Jsou kasárna danajským darem?

Jičín - Příliš mnoho "lampasáků", "záklaďáků" a vojenských objektů bude v příštích měsících redukováno na základě vládou schváleného návrhu ministra obrany Michala Lobkowicze.

Města a obce tak v mnoha případech získají bezúplatným převodem od státu doslova danajský dar, neboť ministerstvo obrany se bude samozřejmě snažit vrátit pouze objekty vybydlené, na jejichž rekonstrukce nemá potřebné finanční prostředky. Vrácené nemovitosti nelze prodat, ani je jinak komerčně využít. S velkou pompou tak stát vrátí ruiny, s kterými si města a obce nebudou vědět rady. Jako příklad lze uvést více jak sto let stará, totálně zdevastovaná kasárna v Jaroměři.

Těžko říci, zda radostný, či neradostný, avšak rozhodně stejný problém čeká i Jičín. O osudu kasáren v lipách je rovněž rozhodnuto ve prospěch města. Kdy dojde k jejich fyzickému předání, zatím nikdo neví, avšak vojáci mají odejít v měsících září a říjnu. Technika bude přestěhována do Pardubic a "záklaďáci" doplní volná místa jiných vojenských útvarů. Pakliže nebude zájem o vojáky z povolání v jiných kasárnách, budou muset hledat uplatnění v civilním sektoru. V konečné fázi likvidace jičínského útvaru má ve městě zůstat pouze okresní vojenská správa.

Rozpočet města na rok 1998 s investicemi do kasáren nepočítá, a tak budou zřejmě v současném neutěšeném technickém stavu uzavřena. O jejich dalším osudu rozhodne s největší pravděpodobností až nově zvolené městské zastupitelstvo. Nezbývá, než doufat, že komplex historických kasárenských budov z roku 1898 nestihne nechvalně smutný osud jezuitské koleje.

(mar)


Chodníkům zůstane originální zádlažba

Jičín - Kvalifikovaným odborníkům ministerstva kultury a státního památkového úřadu se na lednovém jednání podařilo zvrátit návrhy některých zástupců okresního města, týkající se provedení rekonstrukce Valdštejnova náměstí. V případě změn se hovořilo například o zrušení či zúžení chodníků mezi podloubím a komunikacemi (takzvaná korza), horizontálním rozčlenění náměstí, nebo o jeho předláždění jiným materiálem, nahrazujícím současnou žulu apod.

K ničemu takovému naštěstí nedojde, přesto se v minulých dnech začalo na Valdštejnově náměstí kopat. Dochází k opravám zmíněných chodníků mezi podloubím a komunikacemi. Stavební práce, spojené s pokládáním nové telefonní sítě, rekonstrukcemi vodovodních a plynových přípojek, mají být po zadláždění původním materiálem hotovy do konce srpna.

Práce v prostoru před kostelem sv. Jakuba a pod Valdickou bránou (zde budou oba úzké chodníčky nahrazeny bezbariérovými) provádí Pardubická firma Kožíšek - Němcová (např. Nerudova, Školní, Palackého ulice apod.). Chodníky na Valdštejnově náměstí opravují Silnice Jičín. V konečné fázi mají být stejně široké se stejnou, originální mozaikovou dlažbou.

Z rozpočtu města jsou na tuto akci uvolněny 4 miliony korun a na vlastní zádlažbě se má finančním příspěvkem 1,7 milionů korun podílet i TELECOM a.s.

(mar)


Výstava Pivex 98

Nová Paka - Novopacký Městský pivovar se již tradičně zúčastnil veletrhu Pivex 98 v Brně, který se letos poprvé konal odděleně od jiných potravinářských výstav, jakými byly v minulých letech mj. Salima a Vinex. Přestože novopackým pivům nebyla letos udělena žádná z prvních tří cen, je možné konstatovat, že samotná účast a zájem veřejnosti o novopacký stánek má pro postavení na trhu svůj význam. Kromě přátelských setkání se zde pochopitelně konala i jednání obchodní a seznamovací. K velmi úspěšným pivovarům patřily letos Bernard, Hostan Znojmo a ústeckolabský pivovar, které získaly nejvíce ocenění.

