí rady České tenisové obchodní společnosti, která patří Českému tenisovému svazu.

Petr Otava
Šéf společnosti Karbon Invest
Spolu s Viktorem Koláčkem a Janem Przybylou majoritní vlastník společnosti Karbon Invest. Tato firma vlastní kontrolní balíky akcií v jediných dvou tuzemských černouhelných společnostech OKD a Českomoravských dolech. Českomoravským dolům kdysi šéfoval. Karbon Invest je dále vlastníkem a šéfem obchodníka s uhlím firmy Metalimex. Právě Otava je šéfem Metalimexu, což naznačuje, že je v důlním impériu zejména přes obchodní záležitosti. Je také předsedou dozorčí rady OKD. Byl rovněž členem představenstva Sokolovské uhelné. Po sporech s ministerstvem průmyslu a obchodu byl nucen post opustit

Rudolf Ovčaří
Klíčová postava firem sdružených kolem Moravia Steel a Třineckých železáren (například i AB Barrandov)
Podle zdrojů z hutního průmyslu by měl mít pod kontrolou 75 procent Moravia Steel a tím i Třinecké železárny. Existuje však i názor, že Ovčaří ovládá 50 procent Moravie a zbylých 50 pak Ivo Dubš. V každém případě je Ovčaří velmi mocný muž. Jeho podřízení o něm tvrdí, že je velmi tvrdý a bezohledný. Na druhé straně však i spravedlivý a čestný. Ještě před tím, než se Ovčaří podílel na privatizaci Třineckých železáren (TŽ), byl jejich zaměstnancem. Spolu se svými partnery za majoritu v železárnách zaplatil více než 2 miliardy korun. Tržby této firmy se dnes pohybují kolem 20 miliard korun ročně a jsou ziskové.

Jana Procházková
Majitelka cestovní kanceláře Global Express Travel, která navíc vlastní většinový podíl ve velkoobchodu s hračkami Global Express
"Podnikání jsem obětovala rodinu," tvrdí Procházková. Na její založení zatím neměla čas, a jak se zdá, v nejbližší době ani mít nebude. "To, co mi v současné době přinášejí úspěchy v podnikání, žádná rodina zatím nevyváží," vysvětluje. Obě společnosti založila v roce 1990, jejich počátek doprovázely stísněné pronajaté suterénní prostory. Roční obrat firem se dohromady pohybuje kolem jedné miliardy korun. Procházková ovšem doufá, že v nejbližších letech ještě markantně vzroste. Třeba díky chystané expanzi do východní Evropy.

Tomáš Pitr
Údajně nový majitel ústecké Setuzy, spolumajitel společnosti SEC leasing
Pitr se tak zařadil k nejvýznamnějším bossům českého potravinářského průmyslu. Koncern Setuza Ústí nad Labem totiž patří k největším potravinářským firmám v České republice. Během posledních čtyř let měla dohromady zisk pohybující se řádově někde kolem 200 milionů korun, při ročním obratu pohybujícím se na úrovni pěti miliard Kč. SEC leasing ovládá další významný tuzemský podnik Milo Holding, kam patří společně Koli & Seliko Group, Milo a Nealko. Stoprocentním akcionářem Milo Holdingu byla od letošního března až do května ústecká Setuza, která však později svůj podíl prodala právě SEC leasingu.

Jan Petrof
Majitel továrny na klavíry
Hlava rodiny Petrofů, které se po listopadové revoluci podařilo získat zpět legendární továrnu na piana a klavíry v Hradci Králové. Tu v roce 1874 založil Petrofůf dědeček Antonín. Jan Petrof před odkoupením v továrně působil jako obchodní náměstek. Tržby tohoto podniku dosahují ročně zhruba 700 milionů korun. Celkový majetek rodiny představuje téměř jednu miliardu.

