Zájmové kroužky ve školním roce 2003/2004


Zápis se koná ve dnech 15. – 26. září 2003 v kanceláři K-klubu.

Činnost kroužků začíná 29. září 2003 a končí 31. května 2004.

Fotografie


Pro předškolní děti

Dramaťáček

Pro děti 3 – 6 let
Pohybové a tvořivé hry, základy rytmiky, hlasová výchova. Příprava pro starší dramatické kroužky a divadelní soubory K-klubu.
Vedoucí kroužku: Hana Krásenská
Roční poplatek: 700 Kč

Pohybové hry

Pro děti 3 – 6 let
Náplní kroužku jsou rytmické, taneční a pohybové hry, základy akrobacie. Vše zaměřené na obratnost dětí.
Vedoucí kroužku: Bc. Lenka Vacková nebo Hana Krásenská
Roční poplatek: 700 Kč

Šachy

Pro děti 5 – 7 let
Kroužek je určen dětem s kombinačními schopnostmi v různých hrách a činnostech. Funguje jako přípravka pro starší šachový klub.
Vedoucí kroužku: Mgr. Zdeněk Matějka
Roční poplatek: 650 Kč

Šikovné ručičky

Pro děti 3 – 4 a 5 – 6 let
Náplní kroužku jsou rukodělné práce se zaměřením na rozvíjení jemné motoriky a tvořivé fantazie. Nejedná se o kroužek výtvarný, ačkoli i výtvarné práce jsou v jeho náplní. Děti pracují s přírodními materiály, hlínou, papírem apod.
Vedoucí kroužku: Bc. Lenka Vacková
Roční poplatek: 700 Kč

Dětský klub Medvíďata

Nový dětský klub určený nejmenším dětem ve věku 3 – 6 let bude probíhat vždy ve středu 8,30 – 11 hodin ve třech na sobě nezávislých cyklech (podzimní, zimní, jarní).
Naším cílem je dětem nabídnout co nejpestřejší dopoledne a maminkám příjemné volno pro sebe. Děti budou mít k dispozici tělocvičnu, kde se budou zdokonalovat v pohybových dovednostech, budou pracovat v tvořivé dílničce, jejíž náplní je rozvoj jemné motoriky. Další náplní klubu bude herna, kde děti pomocí her a vyprávění budou poznávat samy sebe, základní mezilidské vztahy a city a zároveň budeme dětem poskytovat podněty pro osvojení citlivého jednání s ohledem na ostatní. Cílem klubu je, aby formou hry a tvořivých činností děti získaly nové poznatky o dění v sobě samotném a okolo sebe.
Vedoucí kroužku: Bc. Lenka Vacková
Poplatek za cyklus (= 3 měsíce): 700 Kč


Pro školní děti

Aerobik

Pro děti od 1. třídy
Náplní kroužku je cvičení podle hudby pro formování postavy a zvyšování fyzické kondice. Kroužek je určen pro dívky, ale vítáni budou i chlapci.
Vedoucí kroužku: ing. Eva Šulcová
Roční poplatek: 700 Kč

Sportovní aerobik

Pro zájemce s vyhraněným zájmem a dispozicemi pro náročnou formu aerobiku. Trénink na soutěže ve sportovním aerobiku. Účast na regionálních a republikových soutěžích, reprezentace K-klubu a Jičína, zájezdy na soutěže.
Členky soutěžních týmů si vybírá vedoucí trenérka.
Vedoucí kroužku: Petra Špinková
Roční poplatek: 1 000 Kč

Stolní tenis

Pro kluky i děvčata od 1. třídy, začátečníky i pokročilé. Trénink jednou týdně ve sportovním areálu. Podmínkou je sportovní oblečení, obuv a vlastní pálka. Pro všechny členy kroužku se jednou měsíčně pořádají turnaje O pohár K-klubu. Členové kroužku budou rozděleni do skupin dle věku, výkonnosti a časových možností.
Vedoucí kroužku: Mgr. Milan Roček
Roční poplatek: 750 Kč

