Obrázky z Jičínska

Dětenice

pohled od východu


Dětenice od východu

Obrázek zachycuje především dětenický zámek, původně tvrz doložená už r. 1404, přestavěná, v současné podobě z l. 1762–65, s přilehlým parkem. Na levé straně je cesta od Libáně (i Jičína), těsně pod křídlem letadla v levém horním rohu je kaple sv. Jana Nepomuckého na náměstíčku. Doleva je cesta na Osenice (Mladou Boleslav) a Brodek, doprava na Bačalky a zpět do Libáně.

snímek byl pořízen 21.10.1997, autorkou je E. Ulrychová


pohled od západu

Obrázky z Jičínska