Petr Pernička
Šéf kontroverzní společnosti Agroplast
Ředitel liberecké společnosti Agroplast, která proslula aférami s prodejem vojenských letadel a vrtulníků do bývalých zemí Sovětského svazu a Chorvatska. Jeho majetek se odhaduje na stovky milionů korun. Nyní se údajně skrývá v cizině. Pernička, bývalý potápěč, začínal prodejem hnojiv. Později podnikal i v oblasti lámání kamene, který jeho firma Ligranit prodávala v západní Evropě. Údajně založil i soukromou banku v Rusku, o jejím osudu však není nic známo. Pernička není v současné době k zastižení a pravděpodobně se zdržuje mimo republiku.

Vladimír Pavlík
Spolumajitel firmy Medis Holding
Od roku 1990 podniká v oblasti pozemního stavitelství. O rok později spoluzakládá Východočeský privatizační fond, kterému se podařilo celkem přesvědčit téměř 9000 diků. Prostřednictvím kuponů získal majetkový podíl ve dvaadvaceti firmách. Po určité době podíly v některých firmách prodává, jinde získává majoritu. V současnosti do Medis Holdingu spadají mimo jiné Silnice Hradec Králové, Ateko Hradec Králové, Silnice Jičín a mnoho dalších firem. Tržby celé skupiny kolem Medis Holding jsou pro letošní rok odhadovány na zhruba jednu a půl miliardy korun. Páteří celé společnosti je podle Pavlíka především stavba silnic, mostů a dálnic, které tvoří kolem jedné miliardy korun z celkového obratu.

Jan Przybyla
Nenápadný spolumajitel dolů
Padesátník Jan Przybyla je jedním ze spolumajitelů společnosti Karbon Invest, která ovládá OKD, Českomoravské doly a Metalimex. Przybyla je ze všech majitelů důlních společností a obchodníků s uhlím nejméně nápadný. V současné době je místopředsedou představenstva OKD, předsedou dozorčí rady ČM kapitálové a vedoucím odštěpného závodu Českomoravských dolů, Dolu ČSM Stonava.

Marek Rybář
Ovládá firmu Plastkov, jejíž roční obrat se pohybuje kolem 350 milionů korun
Sám sebe považuje za středně úspěšného podnikatele, kterému se podařilo dobrat z takřka ničeho k několikasetmilionovému obratu. Plastkov vyrábí výlisky z plastických hmot pro automobilový průmysl. Rybář se podle svých slov snaží podnikat podle nejlepšího svědomí. Veškeré peníze, které společnost vydělá, jdou zpátky do firmy. V drtivé většině případů na investice do rozvoje výrobních programů a jejich modernizace. Rybář nestojí o publicitu. Některé dřívější informace tisku prý několikanásobně nadhodnotily některé ekonomické výsledky, což firmu poškodilo při jednání s partnery.

Pavel Sehnal
Je 99procentním vlastníkem společnosti SPGroup, která je majoritním akcionářem několika firem s aktivy přesahujícími pět miliard korun
Tento bývalý úředník Komerční banky středního kalibru se vypracoval na jednoho z nejmocnějších a nejbohatších podnikatelů v ČR. Je považován za kontroverzního podnikatele: v minulosti stál v čele Podnikatelské banky a Podnikatelského penzijního fondu, které se pak dostaly do finančních problémů. Penzijní fond byl ve své době s více než 300 tisíci klienty největším v zemi. Konkurence o něm tvrdí, že jeho finanční možnosti jsou velmi vysoké. Svědčí o tom nedávná půjčka skupině Expandia na její další rozvoj.

