Jičín v tisku na internetu – leden 2000

11. 1. – 13. 1.

Předchozí dílDalší díl


MLADÁ FRONTA DNES 11/01/00

Mladá fronta << DNES>>    Zákon o informacích: Úřady mají povinnosti   11.01.2000
Východní Čechy - Autor: (vč) - Strana: 01

Zákon o informacích: Úřady mají povinnosti

Nejdůležitější informace získají lidé hned při vstupu
Východní Čechy - Lidé, kteří přicházejí na úřady s dotazem, nejsou od 1. ledna odkázáni na libovůli úředníků. Povinnosti, které vyplývají z nového zákona o informacích, většina plní. Ti, kteří si z úřadu chtějí odnést nějaký dokument, se však musí připravit na to, že za kopii požadované listiny zaplatí. Kde lze podat žádost či stížnost, jak se bránit proti rozhodnutí úřadu či kolik stojí vyhledání a poskytnutí informace, se lidé většinou dozvědí už u vstupu do úřadů. Například na Okresním úřadě v Chrudimi jsou vyvěšeny informace společně s ceníkem za služby a příchozí mají k dispozici "informační kiosek", kde se dozvědí vše potřebné. Královéhradecká radnice umístila postup zveřejňování informací na úřední desce, další podrobnosti se lidé dozví z nástěnky u hlavního schodiště v budově na Ulrichově náměstí. Zájemci si mohou postup vyhledat i na internetové stránce města. Návštěvníci pardubického magistrátu najdou hned v přízemí informace o struktuře úřadu a o poskytování informací. Magistrát poskytuje informace bezplatně, platí se za okopírování úředních listin. Arch formátu A 4 stojí dvě koruny, A 3 čtyři. U požadavků, které jsou spojeny s rozsáhlým vyhledáváním, město požaduje desetitisícovou zálohu na úhradu nákladů. "Chceme se bránit nesmyslným či přemrštěným požadavkům," řekl mluvčí magistrátu Jaroslav Kout. Na Městském úřadě v Jičíně zprostředkovávají podávání informací v podatelně. "Lidé vysvětlí, jakou informaci požadují, a naše pracovnice je odkáže na konkrétního úředníka, který jejich dotaz fundovaně zodpoví," vysvětlil tajemník radnice Petr Bareš. Na radnici zatím chybí soubor základních dokumentů, který má být podle zákona zveřejněn na přístupném místě. "Tyto formální předpisy jsme nestihli zpracovat, protože jsme v závěru roku měli plné ruce jiné práce, ale všechny dokumenty budou ve vestibulu radnice k dispozici nejpozději do konce ledna," slíbil Bareš. Na radnici v Hronově tvrdí, že lidé se velkých změn nedočkají. "Na radnici nemáme žádné tajné informace. Lidé si za rok, co jsem ve funkci, zvykli, že se vším se obracejí přímo na vedoucí jednotlivých oborů a že informace obdrží co možná nejdřív a zdarma. Kromě toho budeme nadále zveřejňovat informace na vývěsních tabulích a v měsíčníku," sdělila starostka Hronova Hana Nedvědová.
co úřady musíco úřady musí
- poskytnout jakoukoli informaci, která není tajná, obchodní či soukromé povahy
- zveřejnit sazebník a způsob poskytování informací
- poskytnout informaci ústně, nebo písemně do 15 dn


LIDOVÉ NOVINY 11/01/00

Titul: Lidové noviny
Datum vydání: 11.1.2000
Strana: 24

Jaroslav Seifert básník ztělesňující českou poezii 20. století

Od mládí až za hrob byl čtenářkami a čtenáři milován. Nejen pro svou jímavou a vždy srozumitelnou lyriku. Úctu budily i jeho občanské postoje. V roce 1956 odvážně vystoupil na obranu vězněných spisovatelů. Na sklonku 60. let stál v čele Svazu českých spisovtelů, který se v nerovném boji s posrpnovou mocí nepokořil. V roce 1977 se jeho jméno objevilo mezi prvosignatáři Charty 77.

Jaromír Slomek
Jeho jméno nese prestižní literární cena a dvě básnické soutěže, významná komunikace na pražském Žižkově i v jiných českých městech, základní škola, do níž jako malý chlapec chodil v letech 19071912 (Praha 3, Vlkova ulice č. 31). Seifertovo jméno však i bez toho zůstává v povědomí veřejnosti a hlavně: jeho básnické dílo nepřestává být pro čtenáře žádoucí. O tom svědčí několik výborů z poezie vydaných v poslední době (platí o nich "nejlepší nakonec": Opelíkova seifertovská čítanka Třeba vám nesu růže z r. 1999 předčí svou promyšlenou kompozicí všechny předchozí).

Ze Žižkova do Devětsilu
Jaroslav Seifert (23. 9. 1901 až 10. 1. 1986) pocházel z prostředí proletářského Žižkova (tehdy to ještě nebyla část Prahy, nýbrž samostatné město), narodil se jako první dítě čtyřicetiletého otce a osmadvacetileté matky. Když vychodil obecnou školu, začal studovat na klasickém gymnáziu. Vzorným studentem nebyl; po ředitelských důtkách v kvartě a kvintě propadl v sextě, opakoval ji, nakonec studia opustil. Jako člen sociálnědemokratické strany se stal roku 1920 spoluzakladatelem avantgardního uměleckého sdružení Devětsil (Vančura, Teige, Hoffmeister, Muzika, později Nezval, Halas, Wolker...). V následujícím roce se seznámil s Marií Ulrichovou (za sedm let se na žižkovské radnici vezmou dcera jičínského pekaře je o dva roky starší než její muž a téměř o tři roky ho přežije). Politicky měl v těch časech jasno: vstoupil do KSČ. Jeho komunistické smýšlení se promítlo i do poezie: "tam na východě vidí oči spásu,/ tam na východě, v dálce barvy chrp,/ vychází věnec žitných klasů,/ kladivo a srp" (z prvotiny Město v slzách, 1921). Když o 27 let později Seifertův druh a editor A. M. Píša připravoval nové vydání sbírek Město v slzách a Samá láska, Seifert mu psal (6. 8. 1948): "Teď něco legračního a směšného. Přečetl jsem korekturu. Moc jsem se bavil. Bože, to jsem byl vůl, přestože jsem byl tak mlád. A moc tě prosím: napiš mi tam pár řádek toho doslovu. Asi v tom smyslu, že ta knížka neznamená dětské nemoci komunismu, ale komunistickou nemoc dětství. Jinak by se mi lidé na ulici vyhýbali." Básník ovšem nepotřeboval čtvrt století, aby se střízlivě podíval na své mladické poblouznění. Už na sklonku 20. let, v roce 1929, se s komunistickou stranou rozešel jednou provždy. Z KSČ byl vyloučen za to, že spolu s dalšími šesti spisovateli (Hora, Majerová, Malířová, Neumann, Olbracht, Vančura) podepsal výzvu Spisovatelé komunisté komunistickým dělníkům. Jejich požadavek na svolání mimořádného stranického sjezdu po nástupu Klementa Gottwalda do čela KSČ byl potrestán po bolševicku: exkomunikací a zákazem publikování v komunistickém tisku. Větší moc tehdy KSČ naštěstí ještě neměla, a nemohla tudíž zardousit výrazný literární talent.

"To kalné ráno..."
Koncem třicátých let už Seifert patřil do literární extraligy. Na svém kontě měl jedenáct básnických sbírek, po proletářské poezii si s úspěchem vyzkoušel poetismus (ne však surrealismus ten mu byl směšný), hravě zvládl politickou satiru (Psáno do rotačky), ale uměl promluvit i silnými verši ve chvíli vážné. V den smrti T. G. Masaryka (14. 9. 1937) napsal slavné strofy To kalné ráno: "Za sto let možná děti našich dětí/ svým dětem budou teskně vyprávěti/ o šedém ránu čtrnáctého září,/ na věky označeném v kalendáři.//To kalné ráno,/ to si pamatuj,/ mé dítě.// Až ze všech nás už budou jenom stíny/ či prach, jejž čas klást bude na hodiny/ života příštích, v ranním šeru/ chvíle se ozve bez úderu.// To kalné ráno, to si pamatuj,/ mé dítě.// Tu chvíli před půl čtvrtou ranní,/ ten okamžik, a konec umírání,/ když smrt se dotkla vrásek čela/ a ranní mlhou odcházela.// To kalné ráno, to si pamatuj,/ mé dítě.// Evropo, Evropo, až zvony rozhoupají,/ měla bys první být mezi těmi, kdož lkají./ Evropo hrozná nad meči a děly/ ve světle svící, jež se rozhořely.// To kalné ráno, to si pamatuj,/ mé dítě." Báseň vyšla 15. září 1937 v Právu lidu. A téhož dne v Ranních novinách Seifert vyslovil naději, že "osvobozený národ ve středu rozvrácené Evropy, v dobách, kdy hroutí se pomníky kultury a zapadají města do sutin, kdy celý svět chystá se k novým válkám, půjde dále cestou, kterou ukázal mu jeho vůdce; půjde k novým výbojům, bojuje zbraněmi ducha, ale bude bránit svůj stát a svoji svobodu, bojuje ostrým mečem v mužné pěsti". Na následující události (Mnichov, německý protektorát) reagoval Seifert verši plnými lásky k rodné zemi ("Krásná jako kvítka na modranském džbánku..."), verši, jež na čas ustoupily milostné lyrice ("Až budeš o nás číst/ pár řádek v historii (...) tu jenom vzpomeň si:/ Tak trochu bezstarostný/ já chtěl jsem tehdy být, i dívky milovat;/ plášť růžový však/ potrhaly ostny/ a vojska v pochodu/ nám nedávala spát.")

První zkušenost s exilovou edicí
Česká exilová vydání Seifertovy poezie se datují nikoli až od 70. let, jak se všeobecně myslí, nýbrž už od roku 1940. Tehdy totiž vyšel v Paříži (a pak i v Chicagu) sborníček poezie Hlasy domova. Mezi 16 básněmi jsou i dvě Seifertovy (dalšími autory byli Halas, Holan, Hora, Medek a Toman, dvě básně zůstávají dodnes podobně jako tehdy všechny anonymní). Seifert pro tu příležitost ani trochu nezměnil styl kdyby se svazeček protinacistické poezie dostal do rukou gestapa, bylo by o básníkově osudu rozhodnuto. Báseň Nad hrobkou českých králů končí takto: "Však sepnout ruce v prosbu přeubohou/ a hanbu přetrpěti?/ Jen děti prázdné ruce míti mohou./ A ani děti!" A Praha v máji? Tam je Seifert rozpoznatelný na první pohled: "Neděle jasná, májová./ Praha toho dne byla/ k zbláznění hezká doslova,/ růžová, zlatá a bílá. (...) Ať vejdem tam anebo sem/ postát si v zadumání,/ všude se na nás úkosem/ dívají SSmani.// Ptá se mě dívka, co jsou zač?/ Co jí mám povídati?/ Za těmi chodí jenom pláč,/ ach, slečno, to jsou kati:// K Hradu jde noha váhavá,/ jsouť překvapení mnohá,/ na střeše vlajka krvavá,/ na vlajce muří noha.// Promneš si oči údivem,/ vzpomínáš, co bylo kdysi./ Dnes na tom kříži strašlivém/ zem česká přibitá visí." Po skvostné poezii válečné (Vějíř Boženy Němcové, 1940, Světlem oděná, 1940, Kamenný most, 1944) psal Seifert i po válce tak, jak ho čtenáři znali zdálo se, že rýmované sloky nikdy neopustí. V úžasné Písni o Viktorce (1950), což je patrně to nejlepší, co zde v 50. letech vyšlo tiskem ve verších, však rytmus intermezz naznačoval, kudy by Seifertova poezie mohla jít.

Znamenité finále
V polovině 60. let, kdy byl Seifert pro současnou poezii už jakoby ztracen (žijící klasik, jehož dílo se uzavřelo), přišel šok: čtyřiašedesátiletý básník definitivně opustil rýmované veršování a ve sbírkách Koncert na ostrově, Halleyova kometa a Odlévání zvonů (vše volný verš) novou poetikou zúročil životní zkušenosti i básnické mistrovství. I kdyby v 70. a 80. letech nenásledovaly sbírky Morový sloup, Deštník z Piccadilly a Býti básníkem, stačilo by to na uměleckou nesmrtelnost. Pozdě, ale přece se o ni zasloužila také Nobelova cena, o níž český tisk napsal 12. 10. 1984 pouhé dvě věty (slovenské noviny dokonce jen jednu). Stockholmská pocta, připomeňme si, byla udělena za "poezii, která svěží smyslovostí a mimořádnou vynalézavostí podává osvobozující obraz lidské nezdolnosti a mnohotvárnosti".
Bez Jaroslava Seiferta by česká poezie 20. století vypadala docela jinak. Radost, vzrušení i pohnutí vyvolávaly a vyvolávají jeho básně v časech svobodných, v letech útlaku pak posilovaly a dávaly naději "v té zpropadené voliéře Čech". Na konci Seifertova století víme, že jeho verše s námi půjdou dál.

