Občanské sdružení Beze strachu

SUP

O vzniku Strany utlačovaného pohlaví se dočtete ve zvláštním vydání časopisu Do vrtule.


Demonstrace za zdravou výživu
Pořádaná na den zdravé výživy v r. 1992. Demonstrační akce propukly již v dopoledních hodinách během vyučování pojídáním obilné kaše v přestrojení za třešeň a mrkev. Pedagogové byli osloveni, aby šli příkladem a byli nuceni pojídat obilnou kaši také. Odpolední program zahájil mohutný pochod Palackého ulicí na Valdštejnovo náměstí s rozvinutými transparenty a skandováním pilotních hesel "Zastavte bezohledné zdražování sazenic mrkví!" a "Zeleninu máme rádi, s mrkvičkou jsme kamarádi!". Po úvodních projevech pohlavárů SUPu na kašně se celá demonstrace dala do pohybu směrem na Husovu třídu, kde se rozvinula do plné šíře bulváru. Poté došlo k navázání spojení s druhou demonstrující skupinou z Prahy lidským řetězem. Demonstrace byla násilně ukončena nekompromisními odjezdy posledních autobusů. Místní pohlaváři však setrvali v lokálních demonstracích v místních lokálech.

Hysterický šarm
Bojové uskupení Strany utlačovaného pohlaví sdružující nejradikálnější členy. Jeho činnost bylo možno spatřit pouze v počátcích existence SUP.

Stará Bela
Nástěnka a veřejná tabule Strany utlačovaného pohlaví, na níž mohli pohlaváři publikovat svá prohlášení bez zásahu cenzury. Byla vyrobena z pěnového polystyrénu a měla pohnutý osud. Asi po půlroční existenci byla zabavena jako provokující a školnímu řádu neodpovídající naší třídní učitelkou Ptákovou, která si s ní vylepšila svůj kabinet.

Pololetní vatra
Pietní akce za nepovedené písemky, v jejímž závěru byly páleny a likvidovány, aby již neškodily. Příkoří způsobené hodnotou známek bylo znásobeno složitým obstaráváním dostatečného počtu písemek, zvláště ve vyšších ročnících jsme se nesetkali s pochopením (a ty debilové nám je vyhodili z okna). Pololetní vatra byla úspěšně uhašena ve Smíchovské restauraci u p. Kučerky (zvaného též Tygr).

Protestní pochod proti Rumcajsovi
Dne 25. 3. 1994 se skupina odvážných turistů vypravila proti směru, proti větru, proti davům a vůbec proti samé podstatě pochodu za Rumcajsem. (Viz fotografie.) Bohužel nepříznivé povětrnostní podmínky nedovolily protestujícím turistům pokračovat ve vytknuté trase a byla ukrutným lijákem zahnána do restaurace Country Club na Prachově. Zcela vyčerpáni dorazili turisté zpět do Jičína, kde jim Robert Smolík s Lukášem Bílkem na uvítanou rozvinuli transparent na ochozu Valdické brány.
fotogalerieObčanské sdružení Beze strachu