Lubomír Stoklásek
Majitel řady firem z různých oborů
Aktiva firem, které kontroluje podnikatel Lubomír Stoklásek, výrazně převyšují dvě miliardy korun. Jádrem jeho podnikatelské skupiny je společnost MSIInvest. Tato firma drží majoritní podíly v Humpoleckých strojírnách, v Unibetonu, VUCHZ a Ekofondu. Dále Stokláskovi patří například ČSAD Blansko, Agrostroj Pelhřimov, Stavební podnik Žďár nad Sázavou či Námořní jach- ting Brno. Stoklásek se rovněž zúčastnil kuponové privatizace. Jeho Ekofond tehdy sliboval investování do podniků, které realizují ekologické stavby, a do progresivních technologií.

Jiří Šmejc
Šéf České produkční 2000
Se 42,5 procenty akcií je významným podílníkem ve společnosti MEF Holding se základním jměním 31,25 milionu korun. MEF Holding operuje na kapitálovém trhu, kde měl v loňském roce obrat 50 miliard korun. Prostřednictvím MEF Holdingu má podíl také ve významném obchodníkovi s cennými papíry BBG Finance. Šmejc je společníkem v Middle Europe Finance; ten kontroluje Moravský zemědělský holding, který má podíly v řadě dalších firem. Šmejc má velmi dobré kontakty s IPB. Svědčí o tom miliardová půjčka banky dceřiné firmě holdingu, v níž je ředitelem, společnosti Česká produkční 2000. Ta vybudovala nové servisní zázemí pro televizi Nova.

Marek Šoltés
Předseda představenstva, generální ředitel a největší akcionář společnosti Cetus
Tato firma je rozhodujícím majitelem Palaby, Českých loděnic, Západočeského Lika, Koh inooru a několika dalších menších podniků. Významný podíl má i v některých lázních a v PVT. Ještě před několika měsíci jeho firma držela balík akcií fondů spravovaných dceřinou společností IPB První investiční v hodnotě přes 2 mld. Kč. Šoltés je majetkově propojen se společností Bohemia lázně, kde zároveň sedí v křesle předsedy představenstva. Jeho společnost Cetus ovládá majoritní podíl v Karlovarské lázeňské a ta zase kolem 45 % Bohemia lázní. Šoltés čelí trestnímu oznámení za zneužití informací v obchodním styku.

Zbyněk Špaček
Spolumajitel miliardového S.K.I. Trustu
Špaček je považován za nejchytřejšího ze spolumajitelů společnosti S.K.I. Trust. Ta plně kontroluje gumárenské impérium kolem České gumárenské společnosti. České gumárenské patří všechny významné gumárenské podniky v zemi, vyjma otrokovického Barumu. Jsou to například pražský Mitas, Buzuluk Komárov, náchodská Rubena, Gumokov, IGTT a mnoho dalších firem. Špaček velmi dobře rozumí finančním otázkám. Spolu se svými čtyřmi partnery skoro z ničeho vybudoval druhou největší českou obchodní firmu MHolding. Té patřila celá řada velkoobchodních skladů a rovněž desítky prodejen. MHolding nakonec za jednu miliardu koupila firma Interkontakt Group.

Kvido Štěpánek
Spolumajitel a generální ředitel společnosti Isolit-Bravo
Štěpánkova firma vyrábí elektrospotřebiče pro domácnost a výlisky z plastů, které dodává renomovaným zahraničním společnostem, jako je Philips či Hewlett-Packard. Loni dosáhly tržby společnosti zhruba 600 milionů korun a zisk osmdesát milionů. V loňském roce firma investovala zhruba třicet milionů korun do vývoje nových výrobků a technologií. Pod vlivem zvýšeného zájmu o elektrospotřebiče musela letos v létě přijmout padesát nových zaměstnanců. Další rozmach výroby by měla přinést připravovaná spolupráce s rakouským výrobcem planžetových holicích strojků, společností Payer.