ČESKÝ BÁSNÍK JAROSLA V SEIFERT
Já míval tě rád strašně a snad až přespříliš. Jsou však i větší vášně, kterými zešílíš. Kterými zešílíš, ach, to jsou věci známé. Neboj se ke mně blíž, má iluze, můj klame! Má iluze, můj klame, já líbal proto tě, že se snad neshledáme již v tomto životě. (Pantumy o lásce, 1939)


SLOVO 11/01/00

Titul: Slovo
Datum vydání: 11.1.2000

Začala epidemie nákaz s velkým podílem chřipky

Epidemie chřipkových onemocnění už začala ve většině okresů České republiky.
Praha (šle, vac, ČTK) - V prvním týdnu nového roku v České republice výrazně přibylo lidí s chřipkovým onemocněním. V období od 1. do 7. ledna zaznamenali hygienici 2247 případů na 100 tisíc obyvatel, což je o 62 procent více než v předchozím týdnu. Množství pacientů tak přesáhlo hygieniky stanovený limit (2000 pacientů na sto tisíc obyvatel), a situaci lze označit jako epidemii dýchacích nákaz s výrazným podílem chřipky, sdělil hlavní hygienik Jiří Vytlačil.
Podle Státního zdravotního ústavu bylo nejvíce nemocných v okrese Praha-západ, kde vyhledal lékaře každý čtrnáctý občan. V absolutních číslech to bylo 744 lidí. Vzhledem k tomu, že v okrese žije jen 10300 lidí, dosáhla nemocnost v přepočtu na 100 tisíc obyvatel hodnoty 7193. Na druhém místě byl co do počtu nemocných na 100 tisíc obyvatel okres Mělník s 3465 lidmi. Třítisícovou hranici překročily také okresy Prostějov, Bruntál, Rakovník, Plzeň-město, Jičín, Český Krumlov, Kladno a Beroun.
Naopak v některých místech je dosud situace klidná - například ve většině okresů východních Čech. Nejmenší byla nemocnost je i v okresech Karlovy Vary (na 100 tisíc obyvatel onemocnělo 966 lidí) a Uhreské Hradiště (860 pacientů na sto tisíc obyvatel).

Střední Čechy
Počet chřipkových onemocnění stoupl minulý týden ve středních Čechách o sedmdesát procent. V přepočtu na 100 tisíc obyvatel bylo v tomto regionu 2842 nemocných. Nejvíce lidí onemocnělo v okrese Praha-západ, v Praze-východ stoupl počet onemocnění o 134 procent (nemocných tam bylo v přepočtu na sto tisíc obyvatel 2967 lidí). Ohnisky nemocí jsou ve středních Čechách Brandýs nad Labem, Čelákovice a Říčany.
"Jde zřejmě o přesun onemocnění z Prahy, protože lidé z těchto dvou okresů dojíždějí do hlavního města za prací," uvedla Hana Vlašimská ze středočeské krajské hygienické stanice. Klinický průběh onemocnění ve středních Čechách včetně komplikací už odpovídá chřipce; její virus ale zatím lékaři nezjistili.

Jižní Čechy
V některých okresech jižních Čech přibylo nemocných o více než sto procent. "V přepočtu na 100 tisíc obyvatel evidujeme 2104 nemocných, což je epidemický výskyt. Ve srovnání s minulým týdnem to v celém regionu představuje zvýšení počtu nemocných o 86 procent," řekla včera Ludmila Sattranová z Krajské hygienické stanice v Českých Budějovicích.
Nejhorší situace je na Českokrumlovsku a Táborsku. Spolu s těmito okresy překročilo hranice epidemie i Českobudějovicko. Počet nemocných se tam od minulého týdne zdvojnásobil.

Východní Čechy
Počet lidí, kteří ve východních Čechách onemocněli akutním respiračním onemocněním, stoupl minulý týden o 52 procent. Nyní evidují v tomto regionu 2241 nemocných na 100 tisíc obyvatel.
Zákaz návštěv vyhlásily například některé nemocnice v okresech Trutnov, Náchod a Jičín a domovy důchodců v Hradci Králové, na Pardubicku a na Rychnovsku.

Severní Morava
Zatímco v okresech Karviná a Nový Jičín chřipková epidemie již udeřila naplno, v sousední severomoravské metropoli Ostravě hygienici virus chřipky typu A zaznamenali zatím jen u tří lidí. "Celkově je v Ostravě počet lidí, které lékaři ošetřili v ordinacích na onemocnění dýchacích cest, nižší, než v polovině prosince. Nemocnost nyní dosahuje ve městě 2200 nakažených na sto tisíc obyvatel," uvedla ostravská epidemioložka Eva Procházková. Hygienci zatím žádné signály o vzniku chřipkové epidemie v Ostravě nemají.
V sousedním okrese Karviná ale nemocnost dosáhla 3,5 tisíce nakažených na sto tisíc obyvatel. Na Novojičínsku hygienici dokonce zakázali v nemocnicích návštěvy.

MLADÁ FRONTA DNES 12/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 12.1.2000
Autor: (van)
Strana: 1

Dnešní otázka

Otázka pro Dagmar Filsakovou, zástupkyni ředitele 1. základní školy v Jičíně, která je se sedmi sty žáky největší základní školou na okrese:

Jak výrazně ovlivňuje počínající chřipková epidemie školní docházku dětí?

S chřipkou zatím muselo zůstat doma přibližně sedmdesát žáků naší školy, což není v zimím období nic neobvyklého. V mateřských školách je však nárůst chřipkových onemocnění mnohem vyšší, a proto očekáváme, že příští týden počet nemocných žáků ve škole určitě vzroste.

PRÁVO 12/01/00

Titul: Právo
Datum vydání: 12.1.2000

Protest vězňů zatím bez násilí, napětí se stupňuje

Vlastní zpráva

"Klidně skončíme na kapačkách," vyjádřil na nejhorším bloku vinařické věznice v úterý odpoledne jeden z odsouzených odhodlání dovést hladovku do konce.

"Takhle tady žijeme," ukazoval na dva záchody pro všech 110 vězňů na patře. Vzpoura ve vinařické věznici začala v pondělí, postupně se přidávaly další věznice po celé republice.

Mísy odděluje od okolí jen potrhané prostěradlo, vedle přeplněné popelnice a kbelíky s odpadky. Na otázku, kolikrát týdně se sprchují, odpovědí odsouzení smíchem. "Když to vyjde, tak jednou. A stejně se pak musíme navlíknout zpátky do špinavých hadrů, jiný nemáme. Ručník nám mění jednou týdně, kdo má štěstí, dostane místo polovičního celý," dodává další.

Třicet sedm požadavků

Své požadavky sepsali do 37 bodů, které včera ve věznici předali Zdeňku Kovaříkovi, vedoucímu oddělení věznic Ministerstva spravedlnosti. Na odpověď budou čekat o hladu do dnešního dopoledne. "Tak polovina požadavků je rychle akceptovatelná, například možnost vyzdobit si cely či prodloužení sledování televize," uvedl Kovařík. Podle mluvčího vězňů je protest klidný. "Chlapi jsou ale nervózní a od neděle nejedli. Když nebudeme vyslyšeni, může se to lehce vymknout," dodal.

Vyhazováním jídelních ešusů, řevem a lomozem se už v pondělí kolem dvacáté hodiny pokusila skupina trestanců věznice ve Valdicích na Jičínsku vyburcovat další vězně k protestům. Za loupežné přepadení odsouzený Štefan Polák Právu přiznal, že určitou roli na jejich vzdoru sehrál i fakt, že nebyla vyhlášena prezidentská amnestie.

Nádobím tloukli o mříže

Od včerejšího rána odmítá například také pět set odsouzených z 806 ve věznici v Kuřimi u Brna přijímat stravu. Vězni bili nádobím o mříže v oknech, na která vyvěsili transparenty. Od ranních hodin se dozorci pohybovali po areálu věznice v maskáčích a byli oproti normálu vybaveni dlouhými obušky, kdyby vzpoura přerostla v násilí. Do areálu věznice přijela před polednem i zásahová policejní jednotka, aby v případě potřeby zakročila proti protestujícím vězňům. "Protest odsouzených je nenásilný a dozorci s nimi vyjednávají. Víme, že naše věznice jsou přeplněné, ale v současné době s tím nemůžeme nic dělat. Navíc nejsme schopni zajistit vězňům práci, která by jim dala možnost výdělku i odreagování," doplnil ředitel Mezník.

Jen asi šedesát z více než tisícovky odsouzených ve věznici s ostrahou v Ostravě-Heřmanicích v úterý obědvalo segedínský guláš. Právu to potvrdil ředitel věznice Ladislav Mička s tím, že úterní snídani zkonzumoval stejný počet vězňů. "Hladovka vyhlášená v noci z pondělí na úterý tak trvá," dodal Právu Mička.

"Věznice je přeplněná a z toho pramení většina problémů," vysvětlil důvody protestu ve věznici v Ostrově nad Ohří na Karlovarsku jeden z vězňů ústavní samosprávy, který nechtěl být jmenován. "Není výjimkou, že je na jedné cele až patnáct vězňů. Na sto vězňů tu jsou k dispozici dvě sprchy a pět záchodových mís. Pitná voda je k mání pouze na záchodech."

Také v Horním Slavkově na Sokolovsku se asi sedmdesátka vězňů z celkového počtu 680 připojila k hladovce a odmítla jídlo. Třetina z více než šesti set vězňů se připojila k projevům nespokojenost Vinařických v Novém Sedle na Lounsku. V nejtěžší české káznici na Mírově, kde je v současné době 425 vězňů, nedošlo v úterý k žádným projevům násilí či ničení majetku. "Na ranní i odpolední směnu nastoupili všichni vězni. Pouze 46 z nich vyjádřilo svůj souhlas s iniciativami v ostatních zařízeních tím, že si nevzalo oběd," řekl Právu ředitel káznice Milan Kohoutek.

Klid zatím panoval včera v jedné z nejstarších a nejtěžších káznic v České republice, v Plzni na Borech. Až odpoledne se připojilo k protestu 38 odsouzených. "Vedení s nimi vyjednává a vše zatím probíhá v naprostém klidu," řekl ředitel věznice Jiří Piroch.

Co vzbouřencům vadí:

* přeplněnost věznic,

* vyhláška stanovující, že vězni v ostraze musejí nastupovat na hromadně organizované akce zásadně pod dohledem dozorců

* špinavé oblečení,

* nedostatečné množství a zkažené jídlo

* absence základních hygienických podmínek

* omezení počtu balíků, které mohou dostávat, na dva ročně

* že si věznice mohou strhávat z účtu peníze na úhradu jejich pobytu v nápravném zařízení.

CELY JSOU ČÍM DÁL VÍC PŘEPLNĚNÉ
ke dni ubytovací kapacita počet vězňů* využitelnost
vězeňské služby zařízení
31. 12. 1997 18 907 21 560 114,032%
31. 12. 1998 19 283 22 067 114,438%
31. 12. 1999 19 573 23 054 117,785%
7. 1. 2000 19 632 23 125 117,792%
*Počtem vězňů je myšlen součet obviněných a odsouzených - těch jsou za mřížemi zhruba dvě třetiny z celkového počtu.


MLADÁ FRONTA DNES 12/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 12.1.2000
Autor: Zpravodajové MF DNES
Strana: 1

V polovině věznic se bouří trestanci

Vadí jim málo místa, strava a přísnější zákon

P r a h a - Téměř polovinu českých věznic ochromily nepokoje. Několik stovek trestanců odmítá chodit do zaměstnání, drží hladovku, někteří z nich včera pálili matrace, ničili židle a nakrátko se i zabarikádovali. Protest kvůli přeplněným vězeňským celám a sociálním podmínkám začal už v pondělí dopoledne ve Vinařicích na Kladensku. Po odvysílání televizní reportáže se během následné noci a včerejška rozšířily nepokoje po celé republice. Z oken věznic visí transparenty, ozývá se odtud křik, vězňové tlučou nádobím o mříže. Vězni si stěžují hlavně na podmínky, v nichž musí žít. Vadí jim především málo místa v celách, méně, než jim přiznává zákon. Protestují také proti hygienickým podmínkám, úrovni lékařské péče a kvalitě stravy. Nelíbí se jim přísnější režim, který od Nového roku přinesl nový zákon o výkonu trestu. Podle něj musí vězni platit svůj pobyt ve vězení. Zákon omezuje také počet balíků, které smějí dostat, na pouhé dva ročně. Nepokoje upozornily na nejbolavější místo českého vězeňství - příliš mnoho vězňů a málo místa. Ohniska protestů jsou právě v největších a nejpřeplněnějších věznicích. Kapacity nápravných zařízení se za posledních deset let nijak nerozšířily, soudy ovšem posílají do vězení stále větší počet lidí. Ve srovnání s Evropskou unií je v českých věznicích dvojnásobek lidí. Musí se sem vměstnat zhruba o čtyři tisíce trestanců více, než kolik činí kapacita vězeňských cel. Česká republika je za to častým terčem kritiky, například Rady Evropy. Helsinský výbor zase kritizoval fakt, že se stále málo využívají alternativní tresty. Počet vězněných v České republice se nyní blíží 230 na sto tisíc obyvatel a očekává se, že letos vzroste až na 250. To je dvojnásobek průměru zemí Evropské unie. "Je jich sedm na sedmnácti metrech čtverečních. Mnozí nemají práci, takže jsou spolu celých čtyřiadvacet hodin a nic nedělají. To nemůže mít na nikoho příznivý vliv," míní ředitel heřmanické věznice Ladislav Mička. Tamní věznice má 801 místo, v současnosti je tam 1092 odsouzených. Další českou specialitou je obrovský počet odsouzených ke krátkým nepodmíněným trestům do dvou let - tyto tresty tvoří až dvě třetiny ze všech vynesených. Ty přitom podle analýzy ministerstva spravedlnosti nemají žádný výchovný účinek, spíš naopak. "Trestní zákon zná i jiné tresty, než je nepodmíněný trest odnětí svobody. Bohužel se ale hrozně málo využívají," uvedla generální ředitelka Vězeňské služby Kamila Meclová. Velkým problémem je také nedostatek práce pro vězně (v některých věznicích je zaměstnáno jen 18 procent jejích obyvatel) i nedostatek psychologů a pedagogů, kteří by se vězněným věnovali. Do rozbouřených věznic se včera kromě státních zástupců, kteří ze zákona dohlížejí na výkon trestu, rozjeli pracovníci ministerstva spravedlnosti, někteří poslanci nebo pracovníci Českého helsinského výboru, aby vězňům nový zákon vysvětlovali. Ředitelka Meclová včera uvedla, že bude možné vyhovět jen některým požadavkům vězňů. "Těm, které odporují novému zákonu, ale ne. I jinde v Evropě dostávají vězňové ročně dva balíčky," řekla Meclová. Vězni dostanou kvalitnější oděvy a ložní prádlo. Vedení věznic také chce zvýšit denní finanční limit na stravu jednoho vězně z 35 korun na 45 korun. Situace ve věznicích podle ředitelů již kulminovala a nyní se mírně zlepšuje. "Většina vězňů pochopila, že jedinou správnou cestou je dialog," řekl Bohuslav Burkiewicz, náměstek ředitele Vězeňské služby. Například trestanci v Mírově na Šumpersku, kde si odpykávají trest doživotně odsouzení, pouze odevzdali petici se svými požadavky. "Denní režim probíhá jako obyčejně, jen za zpřísněných bezpečnostních opatření. Mezi vězni je cítit určité napětí, ale zatím jsme nezaznamenali žádný náznak vzpoury," uvedl ředitel mírovské věznice Milan Kohoutek. Také ve Valdicích na Jičínsku, kde si odpykávají trest lidé odsouzení za nejzávažnější trestné činy, je klid, mění se jen počty stávkujících. Zatímco jedni se chtějí do zaměstnání vrátit, jiní odmítají. "Hledat pro ně práci je problém. Bojím se, že tato akce se negativně promítne do zájmu firem o zaměstnávání vězňů," řekl zástupce ředitele věznice ve Valdicích Pavel Kuřátko.

