Předchozí  001   Další Místopis Jičínska: Jičín

Vojenské podzemní objekty v Jičíně

Jičín

Viz též:
– Čeřovka
– Vojenské nadzemní objekty na Jičínsku
– Zebín
– Jezuitská kolej

Napsat něco smysluplného o vojenských objektech v Jičíně není lehká věc: I když už posádka z Jičína odešla, strategické plány se změnily a nezdá se, že by se podzemní objekty dočkaly nějakého dalšího využití, je informací poskrovnu a dokud se nenajde spolehlivý zdroj, můžeme se většinou pouze domýšlet. Faktem zůstává, že v případě války by měl Jičín velký význam.

Podzemní objekty na území města a v jeho bezprostředním okolí lze rozdělit zhruba takto:

1. Bunkry pro týl na území bývalých kasáren mezi lipami a Čeřovkou

– Menší dočasný bunkr vedle hřiště na Čeřovce, 3 podzemní podlaží, několik vchodů. Údajně by sloužil k maximálně šestihodinovému přechodnému pobytu. Budovány snad v 70. letech.

– Hlavní velký bunkr na území kasáren blíže k Sedličkám. Rozměr zhruba 40x50 m, počet podlaží neznámý. Zřejmě by patřil k nejdůležitějším objektům v zemi.

Vchody

Obr. 1. Vchody do menšího bunkru vedle hřiště na Čeřovce.


Otevřený vchod

Obr. 2. Otevřený vchod do bunkru.


Vnitřek

Obr. 3. Vnitřní vybavení místnosti v bunkru.


Vnitřek

Obr. 4. Vzduchový filtr a skládací police na stěnách.


Stavby

Obr. 5. Stavby na území kasáren, jedna z nich je nad hlavním bunkrem. Pohled od hřiště.


Větrání

Obr. 6. Vyústění vzduchotechniky z bunkru.


Zadní vjezd do objektu, v pozadí areál

Obr. 7. Zadní vjezd do objektu.


Přístupová cesta

Obr. 8. Přístupová cesta směrem k hřišti.


Šachta

Obr. 9. Zatopená šachta.


Vnitřek, dveře uzavírající sekce

Obr. 10. Pohled dovnitř skrz dveře oddělující sekce bunkru.


2. Objekt Šiběňák

Několikapatrová podzemní ústředna s nemocnicí, důležitý spojovací bod bývalé Varšavské smlouvy. Ústředna Šiběňák měla i civilní část (Jičínská čísla série 32xxx zhruba do r. 1994) a krycí označení bylo Přenosová technika, odštěpný závod. Zaměstnanců spojů pracující na Šibeňáku nesměli cestovat do zahraničí.

3. Podzemní objekt Zebín

Malý spojařský bunkr, údajně pro 3–6 osob. Vypadá moderně, ale období výstavby zatím nebylo zjištěno.

Fotografie byly pořízeny v době, kdy nebyl osazen venkovní kryt.

Vchod

Obr. 11. Vchod do bunkru na Veliši.


Hlavní místnost

Obr. 12. Pohled dalšími dveřmi dovnitř.


Pohled ven

Obr. 13. Pohled z bunkru vchodem ven.


Vnitřní dveře

Obr. 14. Pohled na dveře vevnitř.


Dveře

Obr. 15. První dveře.


Místnost

Obr. 16. Pohled do hlavní místnosti.


Vybavení

Obr. 17. Vybavení bunkru – předmět neznámé funkce.


Větrací trubka

Obr. 18. Pohled na nyní uzavřenou větrací trubku.


4. Kryty v objektu Jezuitské koleje

Dva podzemní objekty v Jezuitské koleji v prvním podzemním patře. Vybaveny chemickými filtry (dříve) a únikovými výlezy. Patrně budovány nejprve československou armádou, později vybetonovány ruskou armádou – elitním spojařským oddílem pobývajícím v Jičíně (1968–1992). Dokumentace neexistuje.

5. Kryty CO

Dosud jsou známé 4 kryty – Denisova, Jiráskova, zámek a Nové Město jih; dále se počítalo s rozsáhlým krytem při výstavbě sídliště Nové Město sever, která byla v r. 1991 přehodnocena a v podstatě zastavena.

Uvítáme jakékoliv další informace k uvedené tematice.


Server Jičín
Místopis Jičínska
Přehled témat
Fotografie z Jičínska
Fotodiář