Soubor leteckých snímků – archeologie na okrese Jičín

Vesec - Poráň

Valy

valy, podexponovaný snímek
(71K)

valy, normální snímek
(86K)

V extrémních světelných podmínkách zachyceny dva úplné valy vymezující vnitřní hradiště, a předhradí, jehož východní okraj vymezuje další torzo rovněž rozoraného valu. Dosavadní nálezy potvrzují osídlení v halštatu (hradiště), neopevněnou osadu v čele ostrohu v 8. stol. n.l., dále osídlení v 9. a 11.–13. stol.


Viz též hrad Kostarchiv snímkůokres JičínServer Jičín

Vyhledávání na Serveru Jičín