Zprávy z Jičína

Tyto zprávy slouží Jičíňanům jako doplňující zdroj informací a ostatním pro dokreslení koloritu či k představě, jak se u nás žije.

Je možno přispívat do nich (samozřejmě po ověření!) i e-mailem.

Dřívější zprávy (období 16/05/99–12/04/00)

(k 23/09/00)

(k 04/09/00)

(k 18/07/00)

(k 17/06/00)

(k 16/05/00)