Výsledková listina literární soutěže Šrámkovy Sobotky 2002


Letošní ročník zaznamenal rekordní účast – celkem 162 příspěvků. Dne 30. května 2002 proběhly hodnotící schůzky recenzentů I. a II. kategorie, z nich vzešly výsledky v těchto kategoriích. Práce ve III. kategorii byly hodnoceny vždy dvěma odbornými lektory dle zaměření práce, na základě těchto lektorských posudků byly po celkovém prostudování celé kategorie dne 13.6.2002 určeny výsledky.

I. kategorie – poezie (96 příspěvků)
Práce posuzovali: rozhlasový režisér Rudolf Matys, překladatel Stanislav Rubáš, žurnalistka Kateřina Volná, zástupce města Sobotky Josef Jindra; administrátor Alena Pospíšilová

V užším výběru recenzenty zaujaly práce: Milana Cílera, Veroniky Fikáčkové, Kristiny Hejdové, Petra Horáka, Vladislava Jasioka, Zdeňka Jiráska, Ilony Korálové, Jiřího Krejčí, Šárky Kubátové, Petra Odehnala, Terezy Pospíšilové, Simony Rackové, Davida Růžičky, Markéty Rysové, Davida Schücha, Vladimíra Studničky, Věry Šejnové a Pavla Vydry.

Konečné hodnocení:

1. cena: neudělena
2. cena: David Schüch, Boskovice – výbor z veršů
3. cena: David Růžička, Praha Vršovice – výbor z veršů
Čestná uznání: Kristina Hejdová, Jičín – sbírka "Za pět minut ráno"; Petr Horák, Nový Jičín – "Sprosté básničky"; Vítězslav Horálek, Brno – výbor z veršů; Šárka Kubátová, Lomnice nad Popelkou– výbor z veršů; Markéta Rysová, Strakonice – výbor z veršů; Věra Šejnová, Jičín – výber z deníkových záznamů "Mapy dnů" - zvláštní cena "Achátovo čestné uznání": Vladimír Studnička, Bukovina u Dolánek – říkanky "Okrasy Českého ráje"


II. kategorie – próza, prozaické práce (61 příspěvků)
Práce posuzovali: bohemista a pedagog Michal Čunderle, spisovatel Pavel Kosatík, dramaturgyně Alena Večeřová, zástupce města Sobotky Josef Jindra; administrátor Alena Pospíšilová

V užším výběru recenzenty zaujaly práce: Lukáše Berky, Ondřeje Bláhy, Veroniky Breckové, Jiřího Brože, Martiny Houžvové, Šárky Kyselové, Antonína Raška, Heleny Steissové, Martiny Šedové, Natálie Šímové, Martina Škabrahy, Václava Šmidrkala, Karla Urbánka, Rut Weinigerové

Konečné hodnocení:

1. cena: Martin Škabraha, Bystřička – povídka "Slepice"
2. cena: Antonín Rašek, Praha Prosek – "Monolog staré dámy"
3. cena: Ondřej Bláha, Olomouc – "Čumáček"; Martina Šedová, Praha 2 – "Dobrodružství v Dračím kotli" a "Dům žabích tanců"
Čestná uznání: Lukáš Berka, Kamenná – experiment "práce nultá – sedmnáctá"; Karel Urbánek, Praha 7 – "Táta Čurbes"; Rut Weinigerová, Pardubice – "Maranské lyryčno"


III. kategorie – studie z oboru literárních věd o autorech východčeského regionu, historické a vlastivědné práce o vývoji přírodních, sociálních a kulturních poměrů ve východních Čechách (5 příspěvků).
Práce posuzovali na základě odborných posudků: prom. hist. Karol Bílek, poradní hlas: zástupce města Sobotky Josef Jindra; administrátor Alena Pospíšilová


Konečné hodnocení:

1. cena: neudělena
2. cena: Josef Kabeláč, Jičín – "Sto let od narození profesora Emila Buchara", Taťana a Jan Kuxovi, Brno – "Fenomén Kuks a současnost"
3. cena: neudělena
Čestné uznání: Bohumil Ištvánek, Sobotka – "Zkrácená historie jednoho dělostřeleckého pluku v Turnově"

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v neděli 30. června 2002 od 10,00 hod. v sále spořitelny v Sobotce. Veřejné rozborové semináře pro I. a II. kategorii následují od 11,00 v malém sále spořitelny a dětském odd. knihovny.
Zveme Vás na literární večer inspirovaný pracemi LS ŠS 2002 v 19,30 hod. opět 30.6. v sále sobotecké spořitelny.
Srdečně děkujeme všem autorům a těšíme se na setkání v Sobotce !


V Jičíně, 14. června 2002

A. Pospíšilová, OkÚ Jičín, 0433/580240Literární soutěž Šrámkovy Sobotky 1991–2001 – archiv výsledků

Server Jičín