(ku)


S výstavbou kanalizačního sběrače začnou v Nové Pace v červenci

Nová Paka - Ještě v červnu by mělo dojít k podpisu smlouvy mezi investory výstavby kanalizačního sběrače - II. etapy a vítězem soutěže. O investorství se podělí město Nová Paka a Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. Jičín. Komise, která byla sestavena ze zástupců obou institucí, měla možnost vybírat ze dvanácti firem, které podaly nabídku. Oproti původně přihlášeným firmám je to polovina, neboť zatímco zájem původně projevilo 23 uchazečů, platnou nabídku podalo pouze dvanáct z nich. Třináctá nemohla být přijata, jelikož byla podána po stanoveném časovém limitu. Cenové rozpětí se pohybuje od devatenácti do jedenatřiceti milionů korun a časově se akce rozloží do dvou až čtyř let - to podle finančního zajištění stavby. Z tohoto hlediska se jedná i o případnou možnost využít dotaci ze Státního fondu životního prostředí, o kterou město požádalo a která je dosud v řízení. Po dokončení kanalizačního přivaděče ze sídliště ke křižovatce u bývalé Velvety (nyní fy. Rauscher), bude více než tři čtvrtiny města napojeno na centrální ČOV ve Staré Pace a nynější čistička na sídlišti bude využita k jiným účelům.

(ku)


Titanic dotace nenahradí

Jičín - Současnému nájemci Biografu Český ráj Pavlu Nožičkovi jsme položili několik otázek.

V těchto dnech jsme zaznamenali zvýšenou frekvenci před biografem. Co je toho příčinou?

Co jiného než velký "trhák" Titanic"! Jenom pro představu: Během pěti dnů kdy se Titanic promítal, přišlo kolem 3000 diváků. A to i přesto, že lístek stál 65 Kč, což bylo doposud nejdražší vstupné. Většina představení byla téměř vyprodaná.

Kdy se bude Titanic opět promítat?

Musím uklidnit diváky, na které se již lístky nedostaly, že v tomto měsíci (přesně 23. června) se Titanic opět objeví. Podařilo se nám ho operativně zapůjčit od distributorů, ale pouze na jeden den. Ale další promítání se chystá opět na srpen.

Jak jste spokojen s návštěvností kina v letošním roce?

Našli jste mě právě v lehké euforii, protože Titanic návštěvnost zvedl. Máme zkušenost, že diváci se vždy po úspěšném filmu do kina vrací i na jiné tituly. Každopádně od počátku roku 1997 probíhá pozitivní trend, protože se lidé do kin nyní opět začínají vracet. V roce 1995 jsme měli průměrnou denní návštěvnost (včetně dnů,kdy se nepromítá) 54 diváků, letos to je již 85 diváků.

Co vás v současné době nejvíce trápí?

Nerad si stěžuji a nechci, aby to vypadalo jako naříkání. Ale jsou to samozřejmě finance. Mezi lidmi je naivní představa,že vstupné, které vybereme, zůstává v kině. Smutné je, že tuto domněnku sdílejí i někteří pracovníci městského úřadu, kteří jsou na rozdíl od věřejnosti o situaci biografu velmi dobře informováni.Ale pro představu - z každého prodaného lístku zaplatíme jednu korunu na fond kinematografie a 52,5 procenta distributorům filmů. Dále máme mzdové náklady i při minimálním stavu pracovníků. Platíme za přepravu kopií filmů, telefony, cestovné, a to nemluvím o investicích, které jsou velmi potřeba.

Co byste nejvíce přál biografu v nejbližší době?

