Zveme vás na prezentaci letní školy site specific

 

na svátek poustevníka Ivana v sobotu 8.7.2000

 

 

VEČER PLNÝ VÝHLEDŮ

 

věnován proměně opuštěné jezuitské koleje v Jičíně

 

 

k úlevě nuznoživých, ku rozkoši krasolibé

 

V Jezuitské koleji od 20.00 hod. zažijete

živé obrazy, opojnou hudbu, odvážné kapely – Bludy, Cachexy, Junost B, okouzlující osvětlení, občerstvující občerstvení.

 

VSTUP: 8,70 korun + 2000 halířů českých

 

Projekt vznikl za spolupráce a díky: MěÚ Jičín, Okresní muzeum a galerie Jičín, o.s. Lodžie, K-klub Jičín,

Technické služby Jičín, OTV Vít Pavlů, WD Lux. Projekt finančně podpořilo MK ČR. Zorganizovala mamapapa o.s.


Server Jičín