Literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1991–2001Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1991

Do tohoto ročníku literární soutěže bylo přijato 70 prací od 56 autorů žijících nebo pocházejících z východočekého kraje. Do I. kategorie, kam byly zařazeny básně a soubory básní, bylo přijato 40 příspěvků, ve II. kategorii 27 prací prozaických. V kategorii literárněvědných, historických a vlastivědných prací, které zachycují dění ve východočeském kraji, tj. ve III. kategorii, jsme obdrželi 3 soutěžní práce.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1991 o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a básnické soubory

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práceLiterární soutěž Šrámkovy Sobotky 1992

je prohlášena za celostátní národní soutěž (po zrušení krajů přestal být důvod k omezování účasti, daný příslušností k východočeskému regionu) a tak otevřena pro každého občana České republiky staršího 15 let. Rozsah soutěžních prací byl limitován (básně - nejméně 60, nejvíce 120 veršů, próza - nejméně 5, nejvíce 20 stran textu).

Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1992

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky došlo 127 prací od 111 autorů. Počet autorů je v porovnání s minulým ročníkem dvojnásobný, což je přirozený důsledek vyhlášení této soutěže pro autory z celé České republiky a nikoli pouze z bývalého východočeského kraje. Práce I. a II. kategorie byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 75 příspěvků. Ve druhé kategorii, do níž jsme přijímali prozaické práce, bylo 38 soutěžních prací. V kategorii literárněvědných a vlastivědných prací, tj. do třetí kategorie, jsme obdrželi 14 prací, což je pětkrát více než v minulém ročníku.

Neodlišovali jsme práce studentské, neboť se letos střední školy - kromě Gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové - nezapojily.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž při referátu kultury OkÚ Jičín o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: literárněvědné a vlastivědné práce


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1993

Do letošního ročníku literární soutěže bylo přijato 67 prací od 63 autorů, což je v porovnání s minulým ročníkem polovina. Do I. kategorie (básně a básnické soubory) bylo přijato 37 prací, do II. kategorie (prazaické práce) došlo 20 prací, III. kategorie (literárněvědné, historické a vlastivědné práce) byla zastoupena 10 pracemi.

Ačkoli letos opět nebyly posuzovány odděleně studentské práce, potěšil nás jejich počet i úroveň.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných lektorů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1993 o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1994

Do letošního ročníku liter. soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 41 prací od 36 autorů, což je nejmenší účast v posledních několika ročnících. Práce první a druhé kategorie, tj. poezie a próza byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 19 příspěvků. Ve druhé kategorii, do níž jsme přijímali prozaické práce, bylo 16 soutěžních prací. V kategorii literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. ve třetí kategorii, jsme obdrželi 6 prací.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž při referátu kultury, mládeže a tělovýchovy OkÚ Jičín o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: vlastivědné, historické a literárněvědné práce


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1995

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 65 prací od 59 autorů, což je o třetinu více než v loňském roce. Při vyhlašování podmínek literární soutěže bylo letos poprvé přistoupeno k dělení i na věkové kategorie u poezie a prózy, takže vznikly kategorie I.A a II.A pro autory od 15 do 26 let a kategorie I.B a II.B pro autory starší 26 let. Práce těchto kategorií byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do I. kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 39 příspěvků, z toho 18 do kat. I.A a 21 do kat. I.B. Do II. kategorie došlo celkem 17 povídek a prozaických prací, z toho 3 do kat. II.A a 14 do kat. II.B. Kategorie literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. III. kategorie, byla zastoupena 9 příspěvky od 7 autorů.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1995 o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a básnické soubory

I.A kategorie: od 15 do 26 let

I.B kategorie: nad 26 let

II. kategorie: prozaické práce

II.A kategorie: od 15 do 26 let

II.B kategorie: nad 26 let

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce (neděleno na věkové kategorie)


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1996

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 47 prací od 41 autora, což je poněkud méně než v loňském roce. Při vyhlašování podmínek literární soutěže v roce 1995 bylo přistoupeno k dělení i na věkové kategorie u poezie a prózy a toto dělení bylo zachováno i pro letošní soutěž. Kategorie I.A a II.A byly určeny pro autory od 15 do 26 let a kategorie I.B a II.B pro autory starší 26 let. Práce těchto kategorií byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 31 příspěvek, z toho 14 do kategorie I.A a 17 do kat. I.B. Do druhé kategorie došlo celkem 14 povídek a prozaických prací, z toho 5 do kat. II.A a 9 do kat. II.B. Kategorie literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. třetí kategorie byla zastoupena 2 příspěvky od 2 autorů.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1996 při referátu kultury, mládeže a tělovýchovy Okresního úřadu Jičín o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

I.A kategorie:

I.B kategorie:

II. kategorie: prozaické práce

II.A kategorie:

II.B kategorie:

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1997

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 85 prací od 80 autorů, což je podstatně více než v loňském roce. Při vyhlašování podmínek literární soutěže v roce 1995 bylo přistoupeno k dělení na věkové kategorie u poezie a prózy a toto dělení bylo zachováno i pro letošní soutěž. Kategorie I.A a II.A byly určeny pro autory od 15 do 26 let a kategorie I.B a II.B pro autory starší 26 let. Práce v těchto kategoriích byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 58 příspěvků, z toho 36 do kategorie I.A a 22 příspěvků do kategorie I.B. Do druhé kategorie došlo celkem 23 povídek a prozaických prací, z toho 11 do kategorie II.A a 12 do kategorie II.B. Kategorie literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. třetí kategorie byla zastoupena čtyřmi příspěvky od 4 autorů.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1997 při referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jičín o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