Karel Takáč
Spoluvlastník společnosti Quantum Praha
Takáč začal podnikat již v průběhu kuponové privatizace jako obchodník s cennými papíry. Po nějaké době však jeho společnost z burzy odešla. Se svými společníky se začal věnovat poradenství a restrukturalizaci podniků. Podle Takáče jsou jména podniků, které restrukturalizují pro klienty, obchodním tajemstvím, takže je nelze zveřejnit. Naopak se Quantum může pochlubit vlastním projektem, ozdravěním podniku Bioster. "Podnik se 1,5 roku potácel na pokraji bankrotu, v současné době je již ziskový," řekl. Hlavním oborem podnikání je ale pro Quantum oblast lázeňství a léčebné turistiky. Na českém trhu v oblasti lázeňství se podílí zhruba 18 procenty.

Milan Teplý
Spolumajitel Jihočeských mlékáren, jeden z největších potravinářských bossů v zemi
Od roku 1990 Milan Teplý kormidluje z postu generálního ředitele největší potravinářský koncern v zemi, Jihočeské mlékárny. V současné době rovněž působí i jako předseda představenstva firmy. Tržby společnosti v loňském roce dosáhly částky 5,987 miliardy korun a čistý zisk přesáhl 15 milionů korun. Teplý je rovněž znám i svým zamítavým postojem k ministru zemědělství Janu Fenclovi, především v otázce cen a způsobu vykupování mléka. Před časem prohlásil, že kroky ministra Fencla postrádají logiku.

Vladimír Železný
Ředitel soukromé televize
Původně pracoval jako redaktor, komentátor a režisér v Československé televizi. Po kariéře tiskového mluvčího u Občanského fóra, Občanského hnutí a později České vlády, se vrhl zpátky do televizního světa. Stal se autorem projektu a vzápětí jedním ze spoluzakladatelů první české soukromé televizní stanice, TV Nova. Dnes ovládá majoritní 60procentní balík akcií společnosti CET 21, která je držitelem licence na vysílání Novy. Z funkce ředitele ČNTS, servisní organizace Novy byl letos v dubnu odvolán. Zisk společnosti CET 21 oproti minulosti kles. Železný je ve sporu s americkou společností CME o televizi Nova. Je sběratelem vín a v Mikulově vlastní hotel Rohatý krokodýl.

Jíří Zoubbek
Majitel společnosti RobinOil
Jeho firma patří k největším tuzemským prodejcům pohonných hmot s obratem zhruba deset miliard korun ročně. Pod křídla firmy patří několik desítek čerpacích stanic. Zoubkova firma je známa svojí agresivní expanzí a jako jedna z mála v oboru úspěšně čelí renomovaným zahraničním konkurentům. Zoubek založil firmu s jedním partnerem v roce 1991. Předtím pracoval v kladenské Poldovce, odkud odešel v době, kdy se začaly hutě rozkládat. V době začátků představovalo základní jmění firmy 40 tisíc korun v hotovosti a dva automobily, které do společnosti vložil Zoubek spolu se svým partnerem, ten se od něj později odtrhl a začal se věnovat auto- opravárenství.

Vojtěch Zítko
Hlavní akcionář a generální ředitel společnosti Sedlecký Kaolin, spolumajitel firem Sedlecké doly a společnosti Prototypa
Sedlecký kaolin ovládá 60 procent tuzemského trhu s keramickým kaolinem. Mezi odběratele společnosti patří mimo jiné i největší tuzemská porcelánka ThunKarlovarský porcelán. Vlastní jmění Sedleckého kaolinu se pohybuje na úrovni sedmi set milionů korun, firma vykazuje každoroční obrat kolem 550 milionů korun, přičemž loni to bylo 535 milionů korun. Sedlecký kaolin zaměstnává 450 osob, základní jmění firmy je 350 milionů korun. Vojtěch Zítko kromě Sedleckého kaolinu ovládá i další společnosti, mimo jiné Sedlecké doly a firmu Prototypa.