Potřebujeme především investovat do topení, sedaček, ale i do dolby systému. Já osobně bych v současné době upřednostnil dolby,protože velice zvýrazní divácký vjem, dovolím si tvrdit nejméně o 30 procent. V kinech, kde bylo dolby zavedeno, stoupá návštěvnost. A to je to, co nejvíce potřebujeme. Biografu by zůstávalo více financí, a nebyl by tak velký tlak na nezbytné městské dotace, určené na opravy budovy a úhradu energií. Bez těchto dotací by nebylo možné biograf provozovat. Mrzí mě, že v letošním městském rozpočtu máme schválenou dotaci ve výši 300 tisíc korun, což je ještě méně než v loňském roce. Přitom při sestavování rozpočtu s odborem kultury, respektivě s jeho vedoucím Radkem Sálem, z jehož strany cítím podporu po celou dobu naší spolupráce, jsme vycházeli z nutných potřeb, které činily 550 tisíc korun. Pro představu, například na kino v nedalekém Turnově je roční dotace téměř milion korun.

Chcete ještě něco vzkázat našim čtenářům?

Především chci poděkovat za přízeň našim divákům a vašim novinám za zájem. Dovolím si ještě upozornit, že i v červnu promítáme řadu zajímavých filmů, na které všechny srdečně zvu.

Děkujeme za rozhovor.

(red)


Konec strojovky v Jičíně

Jičín - S přechodem na nový grafikon koncem května se uzavřela více než třicetiletá historie Strojové stanice Českých drah v Jičíně. Pozor, neplést si se stanicí železniční! Strojovka vždy patřila organizačně pod nějaké lokomotivní depo, v minulosti nejdelší čas asi pod to v Hradci Králové. Její zaměstnanci se starali o lokomotivy, poskytovali jim servis, údržbu a samozřejmě s nimi tahali vlaky po okolí Jičína. Třicet let není tak historicky dlouhá doba, na začátky strojovky může zavzpomínat i pamětník, strojvedoucí p.Kovář, nyní důchodce, který zde jako jeden z prvních na záloze plašil vozy. Kolik se však zde za tu dobu vystřídalo strojů a lidí, strojvedoucích, topičů, uhlířů a předtápěčů! Vůbec prvním strojmistrem, který strojovku potom po dlouhá léta řídil, byl jmenován p.Václav Endrys. Po jeho odchodu do důchodu jej vystřídal p.Ivan Brabec, prakticky s příchodem dieselmotorové trakce. Skončila romantická doba kouřících parních mašinek, (mimochodem to na nich byla pěkná dřina). Z topičů se na dieseltraktorech stali mechanici, jen strojvedoucí se jmenují stejně, i když netahají na pařáku za šmytec, ale ovládají stroj kontrolérem. V dobách největší slávy pracovalo ve strojové stanici v několika turnusových skupinách více než 80 zaměstnanců a akční radius tzv. "dispečerky" byl několik set kilometrů. Ale to už je opravdu jen historie. Po strojovce zůstávají jen prostory a sociální zázemí, které si zaměstnanci převážně ve volnu a zdarma vybudovali sami a samozřejmě vzpomínky bývalých zaměstnanců. Ty jsou a budou pěkné, neboť tak je to na světě zařízeno, že na to horší se snadno zapomene.

(fra)


Župní sjezd baráčníků

Sobotka - Krojovaným průvodem městem bude v sobotu 6. června ve 14.00 hodin zahájen Župní sjezd baráčníků mladoboleslavské 5. župy V. Budovce.

Celodenní program na místním sportovním stadionu pak bude pokračovat od 14.45 hodin promenádním koncertem dechových hudeb a od 15.00 hodin pak předtančením České besedy (8 kolon).

Dechovka zahraje až do 15.30 hodin, na kdy organizátoři setkání naplánovali přehlídku vybraných národních krojů.

V 15.45 hodin vystoupí baráčnické folklorní skupiny Řepov, Mšeno n.N. a o půl hodiny déle pak národopisný soubor "Krkonošský horal". Následuje koncert čtyřiadvacetičlenné dechové hudby obce baráčnické Dobrovice. Připraveno je občerstvení, stánky se staročeskými koláči, domácím uzeným, pivem, vínem...

(red)


index