Fotografie

Kroužky


Železniční modelář

Výstava železničních modelů


Letecký modelář

Výstava leteckých modelů


Letecký modelář

Letecký modelář s modelem


Kroužek šachu

Kroužek mladých šachistů


Nippon club

Nippon club


Kroužky