Milan Vomela
Majitel firem Bena a PAP Oil
První firmou, kterou čtyřicetiletý Milan Vomela v roce 1992 založil, byla podle obchodního rejstříku obchodní společnost Intesys CZ. Zaměřovala se na nákup, prodej a opravy motorových vozidel. Podnikatel, který se podobně jako celá řada dalších, medializaci svých úspěchů raději vyhýbá, se velmi brzy přeorientoval na prodej pohonných hmot. Jeho firmy dnes vlastní nebo pronajímají zhruba 100 čerpacích stanic, mimo jiné kupříkladu stanice společností S7 nebo Petra. Nejvýznamnějšími jeho firmami jsou Bena a PAP Oil. Jejich prostřednictvím ovládá Bena Diesel (nákladní automobilová doprava), či obchodní společnosti FORBE a AMBE. V dubnu se stal spolumajitelem pštrosí farmy v Jincích na Příbramsku.

Josef Velíšek
Předseda představenstva zhruba deseti významnějších společností. Je na nich rovněž majetkově zainteresován.
Mezi firmy, na jejichž chodu je Josef Velíšek některým z uvedených způsobů zainteresován, patří Keramost, Velveta, Hedva, Klatovské rybářství, Stavební podnik Klatovy, CE Holding, Léčebné lázně Konstantinovy Lázně a Drůbežářský závod v Klatovech. Aktiva jmenovaných společností se blíží pěti miliardám korun a v loňském roce dosáhla celkem čtyřapůlmiliardového obratu.


MF DNES 17/12/99

Mladá fronta DNES     Vstupte! vyzve diváky Volné herecké sdružení     17.12.1999
Kultura z východních Čech - Autor: IVAN TRUHLIČKA - Strana: 03

Vstupte! vyzve diváky Volné herecké sdružení
<< Jičín>>  - V jičínském K-Klubu bude mít dnes premiéru komedie amerického dramatika Neila Simona Vstupte... v podání Volného hereckého sdružení, mezi jehož příležitostnými členy se už vystřídalo mnoho nadšených ochotníků i profesionálních kumštýřů. Hru, kterou před lety s úspěchem uvádělo pražské Vinohradské divadlo, si aktéři představení nevybrali náhodou. Nápad na její nastudování zrál v jejich hlavách řadu let, ale až nyní se jim ho podařilo dotáhnout do konce. "Simonovu hru jsem viděl poprvé před dvaceti lety a už tehdy se mi moc líbila. Našemu režisérovi Josefu Lédlovi jsem několikrát navrhoval, abychom ji nazkoušeli. On mi však pokaždé odpověděl, že ještě nemůžeme," vzpomíná Martin Zajíček, který hraje prchlivého staříka Ala Lewise. "Neměl jsem obavy, že bychom hru nezvládli, ale chyběly nám vhodné typy herců. Před deseti lety byl Martin na roli důchodce ještě příliš mladý. Když si dnes nalepí knírek a nasadí brýle, působí jako starý pán mnohem přesvědčivěji," míní režisér Českého rozhlasu Josef Lédl. Dalším důležitým impulzem pro nastudování hry bylo seznámení s Miroslavem Vrbou, jenž s Volným hereckým sdružením spolupracoval už na předstvení Mastičkář. Vrba, kterému velkou popularitu přinesla především postava jednoho ze štamgastů v televizní reklamě na Velkopopovického kozla, hraje v inscenaci Zajíčkova partnera Willieho Clarka. Jičínské představení o dvou vysloužilých komicích, kteří mají po letech zopakovat svůj neslavnější kus ve vzpomínkové revui, ačkoliv jeden druhého nemohou vystát, vychází z inscenace Vinohradského divadla, v níž excelovali Josef Bláha s Vlastimilem Brodským. "Původní text jsme museli asi o čtvrtinu zkrátit. Vyškrtnutých scén je samozřejmě škoda, ale nedalo se nic dělat. Nezkrácená hra by trvala tři hodiny a to by bylo na místní poměry hodně nezvyklé," vysvětluje Lédl, podle kterého mívají tuzemská divadla s inscenováním podobných her problémy. "Je to klasická konverzačka. Hodně podobných věcí se u nás hrávalo naposledy za Rakouska a po tolika letech se na toto období dá velice těžko navázat. V současnosti umí konverzační hry inscenovat snad jen v Anglii, v Americe a občas se některé představení podaří ve Francii," konstatuje režisér. Příprava představení trvala Volnému hereckému sdružení téměř tři čtvrtě roku. "Začali jsme zkoušet v květnu a mysleli jsme si, že budeme před prázdninami hotovi. Scházíme se však ve volném čase a najít termín, který by vyhovoval všem, je velice obtížné. Plánovanou premiéru jsme museli několikrát odložit, ale nakonec se nám všechno podařilo zdárně dotáhnout až k dnešnímu představení," uzavírá Lédl.Inscenace, v níž zbývající role ztvárňují odchovanci jičínského Studentského divadla, začíná v 19.30 hodin v K-klubu na Valdštejnově náměstí.