Co také mění zákon o výkonu trestu:

- dosud platilo, že čím přísnější typ věznice, tím méně výhod (méně balíčků, návštěv), nyní mají všichni vězni stejné podmínky. Ovlivnit je mohou svým chováním;

- každý vězeň má od Nového roku nárok na dva balíčky ročně (zpravidla k Vánocům a k narozeninám) a každý měsíc může tři hodiny přijímat návštěvy;

- korespondence je bez omezení. Vězeňská služba však může kontrolovat obsah pošty;

- odsouzení budou moci více telefonovat: ve věznicích budou telefonní automaty, které budou přístupné, Vězeňská služba však může hovory odposlouchávat;

- odsouzení jsou povinni hradit náklady výkonu trestu. Nelze-li peníze srážet z odměny za práci, může věznice k úhradě použít peníze, které má odsouzený uloženy na účtu ve věznici. Na něm mají odsouzení zpravidla peníze, které dostanou od příbuzných, a obvykle je využívají "na přilepšení" - například na nákup potravin v kantýnách;

- mladiství budou mít speciální věznici, a nebudou tak ve styku se "zkušenými" vězni.

Vzpoura vězňů začala v pondělí večer ve věznici Vinařice na Kladensku. Tamní odsouzení zahájili hladovku na protest proti novému zákonu o výkonu trestu, který zpřísnil vězeňský režim. Záhy se k ní přidávaly i další věznice: Rýnovice na Jablonecku, Příbram, Valdice na Jičínsku, Stráž pod Ralskem v okrese Česká Lípa, Ostrov nad Ohří na Karlovarsku, Kuřim u Brna, Pardubice. Během včerejška se připojili i vězni v Novém Sedle na Lounsku, Bělušicích na Mostecku, Mírově na Šumpersku, v Plzni-Borech, v Horním Slavkově na Sokolovsku, Novém Sedle na Lounsku.

Videozáznam z věznice ve Vinařicích je na www.idnes.cz

Počet vězněných
(na 100 tisíc obyvatel)

Slovinsko.................. 31
Slovensko............... 123
EU................ kolem 100
Polsko..................... 150
ČR................. přes 220


MLADÁ FRONTA DNES 13/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 13.1.2000
Autor: (era)
Strana: 3

Muzeum patří podkrkonošským tvůrcům

Jičín - Výstavu nazvanou Přátelské setkání podkrkonošských výtvarníků otevře v sobotu v 15 hodin Okresní muzeum a galerie v Jičíně. Na společné výstavě se sejde osmadvacet tvůrců představujích různé výtvarné styly a techniky.

MLADÁ FRONTA DNES 13/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 13.1.2000
Strana: 2

CELKOVÁ ÚROVEŇ ŽÁKŮ POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ

Jde o výsledky testování žáků posledních ročníků v roce 1999 z českého jazyka a literatury, z cizích jazyků a u gymnázií i z matematiky, které proběhlo v rámci Sondy MATURANT 99 na všech středních školách. Z matematiky byli testováni žáci všech středních škol, ale výsledky ukázaly, že pro odborné školy a učiliště nebyl test dobře sestaven, a proto je ukazatel pro střední odborné školy sestaven pouze z výsledků z českého jazyka a literatury a cizích jazyk. Ukazatel vypovídá o průměrném výsledku, kterého žáci dosáhli. Hodnota ukazatele je dána prostým součtem normalizovaných skóre (tj. průměrným výsledkem všech žáků školy, kteří skládali test z daného předmětu) za jednotlivé předměty. Normalizace znamená odečtení minimálního dosaženého skóre z dané kategorie škol a vydělení tohoto rozdílu rozdílem mezi maximálním dosaženým skórem a minimálním dosaženým skórem v dané kategorii.

Pramen: databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání

Celková úroveň - Gymnázia

pořadí název školy hodnota

1. Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno 269,6
2. Gymnázium Písek, Komenského 89, Písek 269,4
3. Gymnázium Ladislava Jaroše, Palackého 524, Holešov 269,3
4. Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň 268,0
5. Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno 262,2
6. Gymnázium, Sokolovká 27, Velké Meziříčí 260,6
7. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 259,8
8. Gymnázium, Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová 258,5
9. První obnovené reálné gymnázium, Lindnerova 3, Praha 8 - Libeň 257,5
10. Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 - Smíchov 257,2
11. Gymnázium, Jiráskova 617, Hořovice 254,7
12. Biskupské gymnázium J.N.Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 253,5
13. Gymnázium J. Seiferta, Vysočanské nám. 500, Praha 9 252,5
14. Gymnázium F.X.Šaldy, Partyzánská 530, Liberec 11 251,8
15. Gymnázium, Pontassievská 3, Znojmo 250,6
16. Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Ostrava 249,9
17. Gymnázium, Elgartova 3, Brno 249,0
18. Gymnázium, Česká 64, České Budějovice 248,1
19. Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice 247,4
20. Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, Kyjov 243,8
21. Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská tř. 218, Uherské Hradiště 243,4
22. Gymnázium, Voděradská 2, Praha 10 239,0
23. Gymnázium, Sázavská 547, Světlá nad Sázavou 239,0
24. Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9 - Prosek 237,8
25. Gymnázium, Botičská 1, Praha 2235,6
26. Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 235,6
27. Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 235,0
28. Gymnázium, Nár. mučedníků 347, Klatovy 234,5
29. Gymnázium Bučovice, Součkova 500, Bučovice 234,5
30. Gymnázium, Vejrostova 2, Brno 233,6
31. Gymnázium, Křenová 36, Brno 233,3
32. Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Bystrická 275/27, Dubi u Teplic 232,0
33. Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 14, Brno 231,9
34. Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava-Poruba 231,8
35. Gymnázium, Palackého 191/1, Mladá Boleslav 231,6
36. Gymnázium Pardubice, Dašická 1083, Pardubice 231,2
37. Gymnázium, Ústavní 400, Praha 8 - Bohnice 230,1
38. Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim 230,0
39. Gymázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice230,0
40. Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, Žďár nad Sázavou 229,8
41. Gymnázium, Nám. F. Křižíka 860, Tábor 229,5
42. Gymnázium K.V.Raise, Adámkova 55, Hlinsko 228,1
43. Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 227,2
44. První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova ul. 875, Hradec Králové 227,0
45. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 - Vysočany 226,8
46. Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 226,5
47. Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 225,8
48. Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4 - Háje 225,1
49. Gymnázium, Táborská 185, Brno 224,8
50. Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava 224,7
51. První české gymnázium v K.Varech, Národní 25, Karlovy Vary 224,3
52. Táborské soukromé gymnázium, s.r.o., Zavadilská 2472, Tábor 223,3
53. Gymnázium J.A.Komenského, Komenského 169, Uherský Brod 223,0
54. Gymnázium, Hladnovská 35, Slezská Ostrava 222,1
55. Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť 1364, Zlín 220,9
56. Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 220,8
57. Rakouská skola v Praze, Drtinova 3, Praha 5 220,8
58. Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 220,5
59. Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc 220,2
60. Klasické gymnazium, Plovdivská 8, Brno 219,5
61. Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1 218,3
62. Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 - Košíře 218,1
63. Gymnázium, Sokolovská 1, Svitavy 217,6
64. Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh217,3
65. Soukromé gymnázium ALTIS s.r.o., K Libuši 57, Praha 4 - Kunratice217,3
66. Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 - Nusle216,9
67. Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou 216,7
68. Gymnázium Kutná Hora, Jaselská 932, Kutná Hora 216,5
69. Gymnázium, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 216,3
70. Gymnázium Kolín, Žižkova 162, Kolín 3 216,3
71. Gymnázium, Legionářů 1, Hodonín 216,0
72. Gymnázium, Komenského 779, Nymburk 215,9
73. Gymnázium, Masarykovo náměstí 13, Kroměříž 215,3
74. Gymnázium, Komenského náměstí 4, Děčín 215,1
75. Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5 214,8
76. Gymnázium Frenštát p.R., Martinská čtvrť 1172, Frenštát p. R. 214,4
77. Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou 213,5
78. Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, Hradec Králové 211,8
79. Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 - Michle 211,6
80. Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno 211,6
81. Arcibiskupské gymnázium, Korunní 586/2, Praha 2 - Vinohrady 211,4
82. Gymnázium, Havlíčkova 175, Roudnice nad Labem 211,2
83. Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod 211,1
84. Gymnázium Vyškov, Komenského náměstí 16, Vyškov 210,8
85. Gymnázium, Masarykova 248, Čáslav 210,6
86. Gymnázium, Wagnerovo nám.458, Beroun 210,0
87. Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 209,9
88. Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš 209,3
89. Gymnázium Aloise Jiráska, T.G.Masaryka 590, Litomyšl 208,6
90. Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, Jindřichův Hradec 208,5
91. Biskupské gymnázium, Koněvova 100, Krupka 1-Bohosudov 208,1
92. Gymnázium, Slovanské nám. 7, Brno 207,6
93. Gymnázium, Pionýrská 1370, Tachov207,6
94. Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice 207,0
95. Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324, Sušice 206,9
96. Havlíčkovo gymnázium, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod 206,6
97. Gymnázium a Sportovní gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7 206,2
98. Gymnázium, Jiráskova 637, Chotěboř 205,8
99. Gymnázium, Ohradní 55, Praha 4 - Michle 205,5
100. Gymnázium, Nad Ohradou 1700, Praha 3 - Žižkov204,5

Celková úroveň - SOŠ obory převážně technické

pořadí název školy hodnota

1. Soukromá střední odborná škola, s.r.o, Osvobození 699, Kunovice 178,0
2. SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 164,3
3. Střední průmyslová škola elektrotech, Ječná 30, Praha 2 157,2
4. Střední uměleckoprům. škola sv.Anežky, Tavírna 109, Český Krumlov 153,2
5. Střední průmyslová škola dopravní, Plzeňská 102, Praha 5 153,0
6. SPŠ elektrotechnická, Kounicova 16, Brno 151,3
7. Integrovaná střední škola stavební, Pražská 112, Kolín 2 149,5
8. Střední odborná škola, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 148,6
9. SPŠE a VOŠ, Karla IV.13, Pardubice 140,9
10. Střední odborná škola, Kostelní 134, Štětí 138,9
11. Střední průmyslová škola strojnická, Betlémská 4, Praha 1 138,6
12. Střední průmyslová škola stavební, Kudelova 8, Brno 138,2
13. Střední odborná škola, Baltazara Neumanna 1, Cheb 133,2
14. Integrovaná střední škola, Kollárova 445, Lanškroun 129,8
15. Stř. škola aplik. kybernetiky s.r.o., Hradecká 1151, Hradec Králové 128,0
16. Střední průmyslová škola elektrotech, Gen. Svobody 2, Mohelnice 126,0
17. Střední odborná škola stavební, Sokolovská 148, Rybitví 126,0
18. VOŠ a SPŠD, Masná 18, Praha 1 123,1
19. VOŠ a SPŠ, Masarykova 197, Kutná Hora 122,9
20. Střední průmyslová škola stavební, Čsl. armády 10, Děčín 1 121,7
21. SPŠ elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov-Město 120,0
22. Střední průmyslová škola elektrotechnická, V Úžlabině 320, Praha 10118,9
23. Střední průmyslová škola stavební, Dušní 17, Praha 1 118,5
24. SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 300, Praha 9 - Hrdlořezy 118,5
25. SPŠ elektrotechnická, Školní 1610, Rožnov p.Radhoštěm 118,4
26. Smíchovská střední průmyslová škola, Preslova 25, Praha 5 - Smíchov 118,3
27. SPŠ strojní a dopravní, Slovanská 55, Děčín 6 118,2
28. Soukromá SPŠE s.r.o., Svatováclavská 1404, Žatec 117,9
29. Střední průmyslová škola elektrotech, Božetěchova 3/755, Olomouc 117,8
30. SPŠ stavební, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 114,7
31. Integrovaná střední škola, Poděbradská 94, Pardubice 114,2
32. Střední průmyslová škola, Komenského 472, Letohrad 113,6
33. Střední odborná škola památkové péče, 28. října 1, Šumperk 112,5
34. Střední průmyslová škola, Kratochvílova 7, Moravská Ostrava 112,2
35. SOŠ PO, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek 111,3
36. Střední průmyslová škola strojnická, Komenského 1670, Tábor 110,8
37. Střední průmyslová škola strojnická, Novoborská 2, Praha 9 - Prosek 110,2
38. Střední průmyslová škola stavební, Chodské nám. 2, Plzeň 110,1
39. Střední průmyslová škola, Resslova 5, Ústí nad Labem 109,8
40. Střední odborná škola, Palackého nám 100, Hořovice 108,8
41. Střední průmyslová škola, třída Tomáše Bati 4187, Zlín 108,5
42. Střední odborná škola, Krumlovská 25, Ivančice 108,0
43. VOŠ, SPŠ, SOU a U Jičín, Pod Koželuhy 100, Jičín 108,0
44. Střední průmyslová a umělecká škola, Brandlova 32, Hodonín 107,4
45. SPŠ strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice 107,4
46. Střední prům. škola elektrotechnická, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm105,9
47. Centrum odborné přípravy, V Kolonii 1804, Nymburk 105,5
48. SPŠ a SUPŠ Opava, Praskova 8, Opava 105,4
49. VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Žďár nad Sázavou 104,9
50. Střední průmyslová škola Chomutov, Školní 50, Chomutov 104,2

