Obrázky z Jičínska

Dětenice

pohled od západu


Dětenice od západu

Na obrázku je centrum Dětenic s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Kolem něj je na západě (směrem k objektivu) patrné původní jádro obce s centrálním uspořádáním. Od východu (seshora) přichází cesta od Libáně (i od Jičína), doleva je cesta na Bačalky, doprava je cesta na Brodek a Osenice (Mladou Boleslav). V levé horní části je dětenický zámek, původně tvrz doložená už r. 1404, přestavěná, v současné podobě z l. 1762–65, s přilehlým parkem.

snímek byl pořízen 21.6.1995, autorkou je E. Ulrychová


pohled od východu

Obrázky z Jičínska