MF DNES 18/12/99

Mladá fronta DNES     Policie stíhá mladíka kvůli letáku     18.12.1999
Z domova - Autor: (mrk) - Strana: 06

Policie stíhá mladíka kvůli letáku
J i č í n   -
<< Jičínský>>  úřad vyšetřování podezřívá mladíka z podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod lidí. "Patnáctiletý mladík zřejmě ve svém bydlišti na << Jičínsku>>  vyrobil leták se symboly hákových křížů a nacistické koruny vítězství," uvedla Marie Kotková z východočeské policejní správy v Hradci Králové. Několik vrstevníků obviněného potvrdilo, že jim materiál ukazoval. Jeden z hochů si leták půjčil, aby si mohl zhotovit jeho kopii. Pokud se mladíkova vina prokáže, hrozí mu vězení od jednoho do pěti roků.  


MF DNES 18/12/99

Mladá fronta DNES     Kamenné smírčí kříže (8): okres Semily     18.12.1999
Z východních Ćech - Autor: JAROSLAV DUCHOŇ Autor je spolupracovníkem redakce - Strana: 07

Kamenné smírčí kříže (8): okres Semily
I na Semilsku se můžeme setkat s podivuhodnými kamennými kříži. Starší informace hovoří až o dvanácti kamenných křížích, ale v Turnově a Mašově kříže už k nalezení nejsou. Ne zcela známý původ křížů podnítil v vznik mnoha pověstí. Zajímavá historka se například vypráví o zaoblené kamenné desce, z níž vystupuje reliéf klínového kříže a z něj ještě reliéf dalšího kříže. Deska stojí v místech zaniklé prklínské tvrze nedaleko Roztok u Jilemnice. Ve tvrzi prý žily dvě sestry. Starší se provdala do Mříčné, ale mladší se prý vyklonila z okna tak nešťastně, že vypadla a zabila se. V Nudvojovicích stojí při hřbitovní zdi nevysoký pískovcový řecký kříž s vytesanou křížovou dutinou a čitelným letopočtem 1788. Pod kříž byly uloženy lidské kosti, nalezené při stavbě železniční trati. Zbývající kamenné kříže Semilska se nacházejí pod východními svahy Trosek u Ktové a u Libštátu. Dva kříže jsou i v blízkosti Vysoké nad Jizerou a další při cestě půl kilometru před Roprachticemi. Pískovcový kříž byl vztyčen na místě údajné smrti francouzského důstojníka. O 150 metrů dál severně od něj najdeme další kříž na místě smrti kněze. Je to jediný kříž Semilska, který měl vytesaný text. Ten je však už nečitelný. Patrno je pouze označení IHS 1736.  Kříž v Nové Vsi nad Popelkou, stojící u silnice z Lomnice nad Popelkou do Staré Paky, připomíná tragédii ženy, kterou v úzkém úvoze ušlapal kůň. Za Novou Vsí asi 150 metrů proti proudu říčky Černá je další kříž. Stojí prý na místě, kde se smrtelně zranil kurýr. Letopočet 1700 je na něm umístěn velmi neobvykle svisle. Protože potok tu tvoří hranici semilského a
<< jičínského>>  okresu a kříž je skutečně na << jičínském>>  břehu, patří tak už vlastně k << Jičínsku>> .