Celková úroveň - SOŠ obory převážně technologické a zemědělské

pořadí název školy hodnota

1. Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha 1 176,0
2. EKONOMA - soukromá obchodní akademie, K Vltavě 115/25, Praha 4 165,4
3. Střední odborná škola, U Vinohradského hřbitova 3, Praha 3 163,9
4. Soukromá střední odborná škola, Znojemská 1027, Třebíč 155,0
5. Tauferova SOŠ veterinární, Koperníkova 22, Kroměříž 145,3
6. Střední zemědělská škola, Špindlerova 690, Roudnice nad Labem 143,6
7. Střední odborná škola, Telečská 50, Jihlava 139,2
8. Masarykova střední škola chemická, Křemencova 12, Praha 1 119,9
9. Střední zemědělská škola, Nádražní 43, Horšovský Týn 117,4
10. Střední průmyslová škola keramická, Písecká 203, Bechyně 117,1
11. Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 115,5
12. Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 110,9
13. Střední prům. škola chemická Brno, Vranovská 65, Brno 107,5
14. SZemŠ, Gymnázium a RŠ Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město 107,0
15. Střední zemědělská a Rodinná škola, Sadová 1234, Čáslav 103,6
16. Soukromá střední odborná škola, nám. T. G. Masaryka 1279, Zlín 99,9
17. Střední průmyslová škola slévárenská, Šujanovo nám. 1, Brno 99,4
18. SOŠ pro ochranu a tvorbu živ.prostř., Blatské sídliště 600, Veselí nad Lužnicí 98,5
19. Střední odborná škola, Kostelní 134, Štětí96,5
20. Střední průmyslová škola, Stará 99, Ústí nad Labem 94,2
21. Střední průmyslová škola oděvní, Jablonského 3, Praha 7 92,5
22. Střední průmyslová škola, Říčanská 1158, Rosice u Brna 92,1
23. Střední průmyslová škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II 90,3
24. Schola Humanitas, Ukrajinská 379, Litvínov 89,7
25. Střední odborná škola, Voříškova 823, Klatovy 88,9
26. VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga Písek, Lesnická 55, Písek 88,7
27. Euroškola Česká Lípa SOŠ s.r.o., Železničářská 2232, Česká Lípa 88,5
28. Střední zemědělská škola, Dolní Třešňovec 17, Lanškroun 88,4
29. Střední průmyslová škola chemická, Krátká 7/175, Lovosice 86,2
30. Střední zahradnická škola, Polabi 411, Mělnik 84,5
31. Střední průmyslová škola chemická, Na Třísle 118, Pardubice 84,2
32. SOŠ ŘP a SOU, Potoční 1094, Frýdek-Místek 83,0
33. Střední odborná škola, Školní 280, Plasy 82,5
34. SPŠ chem. akad. Heyrovského Ostrava, Středoškolská 1, Ostrava-Zábřeh 82,5
35. Střední lesnická škola Trutnov, Lesnická 10, Trutnov 82,1
36. Střední lesnická škola, Jurikova 31, Hranice81,2
37. SZeŠ a OA, Komenského 7, Vyškov 80,7
38. Střední průmyslová škola textilní, Nábřeží J. Wolkera 132, Dvůr Králové nad Labem 80,1
39. Střední odborná škola, Krumlovská 25, Ivančice 79,9
40. Střední uměleckoprům. škola sklářská, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod 79,6

Celková úroveň - SOŠ obory ekonomické,hotelové a dopravní

pořadí název školy hodnota

1. Střední odborná škola, Palackého nám 100, Hořovice 200,0
2. Obchodní akademie a Střední odb. šk., Masarykova 101, Valašské Meziříčí 191,2
3. Obchodní akademie T.G. Masaryka, Husova 156/II, Jindřichův Hradec 187,8
4. Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, Jičín 185,5
5. Obchodní akademie a Obchodní škola, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň 185,2
6. Obchodní akademie, Lužická 412, Mariánské Lázně 184,4
7. Obchodní akademie, U Trojice 2005, Havlíčkův Brod 179,6
8. Obchodní akademie a VOŠE Tábor, Jiráskova 1615, Tábor 176,3
9. Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, Olomouc 176,3
10. Obchodní akademie, Šamánkova 8, Liberec 176,2
11. Obchodní akademie, Horní nám. 15, Jablonec nad Nisou 175,7
12. OA a státní jazyková škola, Hlavní třída 31, Šumperk 175,4
13. Obchodní akademie, Tyršovo náměstí 250, Chrudim II 175,1
14. Obchodní akademie, Štefánikova 325, Pardubice 174,5
15. Obchodní akademie, Palackého 123, Frýdek-Místek 172,5
16. Soukromá střední odborná škola, s.r.o, Osvobození 699, Kunovice 171,6
17. Soukromá SOŠ Jeseník s.r.o., Dukelská 1240, Jeseník 171,6
18. Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice 171,0
19. Obchodní akademie, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 170,7
20. Soukromá škola cestovního ruchu, s.r.o.,1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 169,6
21. Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk 166,8
22. ČAO Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, Praha 166,1
23. Obchodní akademie, Malé náměstí 158, Trutnov 165,7
24. VOŠE a OA, Kollárova 5, Praha 8 165,2
25. Obchodní akademie, Karlova 111, Písek 164,3
26. OA a VOŠ obchodní, Pionýrská 23, Brno 164,3
27. Obchodní akademie, Denisovo nábřeží 673, Náchod 163,2
28. Obchodní akademie, Hany Kvapilové 20, Opava 163,0
29. SVOŠ a PSOA, spol. s r. o., Lindnerova 575/1, Praha 8 - Libeň 161,8
30. Obchodní akademie, Heroldovy sady 1, Praha 10 161,3
31. Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, Pelhřimov 161,3
32. Obchodní akademie, nám. Svobody 1, Jihlava 159,6
33. Českoslovanská akademie obchodní, Resslova 5, Praha 2 159,5
34. Obchodní akademie, Plánická 196, Klatovy 1159,2
35. Masarykova obchodní akademie, Pražská 1222, Rakovník 158,5
36. Obchodní Akademie, tř. ČSA 274, Hradec Králové 158,0
37. Obchodní akademie, Olomoucká 82, Mohelnice 157,8
38. SOŠ gastronomická, U Borského parku 3, Plzeň 157,2
39. Obchodní akademie a Vyšší odb. škola, Na Příkopech 104, Příbram 1 157,2
40. Obchodní akademie Bučovice, Komenského nám. 211, Bučovice 156,6
41. Střední odborná škola cestovn. ruchu, Senovážné nám. 12, České Budějovice 155,6
42. VOŠSP, SPgŠ, OA a RŠ v Mostě, Zd. Fibicha 2778, Most 154,0
43. Obchodní akademie a gymnázium, Pivovarská 69, Vimperk 153,9
44. Obchodní akademie, Studentská 1354, Žatec 153,9
45. Obchodní akademie, Velkomoravská 13, Hodonín 153,7
46. Obchodní akademie, Palackého 18, Prostějov 153,7
47. Obchodní akademie, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 152,0
48. Obchodní akademie Dr. A. Bráfa, Bráfova 9, Třebíč 150,7
49. Hotelová škola, Komenského 449/2, Mariánské Lázně 150,2
50. Obchodní akademie, Svatoslavova 6, Praha 4 149,6
51. VOŠ, OA a SZŠ Domažlice, Erbenova 184, Domažlice 149,6
52. Obchodní akademie, Hovorčovická 1281, Praha 8 149,4
53. Obchodní akademie, Poštovní 3, Teplice 149,3
54. Obchodní akademie, Bartošova 24, Přerov 149,3
55. Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 148,7
56. Bankovní akademie - SOŠ, Vlkova 12, Praha 3 148,4
57. Obchodní akademie, Na Valech 690, Chotěboř 147,7
58. Obchodní akademie a Rod. škola T.G.M., Komenského 522, Kostelec nad Orlicí 146,4
59. Anglo-německá obchodní akademie, Bělohorská 171, Praha 6 145,7
60. Obchodní a hotelová škola, Bosonožská 9, Brno 144,6
61. Obchodní akademie a Obchodní škola, Národního odboje 17, Ústí nad Labem144,4
62. Hotelová škola, Slovanského bratrství 1664, Pelhřimov 144,3
63. Obchodní akademie a VOŠE, T. G. Masaryka 20, Svitavy 143,4
64. Gymnázium a Obchodní akademie, Komenského 586, Vrchlabí 1 143,3
65. Gymnázium a obch. akademie Sedlčany, Nádražní 90, Sedlčany 142,8
66. OA a Gymnázium, Linecká 368, Kaplice 142,5
67. Soukromá SOŠ START, Chvaletická 918, Praha 14 - Lehovec 142,0
68. Obchodní akademie, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 141,7
69. Střední hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10 140,5
70. OA a VOŠ sociální, Kounicova 57, Brno 139,6
71. Obchodní akademie, Nad Čertovkou 18, Blansko 138,4
72. Euroškola Praha SOŠ s. r. o., Tupolevova 5, Praha - Letňany 137,6
73. Obchodní akademie a VOŠ, Bezručova 17, Karlovy Vary 137,5
74. Obchodní akademie, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou 137,1
75. Obchodní akademie, Kutnohorská 41, Kolín 136,9
76. Obchodní akademie, Krupkovo náměstí 4, Praha 6 - Bubeneč 136,8
77. Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, Vlašim 135,3
78. Soukr. stř. škola cest. ruchu ARCUS, Kardašovská 691, Praha 9 135,3
79. SOU obchodní a SOŠ SČMSD Žďár n.S. s.r.o., Komenského 10, Žďár nad Sázavou 3 135,3
80. VOŠE a Obchodní akademie, T. G. Masaryka 901/14, Mladá Boleslav 135,1
81. Obchodní akademie, Polní 964, Orlová - Lutyně 134,9
82. Střední podnikatelská škola, s.r.o., Nám. T.G.Masaryka 1281, Zlín 134,7
83. Soukr. stř. odb. škola Hranice s.r.o., Jaselská 832, Hranice 134,2
84. Obchodní akademie T.Bati a VOŠE, náměstí T. G. Masaryka 3669, Zlín 133,6
85. Soukromá střední hotelová škola, náměstí T. G. Masaryka 3050, Zlín 133,6
86. MICHAEL-SSŠRT, Machkova 1646/II, Praha 4 133,4
87. Střední odborná škola, Školní 280, Plasy 133,4
88. Škola managementu a služeb Praha, Tylova 2391, Písek 133,4
89. Obchodní akademie, Kubelíkova 37, Praha 3 133,0
90. Integrovaná střední škola, Tererova 1399, Praha 4 132,5
91. Střední průmyslová škola, třída Tomáše Bati 4187, Zlín 132,3
92. Vyšší odborná škola a Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 130,7
93. Obchodní akademie, Táboritská 688, Třeboň 130,5
94. Obchodní akademie, Školní 698, Veselí nad Moravou 130,4
95. Obchodní akademie, T. G. Masaryka 1000, Choceň 130,4
96. Soukr. SŠ podnikatelská Náchod s.r.o., Tyršova 207, Náchod 130,1
97. Obchodní akademie, Pařížská 15, Ústí nad Labem 129,9
98. ISŠ sklářská, OU a PŠ, Tovární 362, Chlum u Třeboně 129,5
99. Obchodní akademie a Obchodní škola, Nádražní 22, Uherské Hradiště 128,7
100. Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, Slaný 128,0

Celková úroveň - SOŠ obory pedagogické a humanitní

pořadí název školy hodnota

1. Soukromá střední odborná škola, s.r.o, Osvobození 699, Kunovice 200,0
2. SŠ inf. a knihovnických služeb, Pacovská 4, Praha 4 - Krč 161,9
3. Stř. odb. škola inf. a knih. služeb, Hapalova 6, Brno 154,4
4. Střední pedagogická škola, Masarykova 248, Čáslav 143,7
5. Právní akademie, Dr. Milady Horákové 60, Liberec 140,6
6. Střední pedagogická škola, Pontassievská 3, Znojmo 140,4
7. TRIVIS SVA s.r.o. Ústí nad Labem, Stará 100, Ústí nad Labem 126,2
8. Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537/7, Praha 4 126,1
9. Střední odborná škola, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec 124,7
10. Obchodní akademie, Karasova 16, Ostrava-Mariánské Hory 110,6
11. Střední pedagogická škola, Jeronýmova 27, Liberec 110,4
12. Střední pedagogická škola, 1. máje 5, Kroměříž 107,0
13. SPgŠ J.H.Pestalozziho a RŠ, Komenského 3, Litoměřice 105,5
14. Střední pedagogická škola, Evropská 33, Praha 6 105,2
15. Střední odborná škola, Školní 1, Plzeň 102,1
16. Střední ped. škola a Rodinná škola, Lidická 40, Karlovy Vary 96,0
17. Střední pedagogická škola, Denisova 3, Přerov 95,3
18. Církevní střední odborná škola, Husova 537, Bojkovice 94,4
19. Střední pedagogická škola, Komenského nám.22, Litomyšl 94,2
20. Střední odborná škola veřejnosprávní, Masarykova tř. 1313, Orlová-Lutyně 92,4