Floorbal

Kroužek dynamického kolektivního sportu pro kluky a holky 10 – 12 let, který se hraje plastovou hokejkou a míčkem. Schůzky v sokolovně jednou týdně. Podmínkou je sportovní oblečení, obuv a vlastní hokejka.
Vedoucí kroužku: Mgr. Milan Roček
Roční poplatek: 600 Kč

Šachy

Pro děti od 3. třídy, začátečníky i pokročilé. Schůzky jednou týdně. Pořádají se klubové přebory, úspěšní členové mají možnost účastnit se zájezdů na turnaje.
Vedoucí kroužku: Mgr. Milan Roček
Roční poplatek: 650 Kč

Dramatické kroužky

Pro děti 1. – 9. třídy. Náplní je tvořivá dramatika, základní herecké a mluvní dovednosti, pohybové etudy, jednoduché divadelní výstupy, dramatické hry, improvizace, veřejná vystoupení. Z těchto kroužků jsou pak vybíráni členové pro divadelní soubory K-klubu. Děti budou rozděleny do kroužků dle věku a schopností.
Vedoucí kroužku: Hana Krásenská
Roční poplatek: 700 Kč

Country taneční skupina

Pro kluky a holky od 1. třídy. základy country tanců, příprava na veřejná vystoupení a soutěže.
Vedoucí kroužku: Petr Soukup
Roční poplatek: 500 Kč

Kytara I

Pro děti od 4. třídy, začátečníky i pokročilé. Náplní kroužku je skupinová výuka hry na doprovodnou kytaru. Akordové doprovody, základní rytmy, nácvik oblíbených písniček. Vlastní kytara podmínkou.
Vedoucí kroužku: Mgr. Josef Kopecký
Roční poplatek: 1 000 Kč

Kytara II

Pro děti od 4. třídy, začátečníky i pokročilé. Náplní kroužku je skupinová výuka hry na doprovodnou kytaru od nejjednodušších akordů, sladění kytarového doprovodu se zpěvem, nácvik písní pop, rock, folk, lidová píseň. Naučíte se hrát i vánoční koledy a vše, co se vám líbí. Vlastní kytara podmínkou.
Vedoucí kroužku: Jana Vágnerová
Roční poplatek: 1 000 Kč

Zobcová flétna

Pro děti od 1. třídy, začátečníky i pokročilé. Náplní kroužku je skupinová výuka hry na zobcovou flétnu. Děti budou rozděleny do skupiny podle věku a hudebních schopností. Výuka zahrnuje základy hudební nauky, nácvik skladeb a písniček, souborovou hru. Vlastní flétna podmínkou.
Vedoucí kroužku: Michaela Brumlichová, Johana Veselá
Roční poplatek: 1000 Kč

Výtvarný obor

Pro děti 1. – 9. třída. Náplní kroužku je kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování, práce s keramickou hlínou, užitá i dekorativní keramika, základy sochařské techniky, práce na hrnčířském kruhu. Při práci v tomto kroužku je k dispozici veškerý potřebný materiál jako hlína, barviva, glazury apod. K dispozici je hrnčířský kruh i keramická pec.
Vedoucí kroužku: Ludmila Tmějová
Roční poplatek: 1 200 Kč

Paličkování

Pro dívky od 4. třídy. Tradiční rukodělná technika – výroba drobných krajkových doplňků i dle vlastního návrhu. Účast na výstavách a trzích uměleckých řemesel.
Vedoucí kroužku: Jana Horčičková
Roční poplatek: 650 Kč

Letecký modelář

Pro chlapce od 6. třídy. Stavba létajících modelů od jednoduchých házedel až po rádiem řízené modely.
Vedoucí kroužku: Jan Borůvka, Jan Lüftner
Roční poplatek: 1 000 Kč

Železniční modelář

Pro chlapce od 6. třídy, začátečníky i pokročilé. Náplní je stavba modelů železničních kolejišť, lokomotiv a vagónů. Základy železničních předpisů, jízdy na modelovém kolejišti, exkurze a výlety po zajímavostech s železniční tématikou. Připravuje se nová klubovna v prostorách bývalých kasáren.
Vedoucí kroužku: David Suchý, Miroslav Rejman, Michal Hrdý
Roční poplatek: 700 Kč