MF DNES 20/12/99

Mladá fronta DNES     kalendárium     20.12.1999
Z východních Čech - Autor: JAN JAKL, autor je historikem hradeckého muzea - Strana: 07

kalendárium
Stalo se před lety 20. až 26. prosince

20. prosince 1705 - Královéhradecký biskup Tobiáš Jan Becker potvrdil ve funkci kapitulního děkana Jana Jindřicha Bartla. Biskupská kapitula zvolila kanovníka Bartla, který byl odborníkem na církevní právo a zastáncem prohlášení Jana Nepomuckého za svatého, svým prvním děkanem už v prosinci roku 1703.

22. prosince 1770 - Podle daňového přiznání, takzvaného fasse, žilo v chrudimském kapucínském klášteře celkem dvaatřicet mnichů. Jejich počet se však často měnil, neboť kapucíni nebyli řádovým slibem vázáni na jediný klášter a mohli se souhlasem představených přecházet i do jiných řádových komunit.

23. prosince 1579 - Město Hradec Králové vyhovělo žádosti Rudolfa II. a "rukojmě se upsalo za sumu 20 tisíc zlatých rýnských, vidouce jiných příklady a bojíce se nemilosti". Město poskytlo císaři tuto půjčku jako protislužbu za to, že panovník v únoru a březnu téhož roku potvrdil Hradci Králové staré výsady a privilegia a udělil mu i práva šesti výročních koňských trhů.

24. prosince 1455 - Mlynář Hanuš prodal mlýn v Bražci u Náchoda mlynáři Vaňkovi za deset kop míšeňských grošů. Bražecký mlýn na břehu Metuje byl zřejmě nejstarším v Náchodě a mlela se v něm mouka pro celou osadu i náchodský hrad. V majetku náchodských pánů byl až do roku 1432, kdy jej tehdejší majitel panství Jan Baštín z Porostlé značně pod cenou prodal.

24. prosince 1936 - Na Štědrý den se stala velká tragédie v okresním chorobinci v
<< Jičíně>> . Po čištění a dezinfekci chorobince nebezpečným kyanovodíkem zřízenci nedostatečně vyvětrali nemocniční pokoje a po návratu chovanců do místností jich šestnáct zemřelo.

26. prosince 1872 - Na valné hromadě Občanské besedy v << Jičíně>>  se projevily tehdejší politické spory mezi mladočechy a staročechy. účastníci schůze se usnesli, aby čítárna Občanské besedy přestala odebírat noviny Národní listy, Svobodu, Říp a Podřipan, neboť se na jejich stránkách objevila kritika staročeských vůdců v čele s Františkem Ladislavem Riegrem.


MF DNES 20/12/99

Mladá fronta DNES     Radnice zatím marně usilují o převod kasáren     20.12.1999
Východní Čechy - Autor: (vč) - Strana: 01

Radnice zatím marně usilují o převod kasáren
V řadě případů armáda dosud neví, které objekty uvolní