I.A kategorie:

I.B kategorie:

II. kategorie: prozaické práce

II.A kategorie:

II.B kategorie:

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1998

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 120 prací od 108 autorů, což znamená opět zvýšení zájmu o tuto soutěž /85 od 80 autorů v r. 1997/. Od roku 1995 se poezie a próza dělí i na věkové kategorie, takže kat. I.A a II.A jsou určeny pro autory od 15 do 26 let, kat. I.B a II.B pro autory starší 26 let. Práce v těchto kategoriiích byly rozsahově limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 77 příspěvků, z toho 50 do kategorie I.A a 27 příspěvků do kategorie I.B. Do druhé kategorie došlo celkem 38 povídek a prozaických prací, a to 19 do kat. A a stejný počet do kat. B. Kategorie literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. třetí kategorie byla zastoupena čtyřmi příspěvky od 3 autorů.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1998 při referátu reegionálního rozvoje Okresního úřadu Jičín o následujícím pořadí.

I. kategorie: básně a soubory básní

I.A kategorie:

I.B kategorie:

II. kategorie: prozaické práce

II.A kategorie:

II.B kategorie:

III.kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce
(vztahující se k východním Čechám)


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 1999

Do letošního ročníku literární soutěže Šrámkovy Sobotky bylo přijato 102 prací od 90 autorů (v porovnání s minulým ročníkem je to o 18 prací méně). Na návrh lektorů byly zrušeny pro tento ročník věkové kategorie u poezie a prôzy, neboť se nepotvrdilo jejich opodstatnění. Práce v I. kategorii (poezie) a ve II. kat. (próza) byly limitovány, všechny příspěvky prošly dvojím odborným posouzením.

Do první kategorie, kam byly zařazeny básně a básnické soubory, jsme obdrželi 58 příspěvků, do druhé kategorie došlo celkem 33 povídek a prozaických prací. Kategorie literárněvědných, historických a vlastivědných prací, tj. třetí kategorie , byla zastoupena 11 příspěvky.

Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1999 při referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jičín o následujícím pořadí.

I. kategorie: básně a soubory básní

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce vztahující se k východním Čechám


Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 2000

Do letošního ročníku literární soutěže ŠS bylo přijato 117 prací od 98 autorů. V porovnání s minulým ročníkem je to o 5 více. Do I. kategorie (poezie) došlo 68 příspěvků, do II. kategorie (próza) 39 povídek a prozaických prací. Kategorie II. literárněvědných, historických a vlastivědných prací byla zastoupena 10 příspěvky. Lektory pro poezii byli Lenka Chytilová a PhDr. Vladimír Křivánek, prózu hodnotili doc.dr. Jan Dvořák a PhDr. Nela Mlsová. Na základě lektorských posudků a návrhů odborných recenzentů rozhodla komise pro literární soutěž Šrámkovy Sobotky 2000 při referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu Jičín o následujícím pořadí:

I. kategorie: básně a soubory básní

II. kategorie: prozaické práce

III. kategorie: literárněvědné, historické a vlastivědné práce


Výsledková listina literární soutěže Šrámkovy Sobotky 2001

Do letošního ročníku LS ŠS byl přijat rekordní počet příspěvků: 128 prací od 116 autorů. Tradičně nejpočetnější byla účast v kategorii I. - poezie. Zde se letos sešlo opět rekordních 79 příspěvků. V kategorii II. - prozaické práce bylo přijato 38 příspěvků a v kategorii III. - studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce zaměřené na vývoj přírodních, kulturních a sociálních poměrů ve východních Čechách - jsme přivítali 11 velmi kvalitních prací v poměrně širokém tématickém spektru.

Lektoři (jmenováni bez titulů)
Příspěvky v kategorii I. - poezie hodnotili Lenka Chytilová a Stanislav Rubáš.
Prozaické práce II. kategorie lektorovali Alena Večeřová a Pavel Kosatík.
Lektoři III. kategorie jsou vybíráni podle zaměření jednotlivých vlastivědných prací. O tuto III. kategorii se letos dělili: Karol Bílek, František Černý, Iva Dvořáková, Hana Fajstauerová, Jana Honzíková, Josef Hubáček, Karel Chutný, Michal Jareš, Aleš Kaplan, Jaroslav Klápště, Vladimír Koblížek, Jaroslav Med, František Musil, Jiří Opelík a Karel Samšiňák.

Komise, která na základě lektorských posudků rozhodla o ocenění literárních prací, pracovala ve složení: S. Benešová (knihovna Nová Paka), K. Bílek (literární archiv PNP Staré Hrady), J. Jindra (město Sobotka), A. Pospíšilová (místní kultura OkÚ Jičín) a D. Zlatníková.

Výsledky literární soutěže Šrámkovy Sobotky 2001

Kategorie I. - poezie

Kategorie II. - prozaické práce

Kategorie III. - studie z oboru literárních věd o autorech východočeského regionu, historické a vlastivědné práce se zaměřením na vývoj přírodních, kulturních a společenských poměrů ve východních Čechách


Vyhlášení Literární soutěže Šrámkovy Sobotky na r. 2002


Výsledky Literární soutěže Šrámkovy Sobotky v r. 2002, kategorie I. a II.
Server Jičín