Celková úroveň - SOŠ obory zdravotnické

pořadí název školy hodnota

1. Střední průmyslová škola grafická, Hellichova 22, Praha 1 163,8
2. SZŠ a VZŠ, Husova 54, Jihlava148,9
3. MICHAEL-SSŠRT, Machkova 1646/II, Praha 4 142,0
4. Střední odborná škola služeb, K Sídlišti 840, Praha 4 141,4
5. Střední uměleckoprůmyslová škola, Skálova 373, Turnov 137,6
6. SSOŠ umění a managementu, s.r.o., Husníkova 2075, Praha 5 - Nové Butovice129,1
7. Střední odborná škola, s.r.o., Stromořadí 420, Uničov 127,6
8. Střední odborná škola, Telečská 50, Jihlava 125,1
9. Střední zemědělská škola, Špindlerova 690, Roudnice nad Labem 124,8
10. SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice 121,3
11. Střední zemědělská a Rodinná škola, Sadová 1234, Čáslav 116,4
12. Výtvarná škola Václava Hollara, Hollarovo nám. 2, Praha 3 115,8
13. Střední škola uměleckých řemesel, Husova 10, Brno114,8
14. Střední zdravotnická škola, Soudní 20, Nymburk 113,6
15. Střední průmyslová škola keramická, Písecká 203, Bechyně 111,9
16. Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 109,9
17. Stř. soukr. umělecká škola Ostrava, s.r.o., Čihalíkova 26, Michálkovice 104,2
18. Střední odborná škola, Krumlovská 25, Ivančice 104,1
19. Integrovaná střední škola, Poděbradská 94, Pardubice 103,7
20. Rodinná škola v Praze 9, Vysočanské nám. 500, Praha 9 103,0
21. SPŠT a VOŠT, Francouzská 101, Brno 99,8
22. SZŠ Kolín, Karolíny Světlé 135, Kolín I 99,2
23. Střední uměleckoprůmyslová škola, Všehrdova 267, Uherské Hradiště 98,0
24. Střední uměleckoprům. škola sv. Anežky, Tavírna 109, Český Krumlov 95,6
25. SZŠ, Komenského 234, Hradec Králové 95,3
26. Integrovaná střední škola, Dr. Farského 300, Vysoké nad Jizerou 93,4
27. SZŠ a VZŠ, Alšovo nábřeží 6/82, Praha 1 91,2
28. Soukromá střední výtvarná škola, Budějovická 100, Písek 90,6
29. Střední odborná škola MUDr. Švejcara, Majerova 1, Plzeň 90,2
30. SZŠ, Purkyňova 9, Svitavy 90,2
31. Střední průmyslová škola slévárenská, Šujanovo nám. 1, Brno 88,5
32. Stř. odb. škola gastronomie a služeb, Na Svahu 8, Liberec 2 88,1
33. Střední uměleckoprůmyslová škola, K. Pokorného 1742, Ostrava-Poruba 87,9
34. Střední odborná škola, Seifertovy sady 20, Kutná Hora 87,7
35. SZŠ, Lipová 18, Brno 86,4
36. Střední odborná škola, Pivovarská 1419, Holešov 85,9
37. Soukr. stř. uměleckoprumyslová škola-Zámeček, s.r.o, Pod Vinicemi 82, Plzeň 85,4
38. Soukromá stř. umělecká škola grafická, Křížová 18, Jihlava 84,7
39. Církevní střední zdravotnická škola, Grohova 14/16, Brno 84,7
40. SZŠ, Palackého 3, Chomutov 84,3
41. SUPŠS Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, Kamenický Šenov 83,9
42. SZŠ, VZŠ a VOŠ Třebíč, Hasskova 15, Třebíč 82,3
43. Střední odborná škola, Drtinova 3, Praha 5 - Smíchov 82,0
44. SZŠ, Svobody 50, Vyškov 81,7
45. Střední odborná škola, Školní 1, Plzeň 81,5
46. Soukromá rodinná škola, Hnězdenská 549, Praha 8 81,3
47. SZŠ a VZŠ E. PÖTTINGA, Pöttingova 2, Olomouc 81,2
48. Střední odborná škola, Zemědělská 3, Šumperk 81,2
49. SZŠ, Tylova 18, Plzeň80,3
50. SPŠ a SUPŠ Opava, Praskova 8, Opava80,1
51. Soukromá mistrovská škola uměl. designu, Vážská 619, Praha 9 - Čakovice80,0
52. SZŠ, 28. října 1390, Turnov 79,4
53. SZŠ, Poděbradova 336, Chrudim 79,3
54. Střední odborná škola, Náhorní 1, Praha 8 79,0
55. SOŠ podnikání a služeb, Bratříků 851, Havlíčkův Brod 78,6
56. Integrovaná střední škola, Na Karmeli 206, Mladá Boleslav 78,6
57. SUPŠ a VOŠ, Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou78,0
58. Střední odborná škola, Benešova 508, Stříbro 77,5
59. Střední odborná škola, Havlíčkova 812, Úpice 77,5
60. VOŠ, SZeŠ a RŠ, Mendelova 131, Benešov 77,4
61. Střední odborná škola, Černoleská 1997, Benešov 76,3
62. Střední odborná škola, U Hřiště 527, Velešín 76,3
63. SZŠ, Na Morávce 822, Uherské Hradiště 76,1
64. SZŠ Klatovy, Kollárova 444, Klatovy 75,9
65. SZŠ, RŠ a SOU, Tavírna 342, Český Krumlov 75,9
66. SZŠ, Kladská 2, Šumperk75,7
67. SZŠ, Dvořákovy sady 2, Opava 75,6
68. Rodinná škola, Náměstí 34, Kašperské Hory 75,0
69. SZŠ, Poděbradská 2, Karlovy Vary 74,7
70. Střední odborná škola, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek 74,1

MLADÁ FRONTA DNES 13/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 13.1.2000
Strana: 3

ZÁJEM O STUDIUM

Jedná se o ukazatel, který seřazuje školy podle toho, jak velký zájem o ně žáci mají. Jde o poměr mezi počtem žáků, kteří si školu uvedli do přihlášky jako svou první volbu, a počtem těch, které škola skutečně do prvního ročníku pro školní rok 1999/2000 zapsala. Údaj jasně ukazuje, kolikrát je zájem o studium na dané střední škole ze strany žáků a jejich rodičů vyšší, než je škola schopna uspokojit. Zvláště ve městech s větší vzdělávací nabídkou může naznačit, jakou má škola v regionu pověst, zda je považována za dobrou, a rodiče se proto snaží své děti na ni přihlásit. Je při tom samozřejmě nutno brát v úvahu, že větší zájem je například o školu, která jako jediná v okrese či regionu vypisuje určité obory.

Pramen: databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání

Zájem o studium - 4letá gymnázia

pořadí název školy hodnota

1. České reálné gymnázium, Pražská 54a, České Budějovice 3,176
2. Rakouská škola v Praze, Drtinova 3, Praha 5 - Smíchov 3,083
3. Soukromé gymnázium, Moravská 29, Havířov - Šumbark 2,875
4. Biskup. gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 2,731
5. Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice 2,729
6. Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1 2,705
7. Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha 6 - Petřiny 2,556
8. Klasické gymnázium Modřany, Rakovského 3136/II, Praha 4 2,526
9. Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno 2,481
10. Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 2,450
11. Reálné gymnázium, Studentská 4, Prostějov 2,222
12. Gymnázium, Fr.Hajdy 34, Ostrava - Hrabůvka 2,204
13. Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové 2,181
14. Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa 2,133
15. Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 2,066
16. Gymnázium s roz.výukou ČJ, Čs. exilu 491, Ostrava - Poruba 2,065
17. Gymnázium, Legionářů 1, Hodonín2,033
18. Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 42,019
19. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 2,018
20. Ekogymnázium Praha o.p.s., Nad Vodovodem 460/81, Praha 10 2,000
20. Gymnázium J. Š. Baara, Pivovarská 323, Domažlice 2,000
20. Gymnázium, Michalova 4, Brno 2,000
20. Gymnázium, J. A. Komenského 414, Čelákovice 2,000
24. Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno 1,982
25. Gymnázium, Čs.Exilu 669, Ostrava-Poruba 1,933
25. Gymnázium, Komenského náměstí 4, Děčín 1,933
27. Gymnázium, Arabská 14, Praha 6 1,925
28. Gymnázium, Sokolovská 27, Velké Meziříčí 1,893
29. Gymnázium, Jateční 22, Ústí nad Labem 1,870
30. Gymnázium, 17.listopadu 211, Orlová - Lutyně 1,867
30. Gymnázium, Horní náměstí 5, Šternberk 1,867
30. Gymnázium, Hladnovská 35, Slezská Ostrava1,860
30. Gymnázium J.A. Komenského, Komenského 169, Uherský Brod 1,860
34. Táborské soukr. gymnázium, Zavadilská 2472, Tábor 1,857
35. Gymnázium Olgy Havlové, M. Majerové 1691, Ostrava - Poruba 1,844
36. Gymnázium, Sady 28. října 1, Břeclav1,840
37. EKOGYMNÁZIUM, Zámek 1/I, Poděbrady 1,833
38. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 1,828
39. Moravské gymnázium, Veveří 30, Brno 1,786
40. Gymnázium, Mikulášské náměstí 23, Plzeň 1,783
41. Gymnázium, T.G.Masaryka 106, Ústí nad Orlicí 1,767
42. Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice, 1,765
43. Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 1,759
44. Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno 1,750
44. Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov 1,750
46. Česko - angl. gymnasium, Třebízského 1010, České Budějovice 1,741
47. Gymnázium, Komenského 713, Třinec 1,724
48. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov 1,707
49. Gymnázium, Stavbařů 59/2857, Ústí nad Labem 1,700
50. Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou 1,690
51. Gymn. Fr. Křižíka, s.r.o., Husovo náměstí 9, Plzeň 1,667
52. Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň 1,656
53. Sportovní gymnázium, Botanická 70, Brno 1,636
54. Gymnázium, Mostecká 3000, Chomutov 1,627
55. Gymnázium Dr.K. Polesného, Komenského náměstí 4, Znojmo 1,611
56. Gymnázium a Sport.gymn., Přípotoční 1337, Praha 10 1,585
57. Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 1,583
58. Gymnázium, Husova 470, Benešov 1,571
58. Gymnázium a SPŠ chemická, Nám. T.G.Masaryka 2734, Zlín 1,571
60. Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5 1,568
61. Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové1,566
62. Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, Strážnice 1,563
63. Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc 1,551
64. Lepařovo gymnázium, Jiráskova 30, Jičín 1,545
65. Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim 1,542
66. Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 1700, Praha 3 1,537
67. Gymnázium, Nám.Fr.Křižíka 860, Tábor 1,536
67. Gymnázium F. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou 1,536
69. Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou 1,533
70. Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 3, Liberec 1,526
70. Gymnázium, Palackého náměstí 1, Boskovice 1,526
72. Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň 1,519
73. Gymnázium, U Libeňského zámku 1, Praha 8 1,509
74. Gymnázium, Třída T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek 1,506
75. Gymnázium V. Nováka, Husova 333, Jindřichův Hradec 1,500
76. Gymnázium, Lesní čtvrť 1364, Zlín 1,494
77. Gymnázium a sport. gymn., Nad Štolou 1, Praha 7 1,493
78. Gymnázium, Evropská 33, Praha 6 1,490
79. Gymnázium, Postupická 2600, Praha 4 1,480
79. Gymnázium, Vejrostova 2, Brno - Bystrc 1,480
81. Soukr. G J. Škvoreckého, Legerova 5, Praha 2 1,467
81. Gymnázium, ČS armády 1530, Most 1,467
83. Gymnázium, Masarykovo náměstí 8, Šumperk 1,466
84. Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, Kyjov 1,463
85. Gymnázium, Táborská 185,,Brno 1,462
85. Gymnázium, Pastviny 70, Brno - Komín 1,462
87. Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 1,456
88. Gymnázium, Velehradská 218, Uherské Hradiště 1,455
89. Gymnázium, Botičská, Praha 2 1,455
90. Gymnázium, Komenského 2, Havířov - Město 1,452
90. Gymnázium, Husovo náměstí 1, Ledeč nad Sázavou 1,452
92. Gymnázium, Součkova 500, Bučovice 1,448
93. Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 1,429
93. Gymnázium, Dr. Edvarda Beneše 449/II, Soběslav 1,429
95. Gymnázium, Mírová 1442, Karviná - Nové Město 426
96. Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod 1,424
97. Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice 1,423
98. Gymnázium B. Bolzana, V Holešovičkách 2, Praha 8 1,412
99. Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 1,404
100. Gymnázium, Velehradská 1527, Staré Město 1,400