Vamberk - Radní v několika východočeských městech již řadu let marně usilují o bezúplatný převod nevyužívaných armádních objektů na obce. V některých případech se armáda dosud nerozhodla, zda a které objekty uvolní, jinde radnice nesplnily poměrně tvrdé podmínky převodu stanovené státem. Radnice v
<< Jičíně>>  už před více než dvěma lety požádala, aby stát městu daroval bývalá kasárna V Lipách. Ačkoliv bezúplatný převod celého areálu na město schválila vláda už vloni v květnu, na uzavření darovací smlouvy zatím << jičínská>>  radnice marně čeká. "Převod kasáren na město dosud nebyl ukončen a konkrétní termín podpisu darovací smlouvy nám zatím nikdo nesdělil. Podle posledních informací prý dokument cestuje po kancelářích ministerstva obrany a ministerstva financí," uvedl tajemník << jičínské>>  radnice Petr Bareš. Mnohem víc než neustálé oddalování převodu prý radnici vadí, že ministerstvo obrany odmítlo převést na město celá kasárna, a nadále si ponechá pět nejzachovalejších budov ve vstupní části areálu. "Na využití kasáren máme zpracovanou architektonickou studii, která počítá s otevřením celého areálu a jeho propojením s okolní zástavbou. Dokud však budou armádě patřit objekty v nejvýhodněji položené části kasáren, mnoho našich záměrů zůstane pouze na papíře," konstatoval Bareš. Rovněž radnice v Hradci Králové usiluje o získání některých armádních objektů. Největší zájem mají radní o Žižkova kasárna v centru města, kde by chtěli zbudovat parkoviště. Jednání jsou však zatím neúspěšná. "Problém je v tom, že armáda v Hradci Králové neví, které objekty bude nadále potřebovat, protože stále není rozhodnuto o dalším osudu letiště," řekl hradecký primátor Oldřich Vlasák. Podle ekonomického náměstka hradeckého primátora Aloise Tuháčka armáda nyní nabídla ministerstvu školství dva objekty v blízkosti hradecké Střední zdravotnické školy. "Jsou to objekty kasáren a někdejší věznice, které jsou však ve špatném stavu. V některých případech jsou převody takového majetku danajským darem," míní Tuháček. Vamberk se zatím marně pokouší získat do svého vlastnictví areál bývalých kasáren, který leží na lukrativních pozemcích v centru města. Radnice totiž nesplnila podmínky pro bezúplatný převod státního majetku na město a nyní hrozí, že ji předběhne jiný kupec. "Bezúplatný převod majetku jsme obci nabídli. Protože však nesplnila stanovené podmínky, podle platného postupu jsme na areál vypsali veřejnou obchodní soutěž," uvedl Vladimír Matějka z Krajské vojenské ubytovací správy v Pardubicích. "Tento krok nás překvapil. O kasárna zájem máme, ale do veřejné obchodní soutěže jít nemůžeme. Hodnota majetku byla vyčíslena na více než čtyřicet milionů korun a zhruba stejně tolik by stálo nastartování provozu. Nezbývá nám než čekat a doufat, že se žádný zájemce nenajde," řekl starosta Vamberka Jiří Mazúch. Přitom vamberská radnice pokládá za nepřijatelné, aby významné pozemky v centru města začal někdo využívat k podnikání. "Vamberk je specifický tím, že ho obklopují velké firmy. Bylo by smutné, kdyby u nás nebylo nic jiného, než velké podniky a za nimi maličké náměstí," míní Mazúch. Radnice se proto pokouší získat u ministerstva obrany výjimku, která by bezúplatný převod majetku i bez nepřijatelných podmínek umožnila. "Podmínky pro převod jsou skutečně tvrdé. Nevadí nám tolik to, že bychom tento majetek museli po deset let užívat pouze nekomerčně, spíše nás ohrožují vysoké sankce v případě, že nedodržíme účel využití majetku, k němuž jsme se zavázali," sdělil Mazúch. Město původně chtělo v bývalých kasárnách zřídit školu, zjistilo však, že by to bylo velmi komplikované. Proto zvažuje, že by v areálu mohly být sklady či dílny. O bezúplatný převod kasáren žádá také město Jaroměř. Čtvercová kasárna v Josefově a část Náchodských kasáren by tamní radnice chtěla přestavět na městské byty.


Další díl

Jičínsko v tisku na internetu

Server Jičín