Jednání na Okresním úřadě dne 22/01/98

(Neoficální zpráva)

Věc: Návrh Městského úřadu v Jičíně na úpravu Valdštejnova náměstí


Přítomni:
Zástupci MěÚ (starosta, p. Volf, arch. Beneš, Ing. Rutová, projektant p. Janda)
Zástupci OkÚ (Dr. Veselý, Ing. Smolík)
Zástupci památkových úřadů (Státní ústav pam. péče Praha, MK ČR, Okresní inspektorka pam. péče, Pam. ústav Pardubice, Okresní konzervátor atd.)

Předmětem diskuse byl návrh Městského úřadu na rekonstrukci Valdštejnova náměstí v Jičíně. Vzhledem k tomu, že Telecom bude pokládat novou síť, chce částečně zaplatit obnovu chodníků, a z důvodu blízkého termínu stavby bylo žádoucí projednat tento návrh pokud možno urychleně. Iniciátorem záležitosti byl p. Volf, který přednesl několik radikálních návrhů. Záměrem bylo zrušit barevné vzory na náměstí, změnit tvar "V", který je pozůstatkem po průjezdu dopravy, vyloučit dopravu z náměstí, srovnat úroveň chodníků a vozovky, chodníky u zámku rozšířit, chodníky udělat po celém obvodu náměstí stejně široké, použít jinou dlažbu, patrně zámkovou, a případně změnit směr některých střešních hřebenů na náměstí, aby tam šlo světlo.

Památkové orgány konstatovaly, že náměstí je chráněno především pro to, jak vypadá, že je v rámci České republiky velice cenné, protože se jedná o unikátní architektonický celek, že vyloučení dopravy je záležitost organizační a ne architektonická, že při srovnání úrovně chodníků a vozovky nastává obvykle několik problémů najednou, a to se svodem vody a s najížděním automobilů přímo k domům, že chodníky u zámku se dají rozšířit po délce, ale už se to nevybere v rozích, že náměstí není pravidelné a proto stavitelé různou šíří chodníků celek opticky vyrovnávali, že dlažba je velmi cenná hlavně pro materiál a barevné vzory a že měnit hřebeny střech je poněkud riskantní podnik, který památkové orgány nepovolí. Hlavně však na celé věci neshledaly zásadní důvod pro přestavbu náměstí, které je funkční, a zrovna to, že Telecom má v plánu zemní práce pro položení optických kabelů, není důvod ke změně architektury.

Po zhruba 90-minutové diskusi bylo jako výsledek dojednáno to, že tam, kde je v podloubí na chodníku nevhodný beton, bude nahrazován původními materiály, úsek chodníku brána – Ullrich (rohový dům) bude nepatrně rozšířen, aby se kompenzovala dispozice domu, a dojde zřejmě k úpravě přímo pod branou. Jinak vše zůstane stejné. Nyní musí p. Janda připravit projekt, který projde standardním řízením.

Informace jsme získali od Okresního konzervátora památkové péče pro okres Jičín.


Poznámka na závěr:
Vzpomínám si, že před asi osmi lety, když se rozebírala Husovka, tím zanikly pravděpodobně nejdelší vzorované chodníky v Čechách. Ověřeno to nemám. Nedovedu si představit, že bychom teď byli přišli i o vzory na náměstí. To je noční můra, a logiku toho, kdo to navrhuje, nechápu. Je to jednak neúcta k práci našich předků a pak také nepochopení významu kulturního, zejména architektonického dědictví.


Stránka o památkách v Jičíně a na okrese Jičín je v přípravě.