Zájem o studium - 6letá gymnázia

pořadí název školy hodnota

1. Gymnázium, Postupická 2600, Praha 4 10,000
2. Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 6,500
3. Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 6,067
4. Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 5,081
5. Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno 5,000
6. Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9 4,250
7. Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové 3,810
8. Reálné gymnázium, Studentská 4, Prostějov 3,464
9. Rakouská škola v Praze, Drtinova 3, Praha 5 3,100
10. Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno 2,933
11. Gymnázium, Dr. Ed. Beneše 7, Hlučín 2,767
12. Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc 2,583
13. Gymnázium, Ústavní 400, Praha 82,533
14. Gymnázium Na Pražačce, Nad Ohradou 1700, Praha 3 2,426
15. Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 2,304
16. Gymnázium, Vítězná 616, Český Brod 2,033
17. Gymnásium Jižní Město, Tererova 17, Praha 4 1,956
18. Gymnázium F. Palackého, Husova 146, Valašské Meziříčí 1,939
19. Sportovní gymnázium, Výškovická 2631, Ostrava - Zábřeh 1,938
20. Gymnázium Pod Sv. Horou, Balbínova 328, Příbram II 1,903
21. Biskup. G J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 1,867
22. Soukromé šest. gymnázium, U Haldy 18, Ostrava - Hrabůvka 1,800
23. Gymnázium, Nám.Fr.Křižíka 860, Tábor1,750
24. Gymnázium, nám. Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 1,741
25. Gymnázium Klatovy, Národních mučedníků 347, Klatovy 1,733

Zájem o studium - 8letá gymnázia

pořadí název školy hodnota

1. Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 8,207
2. Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice 6,633
3. Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 6,100
4. Gymnázium, Křenová 36, Brno 6,034
5. Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno5,833
6. Gymnázium, Písnická 760, Praha 4 5,633
7. Gymnázium, Nešverova 1, Olomouc 5,286
8. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 5,000
9. Gymnázium, Sladkovského náměstí 8, Praha 3 4,806
10. Gymnázium, Mezi Školami 2475, Praha 5 4,783
11. Gymnázium, Ohradní 55, Praha 44,677
12. Gymnázium, Husova 470, Benešov 4,567
13. Gymnázium, Nám. Fr. Křižíka 860, Tábor 4,548
14. Gymnázium, Nám. E. Beneše 1573, Kladno 4,097
15. Gymnázium a OA, Komenského nám. 1, Říčany 4,080
16. Gymnázium, Konstantinova 1500, Praha 4 4,078
17. Gymnázium, Voděradská 2, Praha 10 3,902
18. Gymnázium, Čs. dobrovolců 11, Teplice 3,800
19. První obnov. reál. gymn., Lindnerova 3, Praha 8 3,792
20. Gymnázium, Komenského 402, Příbram VII 3,767
21. Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc 3,700
21. Gymnázium, Wagnerovo náměstí 458, Beroun 3,700
23. Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 3,667
24. Gymnázium, Husitská 2053, Sokolov 3,633
25. Gymnázium, Nad alejí 1952, Praha 63,627
26. Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno 3,607
27. Masarykovo gymnázium, Tyršova 1069, Vsetín 3,600
28. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 3,567
29. Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice 3,548
30. Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 3,500
31. Gymnázium, Masarykovo nám. 9, Třebíč 3,483
32. Gymnázium, Komenského 2, Havířov - Město 3,424
33. Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice 3,419
34. Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 3,379
35. Gymnázium, Studentská 1205, Ostrov 3,355
36. Gymnázium, Česká 64, České Budějovice 3,333
37. Gymnázium a sport. gymn., Dr. Randy 13, Jablonec nad Nisou 3,300
38. Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Moravská Ostrava 3,290
39. Gymnázium, Legionářů 1, Hodonín 3,219
40. Biskup. G J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 3,194
41. Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 3,144
42. První české gymnázium, Národní 25, Karlovy Vary3,133
43. Gymnázium, Velehradská 218, Uherské Hradiště 3,111
44. Gymnázium, Fr. Hajdy 34, Ostrava - Hrabůvka3,097
45. Gymnázium, Hladnovská 35, Slezská Ostrava 3,032
46. Moravské gymnázium, Veveří 30, Brno 3,000
46. Osmileté G Buďánka, Holečkova 31a, Praha 5 3,000
48. Gymnázium, Ústavní 400, Praha 82,950
49. Gymnázium, Žižkova 162, Kolín III 2,900
49. Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš 2,900
49. Gymnázium J. Seiferta, Vysočanské nám. 500, Praha 9 - Nové Vysočany 2,900
52. Gymnázium, Jana Palacha 804, Turnov 2,871
53. Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 3, Liberec 2,867
54. Sportovní gymnázium, Táborská 28, Plzeň 2,862
55. Gymnázium, Na Hrádku 20, Tišnov 2,833
56. Gymnázium, Horní náměstí 5, Šternberk 2,800
57. Gymnázium, Hradební 218, Broumov 2,750
58. Gymnázium J.Wolkera, Kollárova 3, Prostějov2,737
59. Gymnázium, Na Sadech 308, Třeboň 2,733
60. Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou 2,700
61. Gymnázium, Chodovická 2250, Praha 9 2,678
62. Gymnázium, Martinská čtvrť 1172, Frenštát p. R. 2,656
63. Gymnázium, Truhlářská 22, Praha 1 2,633
64. Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 2,622
65. Gymnázium V. Hlavatého, Poděbradova 661, Louny2,571
66. Lepařovo gymnázium, Jiráskova 30, Jičín 2,533
67. Gymnázium, Českolipská 373, Praha 9 2,530
68. Gymnázium a sport. gymn., Nad Štolou 1, Praha 7 2,508
69. Gymnázium, Sady 28. října 1, Břeclav 2,508
70. Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava - Zábřeh 2,500
70. Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 2,500
70. Gymnázium, Sokolovská 27, Velké Meziříčí 2,500
73. Gymnázium F. M. Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou 2,467
74. Gymnásium, Svojsíkova 1, Litoměřice 2,452
74. Gymnázium M. Koperníka, 17. listopadu, Bílovec 2,452
76. Gymnázium, Lesní čtvrť 1364, Zlín 2,450
77. Gymnázium, Smetanův okruh 2, Krnov 2,433
77. Gymnázium, Zborovská 45, Praha 5 2,433
79. Gymnázium, Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm 2,406
80. Gymnázium a SOŠ, ul. Mládežníků, Rokycany 2,400
80. Gymnázium, Josefská 7, Praha 12,400
82. Gymnázium V.B.Třebízského, Smetanovo nám. 1310, Slaný2,387
83. Gymnázium, Náměstí Osvobození 20, Zábřeh 2,373
84. Gymnázium J.S.Machara, Kralovická 668, Brandýs nad Labem 2,360
85. Klasické gymnasium, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky 2,351
86. Gymnázium, Komenského náměstí 7, Mikulov 2,345
87. Gymnázium a SPgŠ, Masarykova 248, Čáslav 2,333
88. Gymnázium, Nerudova 7, Cheb 2,297
89. Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 2,283
90. Gymnázium, Pod Vrchem 3421, Mělník 2,267
91. Gymnázium, Palackého 191/1, Mladá Boleslav 2,262
92. Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava 2,250
93. Dvořákovo gymnázium, Dvořákovo náměstí 800, Kralupy nad Vltavou 2,240
94. Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, Kyjov 2,233
94. Gymnázium, ČS armády 1530, Most 2,233
96. Gymnázium Jiřího z Poděb., Studentská 166, Poděbrady 2,219
97. Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa 2,217
98. Gymnázium, Čs.Exilu 669, Ostrava-Poruba 2,183
99. Gymnázium, Sokolovská 1, Svitavy 2,172
100. Gymnázium, Litoměřická 726, Praha 9 2,167

Zájem o studium - SOŠ

pořadí název školy hodnota

1. VOŠG a SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha 1 4,872
2. SŠ uměleckých řemesel, Husova 10, Brno4,810
3. Střední uměleckoprůmyslová škola, Všehrdova 267, Uherské Hradiště 4,367
4. Střední hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10 4,297
5. Střední uměleckoprůmyslová škola, K. Pokorného 1742, Ostrava - Poruba 4,280
6. Střední pedagogická škola, Denisova 3, Přerov 4,222
7. Taneční centrum Praha, U Větrníku 3, Praha 6 4,143
8. Výtvarná škola V. Hollara, Hollarovo náměstí 2, Praha 3 3,672
9. SOŠ gastronomie a služeb, Na Svahu 8, Liberec II 3,400
10. Střed.uměleckoprům.škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3 3,193
11. SPŠ keramická, Písecká 203, Bechyně 3,170
12. Taneční konzervatoř, Křižovnická 7, Praha 1 3,097
13. Tauferova SOŠ veterinární, Koperníkova 22, Kroměříž 3,068
14. SOŠ BOHEMIA REGIA, U Společenské zahrady 3, Praha 4 3,000
14. Stř. soukr. umělec. škola, Čihalíkova 26, Ostrava - Michálkovice 3,000
16. Střední odborná škola, Náhorní 1, Praha 82,941
17. OA, Kounicova 57, Brno 2,917
18. Moravskoslezská OA, Šenovská 356, Petřvald 2,875
19. SOŠ podnikatelská, Hradecká 1151, Hradec Králové 2,833
20. Soukr. stř. um. šk. graf., Křížová 18, Jihlava 2,798
21. SUŠ textilních řemesel, U Půjčovny 9, Praha 1 2,727
22. Soukromá hotelová škola, Zahradní 129, Liberec 2,714
23. ISŠ polygrafická, Šmahova 110, Brno 2,680
24. Střední uměleckoprům. škola, Skálova 373, Turnov 2,660
25. Soukr. SŠ cest. ruchu ARCUS, Kardašovská 691, Praha 9 2,625
26. Soukromá hotelová škola, U Náhona 363, Hradec Králové 2,611
27. Soukr.SŠ obch. technická, Květnového vítězství 1554, Praha 4 2,545
28. HŠ a VOŠ hotel. a turismu, Komenského 156, Poděbrady 2,483
29. Soukr. odb. škola, s.r.o., Olešská 2295, Praha 10 2,429
30. Střední odborná škola, Charbulova 106, Brno 2,421
31. Podnik. a manaž. akademie, K Milíčovu 674, Praha 4 2,375
32. Střední uměl. prům. škola, Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 2,367
33. Cyrilometodějská SPgŠ, Lerchova 63, Brno 2,333
33. Soukr. SŠ umělec. řemesel, Gurtěvova 8, Ostrava - Zábřeh 2,333
35. Janáčkova konzervatoř, Českobratrská 40, Ostrava 2,278
36. Souk. stř. škola podn. OaS, s.r.o, Palackého 4 - 6, Prostějov 2,250
37. Střední odborná škola, Sirotčí 4, Třebíč 2,200
38. Střední pedagogická škola, Komenského 5, Boskovice 2,192
39. SZŠ a VZŠ, Merhautova 15, Brno 2,179
40. SOS gastronomická, U Borského parku 3, Plzeň 2,172
41. SOŠ MUDr. Švejcara, Majerova 1, Plzeň 2,168
42. VOŠON a SPŠO, Jablonského 3, Praha 7 2,138
43. SOŠ cestovního ruchu, Senovážné náměstí 12, České Budějovice 2,125
43. Hotelová škola, Komenského 449, Mariánské Lázně 2,125
45. Střední odborná škola, Gen. Tesaříka 114, Příbram 2,111
45. SUPŠ sklářská, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod 2,111
47. SPŠ a SUPŠ, Praskova 8, Opava 2,108
48. Soukromá SŠ podnikání, Řepčínská 101, Olomouc 2,100
49. Střední zemědělská škola, Čelakovského 200, Písek2,093
50. Střední pedagog. škola, Pontassievská 3, Znojmo 2,091
51. Střední odborná škola, Jiřího z Poděbrad 949, Uherské Hradiště 2,083
52. Hotelová škola, Tyršova 34, Opava 2,077
53. SPŠT a VOŠ textilní, Francouzská 101, Brno 2,043
54. Střední zdravot. škola, K. H. Borovského 2315, Karviná - Mizerov 2,024
55. Soukr. střed. škola DANAÉ, Svídnická 1A, Praha 8 2,000
55. Střední zdravot. škola, Husova 3, České Budějovice 2,000
55. SOŠ energetická, Na Průhoně 4800, Chomutov 2,000
55. Střední zdravot. škola, Komenského 234, Hradec Králové 2,000
55. Polab. soukr.OA, Gorkého 867, Pardubice 2,000
55. Stř. odb. um. šk. varhan., Revoluční 56, Krnov 2,000
61. VOŠ, SPŠ a OA Čáslav, Přemysla Otakara II. 938, Čáslav 1,959
62. SPŠ keramická, nám.17.listopadu 12, Karlovy Vary 1,938
63. Střední pedagog. škola, Jeronýmova 27, Liberec 1,923
64. SOŠ, SOU a U, Zahradní 541, Ústí nad Orlicí 1,920
65. SZŠ a VZŠ, Palachova 35, Ústi nad Labem 1,914
66. Střední odborná škola, Mojmír 747, Uherské Hradiště 1,864
67. SZŠ a VZŠ, Příluky 372, Zlín 1,862
68. První soukromá OA, Lindnerova 1, Praha 8 1,857
68. Střední zdravot. škola, Karoliny Světlé 135, Kolín 1,857
70. Střední zdrav. škola, Studentská 1095, Hranice 1,849
71. Střední odborná škola, Masarykova tř. 1313, Orlová - Lutyně 1,839
72. Střední zdravot. škola, Alšovo nábřeží 6, Praha 1 1,836
73. Soukr. škola Garance - OA, Znojemská 1002, Pohořelice 1,833
74. Stř. umprům. škola sklářská, Havlíčkova 57, Kamenický Šenov 1,828
75. SOŠ specializační, Bítovská 1, Praha 4 1,826
76. Střední zdrav. škola, Na Půstkách 68, Frýdek-Místek 1,825
77. Obchodní akademie ELDO, Střední 59, Brno 1,821
78. Střední průmyslová škola, Školní 101, Trutnov 1,820
79. Soukr. obch. a právní ak., Opletalova 4, Jablonec nad Nisou 1,818
79. Střední zdravot. škola, Na Morávce 822, Uherské Hradiště 1,818
81. Střední odborná škola, Stará 100, Ústí nad Labem 1,816
82. VOSPgS a SPgS, 1. máje 5, Kroměříž 1,810
83. OA a VOŠ, Bezručova 17, Karlovy Vary 1,796
84. Střední pedagog. škola, Kumburská 740, Nová Paka 1,793
85. Právní akademie, Dr. Milady Horákové 60, Liberec 1,786
86. Střední zdravot. škola, Divadelní 4, Nový Jičín 1,781
87. Euroškola Praha SOŠ, Tupolevova 525, Praha - Letňany 1,778
88. Střední odborná škola, Příčná 1108, Ostrava - Poruba 1,769
89. Střední uměl. prům. škola, Tavírna 109, Český Krumlov 1,757
90. SOŠ a SOU, Pavlákova 3942, Kroměříž 1,755
91. SZdrŠ a VZdrŠ, Tylova 18, Plzeň 1,754
92. Střední odborná škola, Purkyňova 97, Brno 1,746
93. Integ. SŠ obchodní, Jablonského 3, Praha 7 1,745
93. Střední zdravot. škola, Kostelní 9, Liberec 1,745
95. Střední průmyslová škola, Studentská 1384, Hranice 1,745
96. Střední odborná škola, E. Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem 1,731
97. Střední zdravotnická, Albertova 4261, Kroměříž 1,719
98. Stř. prům. a uměl. škola, Brandlova 32, Hodonín 1,706
99. Střední zdravot. škola, Lipová 18, Brno 1,705
100. Střední zdravot. škola, Jeremenkova 2, Ostrava - Vítkovice1,702

