logo

Odkazy

OdrážkaListy starohradské kroniky


LSK jsou vydávány jako vlastivědný čtvrteletník od roku 1978. Najdete zde nejen ohlasy z kulturních akcí na zámku ve Starých Hradech pořádaných, ale mnoho zajímavých článků o přírodě, historii a lidech z celého Libáňska. Hlavním a výkonným redaktorem zároveň je Karol Bílek. V současné době má časopis 950 odběratelů, volně není k prodeji. a časopis si můžete objednat na adrese OS SH, roční předplatné činí 100 kč. Časopis je otevřen všem přispěvatelům. Starší ročníky včetně obrazových příloh najdete na www.jicinsko.cz/lsk.


OdrážkaLiterární archiv PNP


Literární archiv Památníku národního písemnictví začal své depozitáře a detašované pracoviště budovat na zámku ve Starých Hradech ještě v době jeho rekonstrukce, o jejíž zdárný průběh se svým zájmem také zasloužil. Kromě odborné archivní činnosti zajišťují zdejší zaměstnanci provoz hojně využívané badatelny, publikují a spolupracují s nejrůznějšími institucemi v regionu a po většinu roku vykonávají také průvodcovskou činnost na zámku, kde PNP v rámci prohlídky představuje pracovny Aloise Jiráska, Elišky Krásnohorské a Jaroslava Vrchlického.

Hlavní sídlo LA PNP je v Praze ve Strahovském klášteře a další informace naleznete na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.


OdrážkaMikroregion Rozhraní


Mikroregion Rozhraní vznikl v roce 1999. Obce Bystřice, Dětenice, Kopidlno, Libáň, Rokytňany, Sedliště, Staré Hrady, Údrnice, Veliš, Zelenecká Lhota, Střevač, Bačalky se sdružily, aby spolupracovaly na celkovém rozvoji území mikroregionu. Předsedou je ing. Radomír Vališka (detenice@iol.cz).


OdrážkaMariánská zahrada


Dalším mikroregionem činným na Jičínsku a Libáňsku je Mariánská zahrada. Obec Staré Hrady do ní bohužel nevstoupila, ale OS SH by s ní rádo spolupracovalo především na kulturním rozvoji a péči o krajinný ráz regionu. Více na www.marianskazahrada.cz.


OdrážkaPekařova společnost Českého ráje


PS ČR je občanské sdružení navazující na činnost spolku s názvem "Pekařova společnost pro povznesení Českého ráje", založeného v roce 1936 a obnoveného v roce 1990. Cílem sdružení je rozvíjet historické vědomí veřejnosti a její historické a kulturně historické znalostii – zejména oblasti Pojizeří a Českého ráje. Za tímto účelem pořádá odborné konference, semináře, přednášky, výlety atd. Podněcuje záchranu významných památek v dosahu své činnosti, snaží se šířit znalosti o životě a díle profesora Josefa Pekaře a dalších významných osobností z oblasti společenských a přírodních věd, umění a veřejného života. O její bohaté činnosti se více dočtete na www.pekar.kozakov.cz.


OdrážkaObecní úřad Staré Hrady
Možnost občerstvení v areálu zámku Staré Hrady!

Restaurace – Staré Hrady

Otevírací doba:

úterý – čtvrtek   17–23 hodin

pátek – sobota 17–01 hodin

neděle             17–22 hodin


Nabízíme studená jídla, minutky

Zajistíme jubilejní oslavy, večírky, svatební hostiny, pohřební hostiny, výroční schůze

Kontakt: Radek Balcar, Emlerova 565, 507 23 Libáň, tel. 602-256 376E-mail: ossh@seznam.cz, tel: 493 598 680

Napište nám svoje připomínky, náměty; ptejte se!