Obrázky z Jičínska

Hrad Kost

Celkový pohled


Kost, celý hrad od východu
(46K)

Hrad Kost je jedním z nejvýznamnějších hradů Českého ráje. Nachází se na území obce Libošovice v katastru a vsi Podkost, asi 16 km západně od Jičína a 5 km severozápadně od Sobotky.

Hrad byl patrně založen Benešem z Vartenberka před r. 1349. Po r. 1370 byl radikálně přestavěn. kolem r. 1570 byla postavena jižní část a hospodářské budovy s pivovarem (na obrázku vpravo za stromy). Po r. 1635 přestal hrad být obýván. Již v r. 1866 pořídila pruská rozvědka fotografie Kosti, chápajíc jej jako významný vojenský objekt, a tím vznikly patrně nejstarší dochované fotografie českého hradu.

Hrad má velkou historickou hodnotu. Ještě do r. 1993 v něm byla umístěna expozice gotického umění, poté však byla vrácena do Prahy. V současnosti je hrad v majetku šlechtického rodu Kinských.

Věž hradu je známá tím, že z mostku pod hradem lze spatřit její 3 stěny současně. Dále jsou zde viditelné zbytky středověkého záchodu (stěna přímo proti objektivu). Další zajímavostí je extrémně strmé klesání silnice při příjezdu k hradu od Sobotky, neboť hrad se nachází v údolíčku. – V hospodářských budovách se občas pořádají výstavy a na hradě rytířské souboje, divadlo či koncerty.

Před hradem se nachází rybník zvaný Bílý (zde vpravo) a západně za hradem rybník Černý. Před hradem začíná známé údolí Plakánek, které je přírodní památkou i významným krajinným prvkem a kudy prochází naučná stezka. Údolím dojdete k hradišti lužické kultury s valy na Poráni. Stezkou vedoucí na východ podél Bílého rybníka dojdete do Libošovic.

Ke hradu nyní nejezdí téměř žádná hromadná doprava, a tak jsou nejbližšími body zastávka ČD v Libošovicích (2 km po žluté) nebo zastávka autobusu na křižovatce k Nepřívěci (3,5 km po silnici).

Letecký pohled na Kost znázorňuje polohu hradu ve vztahu k okolní krajině.

Snímek z 19. 4. 1999


Kost, další snímkyObrázky z Jičínska


Server Jičín