Voňavé řemeslo

Pro děti 5. – 9. třídy. Pod vedením zkušených mistrů truhlářů se naučíte základům práce se dřevem. Naučíte se, k čemu a jak se používají nejrůznější nástroje a nářadí. Budete umět poznat, ze kterého stromu je právě tenhle kousek prkýnka, k čemu se hodí a co by se z něj dalo udělat. Scházet se budete v dílně v Konecchlumského ulici.
Vedoucí kroužku: Miloslav Bělohlávek, Jiří Šádek, Pavel Čeřovský
Roční poplatek: 500 Kč

Rybářský kroužek

Pro kluky i děvčata od 5. třídy, začátečníky i pokročilé. Přihlášky se podávají na místní organizaci Českého rybářského svazu.


Kroužky pro mládež

Country taneční skupina

Pro začátečníky i pokročilé se zájmem o country tance. Nejlépe páry, ale i jednotlivci. Vyučují se základy country tanců, s cílem sestavit program pro veřejná vystoupení a soutěže.
Vedoucí kroužku: Petr Soukup
Roční poplatek: 550 Kč

Divadelní soubory

MLS – mladší studentské a S-divadlo. Každý soubor uvádí ročně premiéru divadelní hry. Představitelé jsou do rolí vybíráni dle typů a schopností. Nekompromisním požadavkem je dobrovolná kázeň, soustředění a pravidelná docházka na zkoušky. Přednost mají zájemci s talentovými hereckými předpoklady. Soubory spolupracují s profesionálními divadelníky a nastudovaná představení jsou uváděna pro veřejnost i školní mládež.
Vedoucí kroužku: Martin Zajíček, Hana Krásenská
Roční poplatek: 550 Kč

Letecký modelář

Železniční modelář

Voňavé řemeslo

Paličkování

Stolní tenis

Sportovní aerobik

Aerobik

Šachy

Výtvarný obor


Pravidla členství v zájmovém kroužku

 • Zápis do kroužků pro školní rok 2003 / 2004 se koná ve dnech 15. – 26. 9. 2003

 • Pravidelná činnost kroužků bude zahájena 29. září 2003 a končí 31. května 2004

 • Členství vzniká na základě podání řádně vyplněné přihlášky a uhrazení celoročního zápisného

 • Poměrná část zápisného se vrací pouze v případě dlouhodobé doložené nemoci. V jiných případech se zápisné nevrací

 • Ve výjimečném případě může ředitel K-klubu prominout zaplacení členského poplatku

 • Pravidelné schůzky zájmových kroužků se konají pouze ve dnech školního vyučování

 • Víkendy a prázdniny jsou určeny pro pořádání příležitostných akcí, kurzů, seminářů a soustředění kroužků a souborů

 • V případě, že nebude přihlášen dostatečný počet členů, nebude činnost kroužku zahájena

 • O zahájení činnosti kroužku rozhoduje ředitel K-klubu

 • Při mimořádném nekonání pravidelné schůzky bude lekce nahrazena v jiném termínu po dohodě s vedoucím kroužku

 • Členové kroužků jsou povinni dodržovat organizační řád K-klubu

 • Členové kroužků jsou pojištěni proti úrazům a ztrátám za předpokladu řádně vyplněné odevzdané přihlášky a zaplacení zápisného

 • Člen kroužku si bude na schůzky nosit přezůvky, cvičební úbor či pracovní oděv dle pokynů vedoucího; oděv a obuv si bude odkládat v šatně, která se uzamyká

 • V šatně si členové kroužků nenechávají cenné předměty jako elektronické přístroje, mobilní telefony nebo šperky; tyto předměty je v případě potřeby možno uložit u vedoucího kroužku

 • Členové K-klubu mají nárok na slevu při akcích pořádaných pro veřejnost a přednostní právo účasti na táborech a ostatních akcích pořádaných K-klubem

 • Další informace zájemcům podáme osobně nebo na telefonním čísle 493 532 451 nebo elektronickou poštou na adrese k-klub@cmail.cz

  Adresa internetových stránek: www.jicinsko.cz/stranky/kklubjc


  K-klub Jičín – hlavní stránka