MLADÁ FRONTA DNES 13/01/00

Titul: MF Dnes
Datum vydání: 13.1.2000
Strana: 4

ÚSPĚŠNOST PŘI PŘIJÍMÁNÍ NA VYSOKÉ ŠKOLY

Ukazatel porovnává počet zapsaných studentů na vysoké škole a celkový počet absolventů z roku 1999 z dané školy. Pokud se někdo zapsal ke studiu na více fakultách vysokých škol, je počítán tolikrát, kolikrát se zapsal. Každé "zapsání" je navíc váženo přepočteným "koeficientem zájmu" o danou fakultu. Údaj hodnotí u gymnázií úspěšnost všech absolventů školy o další studium a u středních odborných škol bere do úvahy i počet skutečných uchazečů o studium na vysoké škole. A to proto, že střední odborné školy mají - kromě přípravy ke studiu na vysoké škole - i jiné cíle (připravit své absolventy pro uplatnění na trhu práce) a takové znevýhodnění oproti gymnáziím by pro ně bylo do jisté míry nespravedlivé. Hodnota "žebříčkového" ukazatele je dána souhrnem několika ukazatelů: počtem uchazečů z dané střední školy o studium na vysoké škole, jejich směřováním (uchazeči ze strojní průmyslovky se budou pravděpodobně hlásit spíše na technické fakulty, absolventi obchodních akademií spíše na fakulty ekonomického zaměření, apod.) a pochopitelně jejich úspěšností. Další pohledy na úspěšnost absolventů střední školy při přijímání na vysoké školy a vývoji této úspěšnosti podávají doplňkové ukazatele. Doplňkovým ukazatelem je počet přihlášek zapsaných ke studiu na vysoké škole na 100 absolventů. Skupiny fakult označují typy oborů, na které se zapsalo nejvíce absolventů dané školy. Všechny fakulty jsou rozděleny do deseti skupin podle zaměření: 1. Filozofické, teologické a sociální (zkratka FIL) 2. Právnické (zkratka PRÁV) 3. Ekonomické (zkratka EKON) 4. Pedagogické a Fakulta tělesné výchovy a sportu (zkratka PEDAG) 5. Technické (zkratka TECH) 6. Zemědělské a veterinární (zkratka ZEM) 7. Přírodovědecké (zkratka PŘÍR) 8. Lékařské (zkratka LÉK) 9. Chemicko-technologické, Matematicko-fyzikální a Fakulta jaderného a fyzikálního inženýrství (zkratka CH-MAT) 10. Umělecké (zkratka UMĚ)

Pramen: databáze Ústavu pro informace ve vzdělávání

Úspěšnost při přijímání na VŠ - gymnázia

pořadí název školy ukazatel-na 100-skupiny fakult

1. První obnovené reálné gymnázium, Lindnerova 3, Praha 8 553,1 94 FIL
2. Klasické gymnasium, Plovdivská 8, Brno - Žabovřesky 539,2 96 FIL
3. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 500,6 98 FIL
4. Gymnázium J. Seiferta, Vysočanské nám. 500, Praha 9 - Nové Vysočany440,2 103 TECH
5. Soukromé dívčí gymnázium, Zámecká 195, Velké Hoštice 427,0 67 FIL, PEDAG
6. Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň 412,1 110 PŘÍR
7. Gymnázium, Voděradská 2, Praha 10 399,7 96 TECH
8. Gymnázium, Terezy Novákové 2, Brno - Řečkovice 397,6 86 TECH
9. Gymnázium, Dašická 1083, Pardubice 397,5 92 ROVNOMĚ RNÉ
10. Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno 384,0 91 TECH
11. Gymnázium, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4 383,9 90 TECH
12. Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 3, Praha 1 382,2 94 FIL
13. Církevní gymnázium, Houškova 3, Plzeň 380,3 93 FIL
14. Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc 372,1 91 TECH
15. Matiční gymnázium, Dr. Šmerala 25, Moravská Ostrava 366,3 98 EKON
16. Gymnázium, Nad Alejí 1952, Praha 6 363,6 92 ROVNOMĚ RNÉ
17. Masarykovo gymnázium, Jičínská 528, Příbor 359,2 80 LÉK
18. Gymnázium, Velehradská třída 218, Uherské Hradiště 354,4 90 ROVNOMĚ RNÉ
19. Gymnázium, Jiráskova 617, Hořovice 353,1 89 PEDAG
20. Gymnázium, Budějovická 680, Praha 4 351,9 82 ROVNOMĚ RNÉ
21. Soukromé gymnázium ALTIS, K Libuši 57, Praha 4-Kunratice 348,4 78 EKON
22. Masarykovo gymnázium, Petákova 2, Plzeň 348,1 92 ROVNOMĚ RNÉ
23. Akademické gymnázium, Štěpánská 22, Praha 1 346,9 81 FIL, TECH
24. Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, Jirsíkova 5, České Budějovice 345,9 73 FIL, PEDAG
25. Gymnázium, Botičská 1, Praha 2 345,9 88 FIL
26. Gymnázium, Zborovská 45, Praha 5 344,6 124 TECH, CH-MAT
27. Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec 344,3 81 FIL, TECH
28. Arcibiskupské gymnázium, Korunní 2, Praha 2 344,3 75 FIL
29. Slovanské gymnázium, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc 340,2 77 FIL
30. Gymnázium, Tyršovo náměstí 970, Česká Třebová 339,7 79 PEDAG, TECH
31. Gymnázium, Česká 64, České Budějovice 336,1 73 PEDAG
32. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 1, Hradec Králové334,0 56 PEDAG, PŘÍR
33. Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové 333,8 82 ROVNOMĚ RNÉ
34. Gymnázium, Zlatá stezka 137, Prachatice 332,8 103 TECH
35. První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25,
Karlovy Vary-Drahovice 330,6 86 ROVNOMĚ RNÉ
36. Gymnázium, Palackého 191, Mladá Boleslav 329,8 91 EKON, TECH
37. Jiráskovo gymnázium, Řezníčkova 451, Náchod 328,6 92 ROVNOMĚ RNÉ
38. Gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava - Poruba 327,3 90 TECH
39. Biskupské gymnázium, Barvičova 85, Brno 324,5 65 ROVNOMĚ RNÉ
40. Gymnázium, Elgartova 3, Brno 323,6 73 TECH
41. Gymnázium, Jaselská 932, Kutná Hora 323,6 69 ROVNOMĚ RNÉ
42. Gymnázium, Postupická 2600, Praha 4 323,1 91 EKON, TECH
43. Gymnázium, Masarykovo náměstí 13, Kroměříž 321,6 93 EKON, CH-MAT
44. Gymnázium, Táborská 185, Brno 321,5 76 PŘÍR
45. Purkyňovo gymnázium, Masarykova 379, Strážnice 321,2 73 PEDAG
46. Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň 320,2 84 PEDAG
47. Gymnázium J.Vrchlického, Národních mučedníků 347, Klatovy 4 313,9 82 ROVNOMĚ RNÉ
48. Gymnázium Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno 312,2 77 TECH
49. Gymnázium J. A. Komenského, Komenského 169, Uherský Brod 311,9 77 PEDAG
50. Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 310,6 81 TECH
51. Gymnázium, Stavbařů 59/2857, Ústí nad Labem 309,6 88 PEDAG, CH-MAT
52. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. Fr. Křižíka 860, Tábor 307,5 83 TECH
53. Gymnázium Boženy Němcové, Pospíšilova tř. 324, Hradec Králové 306,6 71 LÉK
54. Masarykovo gymnázium, Tyršova 1069, Vsetín 306,4 74 ROVNOMĚ RNÉ
55. Gymnázium, Křenová 36, Brno 306,0 71 EKON, TECH
56. Gymnázium, Husova 470, Benešov 305,9 78 EKON, PEDAG, TECH
57. Gymnázium, Husitská 2053, Sokolov 305,7 84 PEDAG
58. Gymnázium, Žižkova 162, Kolín III 304,3 86 TECH
59. Gymnázium Josefa Ressela, Olbrachtova 291, Chrudim 302,6 77 PEDAG
60. Gymnázium, Jana Masaryka 1, Jihlava 301,2 72 ROVNOMĚ RNÉ
61. Gymnázium, Komenského 89, Písek 300,9 78 PEDAG
62. Gymnázium, Neumannova 2, Žďár nad Sázavou 299,6 69 PEDAG, TECH
63. Gymnázium,,Mládežníků 1115, Rokycany 298,2 69 ROVNOMĚ RNÉ
64. Gymnázium, Pontassievská 3, Znojmo 296,8 65 ROVNOMĚ RNÉ
65. Gymnázium Václava Hlavatého, Poděbradova 661, Louny 295,2 78 PEDAG
66. První soukromé jazykové gymnázium, Brandlova 875, Hradec Králové 294,9 56 PEDAG
67. Lepařovo gymnázium, Jiráskova 30, Jičín 293,9 71 EKON, PEDAG
68. Soukromé Masarykovo klasické gymnázium, Táborská 1685, Říčany 291,4 63 FIL, CHMAT
69. Gymnázium Františka Křižíka, Husovo nám. 9, Plzeň 290,8 71 FIL
70. Gymnázium Petra Bezruče, ČSA 517, Frýdek-Místek 290,4 92 TECH
71. Gymnázium Františka Martina Pelcla, Hrdinů odboje 36, Rychnov nad Kněžnou 289,1 78 TECH
72. Gymnázium, Písnická 760, Praha 4 286,9 75 EKON
73. Havlíčkovo gymnázium, Štáflova 2063, Havlíčkův Brod 285,5 75 EKON, TECH
74. Gymnázium, Lesní čtvrť 1364, Zlín 284,7 77 EKON, TECH
75. Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice 284,2 80 PEDAG
76. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov 283,4 75 TECH
77. Gymnázium, Nad Ohradou 1700, Praha 3 280,9 75 TECH
78. Gymnázium, Masarykovo náměstí 8, Šumperk 280,6 77 TECH
79. Gymnázium Mikuláše Koperníka, 17. listopadu 526, Bílovec 280,3 91 TECH
80. Gymnázium, Sady 28. října 1, Břeclav 278,6 78 ROVNOMĚ RNÉ
81. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 277,5 75 EKON, TECH
82. Gymnázium, Volgogradská 6a, Ostrava - Zábřeh 277,3 67 ROVNOMĚ RNÉ
83. Gymnázium J. V. Jirsíka, Fráni Šrámka 23, České Budějovice 275,6 77 TECH
84. Gymnázium, Legionářů 1, Hodonín 275,1 67 EKON
85. Gymnázium, Slovanské náměstí 7, Brno 275,0 62 EKON
86. Gymnázium, Sokolovská 27, Velké Meziříčí271,7 70 TECH
87. Biskupské gymnázium, U Klafárku 1, Žďár nad Sázavou 271,7 82 ZEM
88. Rakouská škola v Praze, Drtinova 3, Praha 5 271,0 48 FIL
89. Gymnázium, Jeronýmova 27, Liberec 270,5 76 ROVNOMĚ RNÉ
90. Gymnázium Jiřího Wolkra, Kollárova 3, Prostějov 269,7 71 TECH
91. Gymnázium, Nad Kavalírkou 1, Praha 5 268,9 75 TECH
92. Mendelovo gymnázium, Komenského 5, Opava 268,2 71 TECH
93. Gymnázium Aloise Jiráska, T. G. Masaryka 590, Litomyšl 267,7 75 TECH
94. Gymnázium Vítězslava Nováka, Husova 333, Jindřichův Hradec 267,1 74 TECH, CH-MAT
95. Gymnázium, U Balvanu 16, Jablonec nad Nisou 266,3 87 TECH
96. Klvaňovo gymnázium, Komenského 549, Kyjov 266,2 70 EKON, TECH
97. Gymnázium, Lužická 423, Jaroměř 265,8 64 EKON, PEDAG
98. Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 3, Liberec 265,2 62 EKON
99. Gymnázium, Máchova 174, Strakonice 265,2 80 TECH
100. Gymnázium, Koryčanské Paseky 1725, Rožnov pod Radhoštěm 264,0 71 TECH

Úspěšnost při přijímání na VŠ - SOŠ

pořadí název školy ukazatel-na 100-skupiny fakult

1. Střední škola uměleckých řemesel, Husova 10, Brno 417,3 43 PEDAG, TECH, UMĚ
2. Výtvarná škola Václava Hollara, Hollarovo náměstí 2, Praha 3 393,8 32 UMĚ
3. Střední uměleckoprůmyslová škola, Všehrdova 267, Uherské Hradiště 336,6 39 PEDAG, UMĚ
4. Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček, s.r.o.,
Pod Vinicemi 82, Plzeň 284,3 24 PEDAG, UMĚ
5. OA, Štefánikova 325, Pardubice 260,3 52 EKON
6. OA, U Trojice 2005, Havlíčkův Brod 250,6 50 EKON
7. OA, Hany Kvapilové 20, Opava 222,4 45 EKON
8. Masarykova OA, 17. listopadu 220, Jičín 222,0 45 EKON, PEDAG
9. Masarykova SŠ chemická, Křemencova 12, Praha 1 222,0 89 PŘÍR, CHMAT
10. Střední pedagogická škola, Masarykova 248, Čáslav 214,0 53 PEDAG
11. OA, tř. Spojenců 11, Olomouc210,1 47 EKON
12. OA, Tyršovo náměstí 250, Chrudim 206,9 40 EKON
13. OA a Obchodní škola, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň 205,8 51 EKON
14. Střední pedagogická škola, 1. máje 5, Kroměříž 205,4 43 PEDAG
15. SPŠ grafická, Hellichova 22, Praha 1 203,6 21 UMĚ
16. OA, Malé náměstí 158, Trutnov 196,6 40 EKON
17. OA, Palackého 123, Frýdek-Místek 191,7 56 EKON
18. Soukromá střední podnikatelská škola, U Křižovatky 262, Kolín 4 187,6 13 EKON
19. OA, Dukelská 350, Šenov u Nového Jičína 187,4 47 EKON
20. OA, Husova 1, České Budějovice 187,1 41 EKON, ZEM
21. Střední uměleckoprůmyslová škola, Tavírna 109, Český Krumlov 186,7 43 TECH, UMĚ
22. OA, Lužická 412, Mariánské Lázně 184,8 27 FIL, EKON
23. SPŠ elektrotechnická, Karla IV. 13, Pardubice 184,3 83 TECH
24. OA, Na Příkopech 104, Příbram I 183,6 38 EKON
25. OA, Pionýrská 23, Brno 182,4 28 EKON
26. OA, SOŠ a VOŠ, Masarykova 101, Valašské Meziříčí 182,0 32 EKON
27. OA, tř. ČSA 274, Hradec Králové 178,7 30 EKON
28. SPŠ chemická, Vranovská 65, Brno - Husovice 178,2 75 ZEM, CHMAT
29. Masarykova OA, Pražská 1222, Rakovník 177,6 31 EKON, PEDAG
30. Střední pedagogická škola, Evropská 33, Praha 6 172,3 23 PEDAG
31. OA, Kounicova 57, Brno 171,3 23 EKON
32. OA, Polská 1543, Ostrava - Poruba 169,2 51 EKON, TECH
33. SPŠ elektrotechnická, Čs. odboje 670, Dobruška 166,161 TECH
34. OA a Vyšší odborná škola ekonomická, T.G.Masaryka 14, Mladá Boleslav 165,833 EKON
35. OA, Hlavní třída 31, Šumperk 165,3 46 EKON
36. SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 164,8 70 TECH
37. OA, Poštovní 3, Teplice 163,4 37 EKON
38. SPŠ, Kratochvílova 7, Ostrava-Moravská Ostrava 161,2 77 TECH
39. Střední pedagogická škola, Denisova 3, Přerov 160,4 26 PEDAG
40. Střední pedagogická škola, U Stadionu 486, Beroun II 160,2 23 FIL, PEDAG
41. OA, Šamánkova 8, Liberec 159,9 40 EKON
42. SPŠ elektrotechnická, Božetěchova 3, Olomouc 159,4 67 TECH
43. SŠ zemědělská a Rodinná škola, Špindlerova 690, Roudnice nad Labem 157,3 10 TECH
44. OA, Olomoucká 82, Mohelnice 157,0 23 EKON,
45. OA, Karlova 111, Písek 156,1 37 EKON
46. OA, Palackého 18, Prostějov 155,7 36 EKON, PŘÍR
47. OA, T. G. Masaryka 1000, Choceň 155,0 26 EKON
48. SPŠ chemická a VOŠ chemická, Na Třísle 118, Pardubice 154,3 61 CH-MAT
49. OA, Linecká 368, Kaplice 153,8 30 EKON, ZEM
50. SPŠ, tř. Tomáše Bati 4187, Zlín 152,5 52 TECH
51. OA, Karasova 16, Ostrava - Mariánské Hory 152,1 38 EKON
52. SOŠ technická, Nábělkova 539, Kroměříž 151,5 67 TECH
53. OA, Bezručova 17, Karlovy Vary 150,9 28 EKON, PEDAG
54. OA, Sokola Tůmy 12, Český Těšín 150,5 38 EKON
55. SPŠ elektrotechnická, Koterovská 85, Plzeň 148,4 61 TECH, PŘÍR
56. OA, náměstí T. G. Masaryka 3669, Zlín 145,0 34 EKON
57. OA, Denisovo nábřeží 673, Náchod 144,5 32 EKON
58. OA, Jirsíkova 875, Pelhřimov 144,4 28 EKON
59. SPŠ keramická, Písecká 203, Bechyně 143,9 34
PEDAG,TECH,CHMAT
60. OA a VOŠE, Jiráskova 1615, Tábor 143,4 33 EKON, ZEM
61. SPŠ stavební, Kudelova 8, Brno 142,9 59 TECH
62. OA, Studentská 1354, Žatec 141,0 30 EKON
63. Obchodní a bankovní akademie, Leonovova 1795, Karviná Hranice 140,4 36 EKON
64. OA, Komenského náměstí 211, Bučovice 139,5 23 EKON
65. OA a Obchodní škola, Nádražní 22, Uherské Hradiště 138,5 29 EKON
66. Střední pedagogická škola, Kumburská 740, Nová Paka 138,3 33 PEDAG, UMĚ
67. Střední rybářská škola, Zátiší 480, Vodňany 138,1 30 ZEM
68. Střední zahradnická škola, Lány 34, Brno - Bohumice 137,4 35 ZEM
69. OA, Horní náměstí 15, Jablonec nad Nisou 136,8 33 EKON
70. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní náměstí 1, Jablonec nad Nisou 135,8 23 TECH, UMĚ
71. SPŠ chemická, Krátká 7, Lovosice 135,5 29 PŘÍR, CHMAT
72. SZŠ, Dvořákovy sady 2, Opava 135,1 14 LÉK
73. SPŠ strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice 134,8 44 PEDAG, TECH
74. Střední odborná škola, Tovární 6, Jihlava 133,5 7 EKON
75. SPŠ elektrotechnická, Kounicova 16, Brno 133,5 52 TECH
76. SPŠ, Růžová 34, Pelhřimov 132,8 24 TECH
77. VOŠP a Střední pedagogická škola, Komenského nám. 22, Litomyšl 132,8 26 PEDAG
78. OA, Bartošova 24, Přerov 131,6 29 EKON
79. SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 131,5 40 TECH
80. OA, Kutnohorská 41, Kolín IV 131,1 26 EKON
81. OA, Husova 156, Jindřichův Hradec 130,5 29 EKON
82. SPŠ kamenická a sochařská, Husova 675, Hořice 130,2 12 TECH, PŘÍR, UMĚ
83. Střední pedagogická škola, Jiráskova 1a, 130,0 17 PEDAG
84. SPŠ, Školní 50, Chomutov 129,3 57 TECH, PŘÍR
85. Střední zahradnická škola, Hilmarovo náměstí 1, Kopidlno 129,1 22 ZEM
86. SPŠ elektrotechnická, Makarenkova 1, Havířov - Město 129,0 59 TECH
87. Soukromá SOŠ, Dukelská 1240, Jeseník128,9 26 EKON
88. SPŠ elektrotechnická, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm 127,6 48 TECH
89. SPŠ, Resslova 5, Ústí nad Labem 126,2 38 TECH, PŘÍR
90. SPŠ nábytkářská, Holešovská 394, Bystřice pod Hostýnem 125,7 39 ZEM
91. SPŠ, U dráhy 6, Zábřeh 125,5 58 TECH
92. SPŠ, Kollárova 617, Uherské Hradiště 125,4 43 TECH
93. SPŠ stavební, Pospíšilova tř. 787, Hradec Králové 125,3 53 TECH
94. Střední pedagogická škola, Komenského 5, Boskovice 124,9 17 PEDAG
95. SPŠ elektrotechnická, Gen. Svobody 2, Mohelnice 124,7 39 TECH
96. OA, Pařížská 15, Ústí nad Labem124,2 32 EKON
97. Soukromá škola managementu a jazyků, Pavlovská 16, Brno 123,9 24
EKON, TECH, CHMAT
98. SZŠ, Husova 3, České Budějovice 123,4 14 FIL, LÉK
99. SOŠ, Jana Maláta 1869, Nový Bydžov 122,6 14 EKON, PEDAG
100. OA, Heroldovy sady 1, Praha 10 121,7 31 EKON, TECH
PRÁVO 13/01/00

Titul: Právo
Datum vydání: 13.1.2000

Vězni si na státu vymohli splnění části požadavků

Vlastní zpráva

Slib splnění některých požadavků vězňů vedl ve středu k utlumení nepokojů ve věznicích, kterých se postupně do včerejšího dopoledne do protestní hladovky zapojilo 21 z 33. Situaci zmírnili vyjednavači úřadů.

"Slíbili jsme upravit nástupy, způsob vydávání stravy, umožnit vycházky a sledování televize a pokusíme se zlepšit hygienické podmínky a oblečení," řekla Právu generální ředitelka Kamila Meclová.

Podle ministra spravedlnosti Otakara Motejla se situace v nápravných zařízeních zklidňuje, ale dále se vyjednává. "Je nadále oboustranná snaha vyjasnit si některé věci a většina revoltujících se chová racionálně," řekl včera Právu. Podle něj pouze v některých zařízeních došlo k "dramaticky rozehrané hře", kdy byly zapalovány slamníky.

Jak ministr řekl, operativně se řeší otázka teplé vody. Na oblečení vězňů se počítá s 30 milióny korun. "Skutečně můžeme v tomto směru sdělit podstatnou změnu," prohlásil ministr. Vyhodnocuje se také několik měsíců navrhovaný program stravování, podle nějž by se mohly vytvořit tři centrální kuchyně na výrobu chlazených jídel, ze kterých by se strava distribuovala do ostatních vězení.

Vězni si například ve Vinařicích vybojovali neomezené sledování televize, vlastní výzdobu pokojů, pozastavení a přezkoumání zdejšího vězeňského řádu i zlepšení hygienických podmínek.V Ostrově bylo odsouzeným slíbeno zvýšení kapesného na 1000 korun měsíčně, dosud údajně činilo 100 Kč. V Rýnovicích situaci uklidnili poslanci, kteří trestance vyslechli a přislíbili, že se pokusí iniciovat legislativní změny. I v Pardubicích byly akceptovány některé požadavky vězňů, a to např., že teplá voda poteče o tři hodiny déle než dosud.

Motejlův náměstek Josef Baxa Právu včera řekl, že nepředpokládá změnu pasívního odporu v násilný střet.

Bývalý ředitel vězeňské služby Jiří Malý míní, že by se vůči protestujícím mělo zasáhnout tvrději. "Jednání jenom situaci prodlužuje," uvedl.

Za nešťastné pokládá, že odpovědní lidé dopustili, aby se nepokoje ve věznicích rozšířily po celé zemi.

Z 23 125 vězňů včera odmítlo oběd 6057. Stovky jich držely hladovku ve Vinařicích, Kuřimi, Valdicích, v Hodrním Slavkově, Bělušicích, Oráčově, Pardubicích, Stráži pod Ralskem a v Příbram. "Ve většině věznic je naprostý klid," sdělila večer Právu Meclová. Podle jejích slov tlučení do mříží a vyhazování předmětů z oken pokračovalo odpoledne již jen v Horním Slavkově. K protestům se ve středu navíc připojilo 20 vězňů z vazební věznice v Českých Budějovicích.

Nejvíce vězňů, a to přes tisíc, drží nadále hladovku ve Vinařicích, odkud se vzpoura v pondělí rozšířila. Patem skončila středeční jednání o ukončení protestu. Vyjednavači sice odsouzeným slíbili splnění 15 požadavků, vězni však nadále požadují odstoupení ředitele Stanislava Hlavici.

"Je to naše základní podmínka už proto, že ve výhledu chceme kontrolu hospodaření, která by tak nemohla být objektivní," řekl muvčí vězňů.

"Nehodlám rezignovat," reagoval ředitel Hlavica, podle kterého se stal některým vězňům a zaměstnancům nepohodlným, protože odhalil cestu, kterou se do věznice dostávají drogy.

"Nic z toho, co vězni dělají, není porušením zákona ani přestupkem," řekl Zdeněk Kovařík z Ministerstva spravedlnosti, jenž vedl vyjednávání.

Na pracoviště ve Valdicích na Jičínsku včera nastoupili všichni zaměstnaní vězni, v Pardubicích asi polovina trestanců pracovat odmítla.

Podle vicepremiéra pro legislativu Pavla Rychetského situace ve věznicích není taková, aby se tím zabývala vláda. Jeho soukromým názorem, který vyslovil na včerejší tiskové konferenci vlády, je, že souvislost mezi vzpourami a novým zákonem o výkonu trestu odnětí svobody je naprosto umělá. Vicepremiér potvrdil, že kapacita věznic je nedostatečná. Podle něj doplácíme na rozhodnutí vlád po roce 1989, protože věznice jako např. v Říčanech u Prahy nebyly dokončeny.


Další díl

Jičínsko v tisku na internetu

Server Jičín